Privacy en cookies

Privacy statement

WBKV BV* (hierna te noemen BKV) acht een zorgvuldige omgang met je persoonsgegevens van groot belang. Je persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Je kunt erop rekenen dat je gegevens bij BKV veilig zijn en dat wij ons houden aan de geldende wettelijke regels. 

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die kunnen worden herleid tot een natuurlijk persoon. Bij persoonsgegevens kun je denken aan: je naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres. Dit soort gegevens verkrijgen wij van jou als je bijvoorbeeld een formulier invult of een email stuurt. Ook als je de websites van BKV bezoekt, verstrek je ons in sommige gevallen persoonsgegevens. Bijvoorbeeld in de vorm van een IP-adres of een cookie (zie hiervoor ook het Cookiebeleid op deze pagina).

Dienstverlening BKV
Wij verwerken je gegevens alleen voor de uitvoering van onze dienstverlening zoals bijvoorbeeld bemiddeling, uitzenden, detachering, payroll, bemiddeling van zelfstandige professionals, werving & selectie, persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, salarisadministratie en personeelsmanagement. 

Doeleinden en grondslagen
Meer specifiek vragen wij je om je persoonsgegevens met ons te delen voor onder andere de volgende doeleinden:

 • om met jou een werknemers-/werkgeversrelatie of een personeels-/arbeidsbemiddelingsrelatie aan te gaan en te onderhouden en hiervoor een financiële, personeels-, uren-, verzuim- en/of salarisadministratie te voeren.
 • om een relatie gericht op het verwerven/uitvoeren van opdrachten aan te gaan en te onderhouden en hiervoor een financiële administratie te voeren.
 • om je geschiktheid voor een bepaalde functie of opdracht te beoordelen, je beschikbaarheid vast te leggen en je in contact te brengen met of voor te stellen aan één of meerdere (potentiële) opdrachtgevers en/of relaties.
 • om je te bemiddelen naar werk, je carrière- en/of loopbaanadviezen en/of overige (werkgerelateerde) diensten aan te bieden waaronder onder andere coaching en training, je in te zetten bij opdrachtgevers, werkzaamheden bij opdrachtgevers te laten verrichten, dan wel om opdrachten voor je te verkrijgen. 
 • om met jou, onze opdrachtgever(s) en/of relaties overeenkomsten te kunnen sluiten en deze uit te kunnen voeren en na te kunnen komen.
 • om je te informeren over onze dienstverlening en onze overige activiteiten om deze beter te kunnen laten aansluiten op je wensen en kwaliteiten (bijvoorbeeld het toezenden van een job alert, nieuwsbrieven en / of mailings).
 • voor managementdoeleinden en het genereren van managementinformatie en -rapportages, het uitvoeren van marktanalyses, (interne en externe) controles, audits en accountantscontroles en het bevorderen en handhaven van onze kwaliteit en de bedrijfsveiligheid.
 • om de geldende wet- en regelgeving na te kunnen komen.
 • om je berichten te kunnen sturen die aansluiten op je persoonlijke interesses, gebaseerd op de informatie die je met ons hebt gedeeld.
 • om onze producten en dienstverlening (o.a. via onze website)te verbeteren of (technische) problemen bij het gebruik van de website of onze diensten op te lossen.

Veilig
Om je privacy en de vertrouwelijkheid van je gegevens te beschermen, treft BKV passende technische en organisatorische maatregelen. Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen, zoals het toepassen van toegangsbeheer, firewalls en beveiligde servers. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevensverwerkers die namens BKV diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is BKV met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen. Naast het beveiligen van de systemen, willen we ook dat binnen BKV niet iedereen toegang heeft tot al je gegevens. Onze systemen zijn zo ingericht dat medewerkers alleen díe informatie kunnen zien waarvoor ze zijn geautoriseerd. 

Inzage in je gegevens 
Wil je zien welke persoonsgegevens van jou bij ons bekend zijn? Dan kun je gebruikmaken van je ‘Recht van inzage’. We verzoeken je specifiek aan te geven welke persoonsgegevens je graag wilt inzien wenst te ontvangen. 

Recht op rectificatie 
Je hebt het recht om gegevens te rectificeren als je gegevens onjuist of onvolledig zijn. Ook heb je het recht de gegevens te rectificeren als de gegevens niet relevant zijn voor het doel waarvoor wij ze verwerken, of als je gegevens in strijd met een wettelijk voorschrift door ons zijn verwerkt.

Recht op gegevenswissing 
Daarnaast heb je het recht om bepaalde gegevens te laten verwijderen. Bijvoorbeeld wanneer je gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor we ze hebben ontvangen of je bezwaar maakt tegen de verwerking.  In dat geval zullen we jouw persoonsgegevens binnen een redelijke termijn anonimerseren en verwijderen uit onze database. Uitgezonderd hiervan zijn gegevens die wij, om fiscale redenen en conform de wettelijke bewaartermijnen, genoodzaakt zijn te bewaren.

