Werken in Noorwegen

Noorwegen ligt in Scandinavië, Noord-Europa. Kenmerkend zijn de fjorden, bossen, meren en gletsjers. Er wonen ruim vijf miljoen inwoners. