Overzicht

Werken in Duitsland

Ga direct naar de vacatures

Algemeen

Heb je al eens nagedacht over een baan in het buitenland? Waarom dan niet net over de grens kijken? In Duitsland is er behoefte aan goedopgeleide artsen. Volop kansen dus voor Belgische artsen.

BKV bemiddelt sinds 2008 Belgische en Nederlandse artsen naar Duitsland die in Duitsland in opleiding gaan tot medisch specialist of als medisch specialist hun carrière hier willen voortzetten.

In Duitsland bestaat er binnen uiteenlopende vakgebieden nog steeds een vraag naar specialisten. Zo sterk dat men veel artsen vanuit het buitenland heeft moeten aantrekken. Zo is tussen 2000 en 2012 in Duitsland het aantal artsen van buitenlandse komaf van 15.000 naar 33.000 explosief gestegen.

In Duitsland is een tekort aan arts-assistenten en medisch specialisten, met name in het grensgebied met Nederland en België en de kleinere plaatsen. Men heeft te kampen met relatief veel geneeskundestudenten die de studie niet afmaken (rond de 40%). Daarnaast is er sinds 2007 door de invoering van de nieuwe Arbeidstijdenwet (EU-wetgeving) een groter tekort aan arts-assistenten en medisch specialisten ontstaan. De afgelopen twee jaar is er ook in Duitsland bezuinigd op de kosten van de gezondheidszorg. Daardoor is het aantal vacatures binnen bepaalde specialismen ten opzichte van voorgaande jaren gedaald. Desondanks verwacht BKV dat de interesse in Nederlandse en Belgische specialisten de komende jaren niet zal afnemen.

BKV bied je naast interessante carrièremogelijkheden begeleiding bij de gehele procedure. Dit betekent advies bij onder andere de erkenningsprocedure, taaltraining en emigratie.

Ook in interessante universiteitssteden worden huisartsen en specialisten voor zelfstandige praktijken gezocht. Volop kansen dus ook voor iemand die bereid is verder dan de horizon te kijken en niet de drukte van de grote steden zoekt. Vanwege het bovengenoemd tekort is er veel interesse in Nederlandse medisch specialisten. Nederlandse en Belgische specialisten staan in Duitsland goed te boek, ze beschikken vaak over een goede basiskennis van de Duitse taal.

Landeninformatie Duitsland

Met bijna 2000 ziekenhuizen is de Duitse arbeidsmarkt potentieel zeer interessant voor Belgische medici.

Sprechen Sie Deutsch?

Om in een Duitse kliniek te kunnen werken moeten de artsen aantonen dat zij de Duitse taal voldoende beheersen. Een onderdeel van het verkrijgen van de Approbation (uitleggen) is de taaleis B2. Dit is uiteraard in het belang van de veiligheid in het algemeen en die van de patiënten in het bijzonder. Regelmatig worden wij door artsen in opleiding benaderd die in een Duits ziekenhuis willen gaan werken. De meesten van hen werken vlak bij de grens, in Wesel, Kleve of Gronau.

Deze steden liggen in het Bondsland Noordrijn-Westfalen. Om in Noordrijn-Westfalen als arts toegelaten te worden hoort men:

 • in het bezit te zijn van het taal-certificaat Duits B2-niveau
 • een examen medisch Duits af te leggen

Welke taaleisen gelden er in Duitsland?

Om als arts werkzaam te mogen zijn in Duitsland moet een registratie (Approbation) aangevraagd worden. Deze registratieprocedure neemt gemiddeld zes tot acht weken in beslag. Bij het aanvragen van de Approbation dien je in het bezit te zijn van een B2 of een C1 taalcertificaat.

Daarnaast is het sinds 2014 in de meeste deelstaten verplicht om een aanvullende medische taaltest af te leggen bij de ‘Aerztekammer’. Afhankelijk van de locatie waar uw nieuwe werkgever gevestigd is, meld je je aan bij de desbetreffende Bezirksregierung. Zodra je een contract of aanstellingsbrief krijgt aangeboden in Duitsland, kun je direct starten met de aanvraag van je Approbation. Daarnaast moet je je ook als medisch specialist (Fachartz / Fachärztin) registreren bij de Ärztekammer. Voor het verkrijgen van de Approbation is het van belang om een certificaat van een taaltest op B2 niveau te kunnen voorleggen.