Na afgifte bewaren we jouw gegevens zeven jaar in ons systeem. Daarna zullen wij hiervoor opnieuw toestemming vragen.

Contact opnemen
Heb je vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van je persoonsgegevens, dan kun je schriftelijk of per e-mail contact met ons opnemen via: contact@bkvgroup.eu of WBKV BV, Claudius Prinsenlaan 132, 4818 CP Breda. Je kunt ons ook telefonisch bereiken via +31 888 - 22 55 88. 

*WBKV BV omvat: 

 • BKV Groep B.V.
 • BKV Medische Diensten B.V.
 • BKV Zorg B.V.
 • BKV Artsen Intermediair B.V.
 • BKV Vardpersonal AB
 • BV Waarneembemiddeling.nl.

Cookiebeleid en -verklaring

Onderstaande is van toepassing voor de websites: www.bkv.jobs / www.waarneembemiddeling.nl / bkv-group.com / loopbaanwijzer.bkv.jobs / karrierekompass.bkv.jobs / service.bkv.jobs

Om de website te verbeteren maakt BKV / Waarneembemiddeling.nl gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand die een website plaatst op de computer, tablet of telefoon van de bezoeker. De cookieverklaring passen wij aan, wanneer nodig, aan de regelgeving. De meest recente versie vind je op deze pagina.

Cookies hebben nauwelijks gevolgen voor de privacy. Zo kunnen wij niet tot individueel niveau gegevens bekijken. Cookies bevatten alleen een (uniek) nummer. Ze bevatten geen persoonsgegevens of IP-adressen. BKV / Waarneembemiddeling.nl kan cookies daarom niet gebruiken om je persoonlijk te identificeren. Ook kunnen cookies niet worden gebruikt om je op websites van derden te identificeren.

Hotjar is een hulpmiddel voor klantfeedback en webstatistieken. Deze website gebruikt Hotjar om muisklikken, muisbewegingen en scrollgedrag te meten. Hotjar verzamelt informatie over bezochte pagina's, acties die daarop worden ondernomen, het land van herkomst en het gebruikte apparaat, besturingssysteem en browser. Hotjar verzamelt geen persoonlijk identificeerbare informatie (PII) afgezien van datgene wat je vrijwillig invoert op deze website. Hotjar houdt jouw surfgedrag niet bij op websites die geen gebruik maken van Hotjar diensten.

Naam cookie

Functie 

Wie de cookie plaatst

Duur

PHPSESSID

Wordt gebruikt om je voorkeuren op te slaan en dient voor het functioneren van de website.

BKV / Waarneembemiddeling.nl

1 sessie

__utma

Gebruikt om gebruikers en sessies te onderscheiden.

Google Analytics

2 jaar

__utmb

Registreert wanneer sessie begint en eindigt.

Google Analytics

30 minuten

__utmc

Registreert of de bezoeker voor het eerst de website bezoekt.

Google Analytics

1 sessie, einde browsersessie

__utmt

Registreert de verkeersbron of campagne van waaruit de bezoeker op de website komt.

Google Analytics

10 minuten

__utmz

Registreert of de websitebezoeker vanuit een zoekmachine op de website is gekomen.

Google Analytics

6 maanden

__ga

wordt gebruikt om je te identificeren als een bezoeker van deze site. Dit wordt bereikt door het genereren van willekeurige getallen. Er wordt geen persoonlijke informatie of gegevens bijgehouden.

Google Analytics

2 jaar

__gat

Wordt gebruikt door Google Analytics om de verzoeken naar hun servers te monitoren.

Google Analytics

10 minuten

_hjUserId

Deze cookie wordt geplaatst bij het bezoek aan een pagina waarop de Hotjar code staat. De cookie bevat een unieke identifier (UUID), die het mogelijk maakt om dezelfde bezoeker op meerdere pagina's en sessies te volgen.

Hotjar

Max. 365 dagen

_hjIncludedInSample

Deze sessie cookie wordt geplaatst om Hotjar te laten weten of een bezoeker opgenomen is in de steekproef die wordt gebruikt om trechters te genereren. Met behulp van trechters krijgen we meer inzicht in de doorstroming en mogelijke knelpunten binnen onze website.

Hotjar

1 sessie, einde browsersessie

Cookies uitschakelen

Heb je bezwaar tegen het gebruik van cookies? Via je browserinstellingen kan je het gebruik van cookies uitschakelen. Selecteer de browser die je gebruikt en lees vervolgens de instructies om de cookies uit te schakelen. Wanneer je de cookies uitschakelt werkt de website niet optimaal.

Heb je vragen? Neem contact met ons op.

Om deze site goed te laten functioneren gebruiken wij cookies. Bekijk voor meer informatie ons cookiebeleid. Als u onze site gebruikt, gaan wij ervan uit dat u akkoord bent met het plaatsen van cookies.