Jeannette Deckers

Backoffice Consultant

Naast het schrijven van Nederlandstalige vacatureteksten, heb ik mij de afgelopen jaren gespecialiseerd in Vlaamstalige teksten voor onze Belgische website. Het feit dat ik zelf in België woon, draagt daar uiteraard positief aan bij! 
Buitenlandse vacatureteksten schrijven is een specialisme apart. Niet alleen de voertaal is anders. Ook zijn er verschillen op het gebied van arbeidscultuur, vakinhoudelijke taken, eindverantwoordelijkheden, arbeidsvoorwaarden en juridische aspecten. Ik draag zorg voor een juiste ‘vertaalslag’.

Als functioneel beheerder van het vorige CRM-systeem had ik een grote rol in het overgangsproces naar het huidige softwarepakket. Van voorbereidingstraject tot de daadwerkelijke datamigratie en de implementatie op de werkvloer. In het nieuwe recruitmentpakket - waar ik ook beheerder van ben - zijn frontoffice, backoffice, verloning en facturatie aan elkaar gekoppeld. Nu ligt mijn focus op de verdere benutting van dit pakket en de doorontwikkeling van interne werkprocessen.