BKV werkt samen met taaltrainers Duits Talenbureau en Anne Kewitsch van Academie aan de Angstel. Zij zijn uitstekend in staat medici voor te bereiden op de benodigde taalexamens, 

Open dag Duitsland

Meerdere Nederlandse artsen hebben in de afgelopen jaren via BKV kunnen ontdekken hoe aantrekkelijk het werken in Duitsland kan zijn. Een opleidingsplek te krijgen is veelal eenvoudiger te vinden dan in Nederland. Natuurlijk zijn er vooraf veel vragen over het werken in Duitsland en deze spelen een rol bij de beslissing om de stap over de grens te wagen.

BKV organiseert daarom regelmatig een Open Dag Duitsland. In een ongedwongen sfeer komt je hier in contact met Nederlandse artsen die deze stap al hebben gewaagd. Informatie over de voor- en nadelen krijgt iedereen zo uit de eerste hand. Welke opleidingsplaatsen zijn er? Wat voor mogelijkheden krijgt een medisch specialist? Hoe staat het met de werkdruk en bedrijfscultuur? Deze en andere vragen worden beantwoord tijdens de Open Dag Duitsland. Neem contact op voor meer informatie.

Ervaringsverhalen Duitsland

Dhr. Prof. Brouwer behoort tot de Raad van Advies van BKV Duitsland. Met zijn specialistische kennis geeft Prof. Brouwer BKV advies over de  gezondheidszorg in Duitsland. Deze kennis helpt BKV de juiste stappen te zetten en kwalitatief goede dienstverlening voor onze kandidaten en samenwerkingspartners te bieden. Wil je meer weten over zijn ervaring in Duitsland? Lees dan het interview met Dhr. Prof. Brouwer waarom het voor een Nederlandse arts interessant is om in Duitsland te werken.

Roland Assmann werkte als Oberarzt Viszeral Chirurgie in Duitsland. Hij geeft aan waarom hij deze keuze gemaakt heeft en wat zijn ervaringen zijn met het werken als arts in Duitsland.

Jane Lelieberg werkt als AIOS Psychiatrie in Duitsland. Recent hebben we haar gevraagd waarom ze deze keuze gemaakt heeft en wat volgens haar de belangrijkste verschillen zijn tussen het werken als arts in Nederland en het werken als arts in Duitsland. Lees haar ervaringsverhaal. 

Sollicitatieprocedure

We hebben inmiddels ruime ervaring met de Duitse ziekenhuizen en registratieprocedures. Dit overzicht geeft een korte inleiding en samenvatting op hetgeen je te wachten staat. 

 • Nederlandse en Belgische specialisten staan in Duitsland goed te boek, ze beschikken vaak over een goede basiskennis van de Duitse taal. Daarnaast sluiten de Nederlandse opleidingen over het algemeen gesproken goed aan op de Duitse gezondheidszorg.|

 • Door Nederlandse en Belgische artsen (in opleiding) wordt de werkdruk in Duitsland als lager ervaren: er is meer tijd voor patiënten. Als ‘Assistenzarzt’ of ‘Assistenzärztin’ krijgt men al snel veel verantwoordelijkheid, die men wel moet kunnen dragen. De taal kan in het begin een barrière zijn in de communicatie richting collega’s en patiënten. Het ontwikkelen van de Duitse taalvaardigheid is daarom erg belangrijk. Daarnaast moet men vaak wennen aan een nieuw systeem, andere taken en een andere cultuur en manier van communiceren. De Duitse collega’s zijn over het algemeen echter behulpzaam bij het wegwijs maken van nieuwe collega’s. In Duitsland is het opleidingssysteem anders. Het verschil tussen ANIOS (vrije assistent) en AIOS (ASO) kennen ze in Duitsland niet. Iedereen werkt in principe als Assistenzarzt/ Assistenzärztin en is in opleiding.

