Functieomschrijving arts-specialist NKO
Functieprofiel NKO-arts

Functieomschrijving
arts-specialist NKO

Als arts-specialist NKO-arts behandel je alle aandoeningen aan neus, keel, oren en het hoofd- en halsgebied. Dat kan variëren van oorontsteking, evenwichtsstoornissen, pijn bij het slikken tot keelkanker. Je onderzoekt de patiënt, stelt diagnoses en behandelt hem met medicijnen. Maar daarnaast ben je ook chirurg. Je opereert bepaalde aandoeningen en verzorgt cosmetische ingrepen. Neuscorrecties en het rechtzetten van flaporen maken dus eveneens onderdeel uit van jouw chirurgische werk. Je bent dus zowel op de polikliniek als in het operatiekwartier werkzaam. Uiteraard heb je veelvuldig overleg met patiënten en hun familie en collega’s. Over het algemeen werk je op de polikliniek en het operatiekwartier van een ziekenhuis.

Werkzaamheden

Neus
Naast de operatieve behandeling van neusverstoppingsklachten door een scheef neustussenschot voer je eveneens operaties aan de neusbijholten uit (waartoe onder andere de kaakholten en voorhoofdsholten behoren). Sowieso worden verreweg de meeste operatieve correcties aan de inwendige en uitwendige neus – inclusief de neuspunt – door jou uitgevoerd.

Keel
Behalve de meer bekende operaties als het verwijderen van neus- en keelamandelen en het verlengen van het te korte tongriempje voer je ook minder bekende ingrepen uit. De operatie van het zachte gehemelte om het snurken te verminderen en de behandeling van gezwellen in de mond en de speekselklieren zijn daar voorbeelden van. In de afgelopen 20 jaar lijkt er een toename aan kwaadaardige aandoeningen in mond en keel te zijn. In het beginstadium zijn deze veelal goed te behandelen met bestraling en medicijnen. In een verder gevorderd stadium kan een operatie noodzakelijk zijn. Ook deze voer je uit, soms in samenwerking met artsen uit andere specialismen.

Oren
Wat het oor betreft verricht je niet alleen correcties aan de oorschelp (flaporen) maar worden vooral ook aandoeningen van de gehoorgang, het trommelvlies en middenoor behandeld.

Hals
Gezwellen in het bovenste deel van de hals – zowel goedaardig als kwaadaardig – worden veelal veroorzaakt door afwijkingen aan de mond, keel of neus. Je kunt deze afwijkingen middels onderzoek betrekkelijk eenvoudig en snel herkennen. Je voert niet alleen het onderzoek uit maar neemt ook de behandeling voor jouw rekening. Hetzelfde geldt voor slikklachten die veroorzaakt worden door afwijkingen in het bovenste deel van de slokdarm.

Opleiding NKO-arts

De opleiding tot NKO-arts ofwel opleiding tot arts in de otorinolaryngologie en gelaat- en halschirurgie duurt vijf jaar. Je roteert als ASO per zes maanden bij de verschillende subdisciplines (NKO en hoofd- en halschirurgie). Meestal wordt één jaar in een perifere opleidingsplaats doorgebracht. Vaak wordt de ASO ook ingeschakeld in lopend onderzoek waarbij eventueel een periode van twee jaar wetenschappelijk werk in het opleidingstraject kan worden ingepast. Twee jaar wetenschappelijk werk telt mee voor één jaar opleiding. De opleiding kent geen officiële subdisciplines.

Past deze functie bij jou? Vul de loopbaanwijzer in!

Salaris NKO-arts

De verdiensten voor deze functie variëren per ziekenhuis. De meeste arts-specialisten binnen de NKO werken dan wel alleen of binnen een associatie met een andere arts-specialisten NKO. Je krijgt betaald aan de hand van jouw verrichtingen. Universitaire ziekenhuizen hanteren hun eigen barema’s voor het loon.
Heb je een vraag of opmerking?
Om verder te kunnen gaan, voer gegevens in bij de gemarkeerde velden.
Om verder te kunnen gaan, voer gegevens in bij de gemarkeerde velden.