Arts-specialist neurologie worden?
Functieprofiel arts-specialist neurologie

Functieomschrijving arts-specialist neurologie

De neuroloog houdt zich naast ziekten van de hersenen, het ruggenmerg en de zenuwen eveneens bezig met spierziekten. Denk hierbij aan onder meer epilepsie, multiple sclerose, de ziekte van Parkinson, dementie, hersentumoren, beroerte, hersenschudding, migraine en hernia. De klachten waarmee de patiënt bij de neuroloog aanklopt, zijn legio, zoals: wegrakingen, hoofdpijn, verlammingsverschijnselen, dubbelzien of duizeligheid.

Als neuroloog ligt jouw werkterrein overwegend op de polikliniek en de spoedeisende hulp. Naast klinische en poliklinische activiteiten verricht je ook eigenhandig klinisch neurofysiologisch onderzoek.

Eisen en competenties.

Werkzaamheden

In de uitoefening van jouw beroep verzorg je de acute opvang van neurologische patiënten in nauwe samenwerking met andere op de spoed werkzame artsen. Tevens werk je als consulent op de afdeling intensive care en speel je een centrale rol bij orgaandonatieprocedures. Jouw klinisch neurofysiologische expertise is voorts in toenemende mate belangrijk bij het bewaken van het centrale en/of perifere zenuwstelsel tijdens verschillende neurochirurgische, orthopedische en vaatchirurgische ingrepen. Je verschaft de patiënt goede voorlichting over de neurologische stoornis – zonder al teveel vakjargon – en begeleidt hem gedurende het onderzoeksproces. Daarnaast werk je veelvuldig samen met fysio- en ergotherapeuten, revalidatieartsen, logopedisten en verpleegkundigen. En mocht een operatie nodig blijken dan komt daar de neurochirurg nog bij. Al met al vervul je dus een zeer belangrijke consultatieve taak in het gehele ziekenhuis bij vrijwel alle medische specialismen, waarvan de inwendige geneeskunde de belangrijkste is. Ook de afdelingen pediatrie, heelkunde, traumatologie en vaatchirurgie, orthopedie (operatieve bewaking) en psychiatrie zullen met enige regelmaat een beroep op jou doen.

Eisen en competenties
Je bent consciëntieus en realistisch, betrouwbaar, ordelijk en hebt discipline. Gezien de ernst van veel neurologische aandoeningen is kennis van de palliatieve zorg en begeleiding rond de stervensfase eveneens van belang.

Salaris.

Opleiding

De opleiding arts-specialist neurologie duurt 5 jaar. Het eerste jaar bestaat uit een algemene opleiding in de klinische neurologie. Dit zal zijn op een kliniekafdeling van een perifeer ziekenhuis, waarin uitgebreid ervaring wordt opgedaan in de frequente en ernstige neurologische aandoeningen en in de (vooral internistische) co-morbiditeit. Daarna zal men gedurende een jaar neurologische polikliniek consultaties doen. Het tweede jaar wordt afgesloten met een toets naar de theoretische kennis. Het jaar aansluitend zal voornamelijk bestaan uit een meer specialistische opleiding in klinische neurofysiologie (EEG, EP, EMG, video-EEG, slaaponderzoek) en tenslotte zullen de gespecialiseerde afdelingen en poliklinieken: epilepsie, CVA, neuromusculaire en degeneratieve aandoeningen en MS en hoofdpijn aan bod komen.

Je loopbaan kun je uitbreiden met leidinggevende, bestuurs- of directietaken. Ook kun je les gaan geven aan studenten geneeskunde en neurologen in opleiding of kiezen voor onderzoek verrichten in een universitair ziekenhuis.

Past deze specialisatie bij jou? Doe de loopbaanwijzer!

Het salaris
De verdiensten voor deze functie variëren per ziekenhuis. De meeste arts-specialisten binnen de neurologie werken binnen een associatie met andere arts-specialisten neurologie en de verdiensten worden vaak naar rato verdeeld. Universitaire ziekenhuizen hanteren hun eigen barema’s voor het loon (salaris).

Heb je een vraag of opmerking?
Om verder te kunnen gaan, voer gegevens in bij de gemarkeerde velden.
Om verder te kunnen gaan, voer gegevens in bij de gemarkeerde velden.