Functieomschrijving medisch specialist pathologie
Functieprofiel patholoog

Functieomschrijving arts-specialist pathologie anatomie

Pathologie is gericht is op het vaststellen van ziekten door cellen, weefsels en lichaamsvloeistoffen van patiënten microscopisch te onderzoeken. Als patholoog speel je niet alleen een belangrijke rol in het stellen van diagnoses. Pathologisch onderzoek vindt namelijk ook plaats in het kader van het monitoren van de effecten van behandelingen en ten behoeve van bevolkingsonderzoek, zoals baarmoederhalskanker. Je streeft doorlopend naar accurate en betrouwbare diagnoses stellen, in een zo kort mogelijke tijd. Door hoogwaardige technische faciliteiten en gecoördineerde inzet van uiteenlopende professionals binnen de pathologielaboratoria wordt aan patiënten en hun behandelaars de best mogelijke ondersteuning geboden.

Zelf kom je vrij weinig in aanraking met patiënten. Soms voer je cytologische puncties uit. Tenslotte is een deel van je werk uitgebreid onderzoek bij een overleden persoon om zo meer over ziektes te weten te komen. Dergelijke obducties worden daarnaast ook verricht als toetsing van de diagnose en behandeling (een soort kwaliteitscontrole). Je werkt vaak in een pathologielaboratorium, verbonden aan een ziekenhuis.

Eisen en competenties.

Werkzaamheden

Een groot deel van je werk bestaat uit macroscopische beoordeling en bewerking en microscopische beoordeling. De belangrijkste activiteiten daarbinnen zijn: histologische diagnostiek, cytologie en obducties. Bij het stellen van een histologische diagnose op bioptisch of operatief verwijderd materiaal worden de volgende stappen onderscheiden:

• De ontvangen preparaten worden macroscopisch beoordeeld. Na het uitsnijden volgen microscopisch onderzoek en verslaglegging. In het verslag worden jouw macroscopische en microscopische bevindingen beschreven en wordt door jou in samenhang met de klinische gegevens een conclusie geformuleerd, al dan niet met een advies ten aanzien van verder beleid.
• Bij het microscopisch beoordelen en verslaan van de cytologische preparaten volg je dezelfde weg als bij het histologisch onderzoek.
• Bij obducties start je met een uitwendige schouwing, gevolgd door een inwendige schouwing en onderzoek. Het uitsnijden, microscopisch onderzoek en de verslaglegging volgen ook hier hetzelfde pad dat bij de histologie is beschreven.
• Heel veel diagnoses vormen de basis van een behandelplan. Dergelijke plannen worden multidisciplinair besproken. Als patholoog neemt je hier vrijwel altijd aan deel.

Eisen en competenties
Je moet de interpretatie van vele tienduizenden macroscopische en microscopische beelden meester zijn. Deze vaardigheden zijn niet eerder in de studie geneeskunde aan bod gekomen. Tekstboeken en cursussen vergroten weliswaar de kennis maar volstaan niet om een goed patholoog te worden. De verschillende competenties maak je jezelf pas echt eigen tijdens je opleiding, niet zelden in een een-op-een situatie.

Salaris.

Opleiding

Als arts-specialist pathologische anatomie volg je een deel van de opleiding in een academische opleidingsinrichting en een deel in een niet-academische opleidingsinrichting. De exacte verdeling kan per opleidingsplek variëren. De duur van de opleiding tot patholoog bedraagt 5 jaar.

Past deze specialisatie bij jou? Doe de loopbaanwijzer!

Het salaris
De verdiensten voor deze functie variëren per ziekenhuis of instelling. De meeste arts-specialisten binnen de pathologie werken binnen een associatie met andere arts-specialisten pathologie en de verdiensten worden vaak naar rato verdeeld. Universitaire ziekenhuizen hanteren hun eigen barema’s voor het loon.

Heb je een vraag of opmerking?
Om verder te kunnen gaan, voer gegevens in bij de gemarkeerde velden.
Om verder te kunnen gaan, voer gegevens in bij de gemarkeerde velden.