 • Erkenning van de opleiding binnen de Europese Economische Ruimte (EER): er geldt een wederzijdse automatische beroeps- en kwalificatie-erkenning binnen de EER. De Europese Economische Ruimte bestaat uit de landen van de Europese Unie, IJsland, Noorwegen en Liechtenstein. Er is geen belemmering (buiten het administratieve proces) om binnen de EER als arts werkzaam te zijn. Ook Zwitserland (geen lid van EER) heeft ingestemd met de wederzijdse erkenning van het artsdiploma. Met andere woorden: het Nederlandse/Belgische artsendiploma wordt automatisch erkend. Tevens wordt deze, indien de specialisatie in Duitsland is doorlopen, binnen alle bovenstaande landen wederzijds erkend.

 • Om als arts werkzaam te mogen zijn in Duitsland moet een registratie (Approbation) aangevraagd worden. Voor meer informatie over B2 niveau kun je bijvoorbeeld de website van het Goethe Instituut raadplegen.

Van belang is dat je bij de vertaling van uw documenten gebruik maakt van een beëdigd vertaalbureau. BKV is je graag behulpzaam bij de registratieprocedure.

Salarisschalen in Duitsland

Het salarisniveau voor een arts in opleiding in Duitsland is vergelijkbaar met de CAO voor Ziekenhuizen in Nederland. Voor medisch specialisten ligt dit over het algemeen lager ten opzichte van de AMS regeling in Nederland. Het verschilt echter per ziekenhuis en per specialisme of er onderhandelingsruimte is voor een hoger salaris. In Duitsland volgen de meeste ziekenhuizen de schalen volgens de richtlijnen van de nieuwe CAO TV-Ärzte/VKA en CAO TV-Ärzte/KF die per 1 januari 2011 is ingegaan. Je werkt als medisch specialist vrijwel altijd in loondienst, vrijgevestigd werken komt alleen bij uitzondering in een ‘Privatpraxis’ voor.

Je hebt besloten om de stap naar Duitsland te maken: hoe nu verder?

BKV heeft een vestiging in Mönchengladbach in Duitsland met consultants die jou graag verder helpen. Vragen over erkenning van opleidingen, de verschillen tussen Nederland en Duitsland op de werkvloer, welke vacatures er zijn en waar je op moet letten om de juiste beslissing te nemen. 
Contactpersonen:

Stap 1 Informerend (BKV Nederland)

Je hebt interesse in de mogelijkheden in Duitsland. Indien je dit document hebt ontvangen, heeft BKV al (telefonisch) contact met je gehad en al een en ander toegelicht over de mogelijkheden en vacatures in Duitsland.

Stap 2 CV maken (BKV Nederland)

Indien je besluit de stap naar Duitsland te maken en te gaan solliciteren, dan ontvangt BKV graag je Duitstalige CV en motivatie. BKV kan je desgewenst een leeg CV format in het Duits toesturen dat je helpt bij het opstellen van een Duits CV. BKV Nederland stuurt jouw Duitse CV en motivatie door naar BKV Duitsland zodat je bij het Duitse ziekenhuis voorgesteld kunt worden.

Stap 3 Voorstellen in Duits ziekenhuis (BKV Duitsland)

BKV Duitsland stelt je voor in de ziekenhuizen waar je interesse in hebt. De collega’s in Duitsland houden je vanaf nu samen met de consultant in Nederland op de hoogte van de stand van zaken.

Stap 4 Sollicitatiegesprek en meeloopdag plannen (BKV Duitsland)

Indien een Duits ziekenhuis je uitnodigt voor een gesprek, zal er vanuit BKV contact met je opgenomen worden om dit in te plannen. Meestal heb je eerst een sollicitatiegesprek met een Chefarzt en een personeelsadviseur. Daarna volgt vaak een meeloopdag in het ziekenhuis. De meeloopdag is een essentieel onderdeel van de sollicitatieprocedure: je krijgt op deze manier een totaalbeeld van de werkwijze en de sfeer in het team en de omgang met patiënten. Soms is het nodig voor een meeloopdag een eigen witte jas mee te nemen, dit wordt gecommuniceerd in je gespreksbevestiging.

