Overzicht

Functieomschrijving arts-specialist klinische biologie

Ga direct naar de vacatures

Introductie functieprofiel arts-specialist klinische biologie

Een goed overzicht van de infectieziekten en ziekteverwekkers in de regio draagt er (mede) zorg voor dat de klinisch bioloog veelal de eerste is die een epidemie – die uitbreekt in het ziekenhuis of daarbuiten – op het spoor komt.

De functie arts-specialist klinische biologie in het kort

Als arts-specialist klinische biologie ben je arts-specialist op het terrein van virussen, bacteriën, schimmels, parasieten en andere micro-organismen die overdraagbaar zijn van mens op mens dan wel dier op mens. Dit maakt je tot de schakel tussen de directe behandelaars (zoals internist, chirurg en dermatoloog) en het laboratorium. Op verzoek van collega medisch specialisten tracht je te achterhalen van welke besmetting/ziekte sprake is zodat je op basis van de uitkomsten advies kunt geven over de behandelmethode.

De werkzaamheden van een arts-specialist klinische biologie

Wat doet een geneesheer-specialist klinische biologie (klinisch bioloog)?

Het voorkomen van infectieziekten, stellen van de juiste diagnose, adviseren over behandelmethodes en het management van het medisch microbiologisch laboratorium vormen jouw kerntaken als medisch microbioloog. Daar vallen heel wat uiteenlopende werkzaamheden onder. Zo houd je jezelf naast de intercollegiale consulten onder meer bezig met beleidsvorming en ontwikkeling van protocollen en richtlijnen, epidemiologie van infectieziekten en ziekenhuishygiëne, openbare gezondheidszorg, voorlichting, onderwijs/opleiding en wetenschappelijk onderzoek. Je leest de rapportages van de behandelend arts en voert gesprekken met patiënten om zo hun voorgeschiedenis te achterhalen. Je onderzoekt ontlasting, bloed, huidcellen of andere lichaamsstoffen op de aanwezigheid van ziekteverwekkers. Overigens verricht je het meeste onderzoek niet zelf, waardoor het direct patiëntencontact tot een minimum beperkt blijft, maar je besteedt dit uit aan een team van analisten, waar je (over het algemeen) leiding aan geeft. Het analyseren van de resultaten doe je daarentegen wel zelf. De meest voorkomende onderzoeken zijn:

• kweken van bacteriën
• microscopisch onderzoek
• gevoeligheidsbepalingen voor antibiotica
• antistoffenbepaling in bloed van patiënt
• met moleculair biologische methoden de verwekker van een infectieziekte vaststellen.

De werkplek van een arts-specialist klinische biologie

Het specialisme klinische microbiologie wordt uitgeoefend in een laboratorium; veelal één dat verbonden is aan een ziekenhuis maar een zelfstandig laboratorium behoort ook zeker tot de mogelijkheden.

De opleiding tot arts-specialist klinische biologie

De opleiding arts klinisch bioloog duurt in totaal vijf jaren. De eerste twee jaren bestaan uit de truncus communis waarvan ten minste zes maanden klinische scheikunde, zes maanden microbiologie en zes maanden hematologie. De opeenvolgende drie jaren zullen in overleg ingepland kunnen worden, er kan gekozen worden voor een profilering binnen één van de disciplines maar er kan ook gekozen worden voor een rotatie tussen de verschillende sub disciplines, maar dan telkens minimaal één jaar, bijvoorbeeld: twee jaar hematologie en een jaar microbiologie of een jaar van elke sub discipline.

De loopbaan van een arts-specialist klinische biologie

De klinische biologie is voortdurend in ontwikkeling. Voortschrijdend inzicht bepaalt mede de snelheid van het evolutieproces, wat op haar beurt weer invloed heeft op de wijze van beroepsuitoefening (meer specifiek het medisch handelen). Nieuwe methoden zullen het in de toekomst mogelijk maken nog sneller en efficiënter een diagnose te stellen. Al die nieuwe ontwikkelingen zullen uiteraard wel plaats moeten vinden binnen financiële kaders. Vandaar dat verwacht mag worden dat je tevens een goede manager bent die het laboratorium efficiënt kan laten functioneren. Ook behoor je de toegevoegde waarde van het vak feilloos over het voetlicht te kunnen brengen; zowel naar jouw collega’s als naar het (ziekenhuis)management.

Arts-specialist klinische biologie

Over affiniteit met (ziekenhuis)hygiëne en infectiepreventie dien je zeker te beschikken. Je beschikt verder over een perfectionistische inslag. Elk onderzoek dient nu eenmaal zeer zorgvuldig uitgevoerd te worden (bovendien moet je jezelf nauwkeurig uit kunnen drukken naar collega’s). Tevens moet je de patiënt en/of de onderzoekuitslagen goed waar kunnen nemen om zo tot een volledig en goed onderbouwd oordeel te komen. Je bent voorts uitdrukkingsvaardig, analytisch, kritisch, in staat snel te kunnen anticiperen en goed samenwerken.

Het salaris van een arts-specialist klinische biologie

Het inkomen (loon) van de arts-specialist klinische biologie is afhankelijk van het aantal verrichte handelingen en onderzoeken. Vaak werk je in een ziekenhuis of kliniek binnen een associatie met andere arts-specialisten en worden de verdiensten en wachten naar evenredigheid verdeeld.

Overzicht

Om deze site goed te laten functioneren gebruiken wij cookies. Bekijk voor meer informatie ons cookiebeleid. Als u onze site gebruikt, gaan wij ervan uit dat u akkoord bent met het plaatsen van cookies.