Reiskosten worden niet vergoed, tenzij dit van te worden wordt aangegeven door het ziekenhuis. Een overnachting voor een meeloopdag bij een grote reisafstand is over het algemeen gesproken bespreekbaar. BKV neemt de dag na uw sollicitatiegesprek/meeloopdag contact met je en met het ziekenhuis op om te bespreken hoe het gegaan is en wat de eventuele vervolgstappen zijn.

Stap 5 Je hebt een baan gevonden (BKV Duitsland)

Gefeliciteerd! Je hebt een contract aangeboden gekregen en je  gaat starten in het ziekenhuis van jouw voorkeur. Ons kantoor in Duitsland begeleidt je bij de aanvraag van de Approbation en alle andere voorkomende vragen die je hebt. Vanuit Nederland wordt er ook weer contact met je opgenomen om te horen hoe alles is verlopen.

Stap 6 Je bent als medisch specialist werkzaam in Duitsland (BKV Nederland)

Vanaf het moment dat je in Duitsland gaat werken en bezig bent met jouw registratie, heb je periodiek contact met een consultant van BKV. Na één, drie en zes maanden evalueren we hoe het met je gaat. De collega’s in Duitsland zullen dit op hetzelfde moment doen bij jouw Chefarzt. Na een jaar zullen we alleen nog bij jou informeren hoe het met je gaat en niet meer bij het ziekenhuis. We houden graag contact met jou over je ervaring in Duitsland.

Soms zullen we vragen of een nieuwe geïnteresseerde arts contact met jou op mag nemen om meer te horen over je ervaringen in Duitsland. Als je ervoor open staat om een ervaringsverhaal te schrijven, waarderen wij dat zeer! Op deze manier proberen wij iedereen zo goed mogelijk te blijven informeren en op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen en ervaringen in Duitsland van de artsen die wij bemiddeld hebben.

Mocht je onverhoopt iets niet duidelijk vinden of tips ter verbetering hebben, neem dan gerust contact op. Samen met je kunnen we er zo voor zorgen dat onze kwaliteit van dienstverlening gewaarborgd blijft en steeds weer verbeterd wordt voor toekomstige collega’s die de stap naar Duitsland willen gaan maken.

Gerelateerde vacatures

 1. Vacature: ASO geriatrie in Duitsland – Noordrijn-Westfalen

  7/01/20
  • ASO geriatrie
  • Duitsland, Noordrijn-Westfalen
  • 40
  • Vast contract
  • Universitair ziekenhuis
  • 6179

  Goede doorgroeimogelijkheden ná afronding van de opleiding tot arts-specialist geriatrie.

  Lees meer
 2. Vacature: ASO pediatrie in Duitsland - regio Duisburg-Essen

  31/12/19
  • ASO pediatrie
  • Duitsland, Noordrijn-Westfalen
  • 24 - 40
  • Vast contract
  • Universitair ziekenhuis
  • 6136

  Een opleidingsplaats in een ziekenhuis dat verbonden is aan de universiteit van Duisburg-Essen, ongeveer 150 kilometer over Belgische grens. Deeltijds werken is...

  Lees meer
 3. Vacature: ASO pathologie Duitsland – opleidingsplaats regio Westmünsterland

  9/12/19
  • ASO pathologie
  • Duitsland, Noordrijn-Westfalen
  • 40
  • Vast contract
  • Universitair ziekenhuis
  • 3378

  Een opleidingsplek voor een ambitieuze arts die de opleiding tot patholoog in het buitenland wil volgen.

  Lees meer
 4. Vacature: ASO inwendige geneeskunde in Duitsland - Noordrijn-Westfalen

  9/12/19
  • ASO inwendige geneeskunde
  • Duitsland, Noordrijn-Westfalen
  • 32 - 40
  • Vast contract
  • Universitair ziekenhuis
  • 2852

  Direct starten met een opleiding tot internist? Dat kan via BKV! Wij hebben een opleidingsplaats in de buurt van Düsseldorf.

  Lees meer
Bekijk alle vacatures Overzicht

Om deze site goed te laten functioneren gebruiken wij cookies. Bekijk voor meer informatie ons cookiebeleid. Als u onze site gebruikt, gaan wij ervan uit dat u akkoord bent met het plaatsen van cookies.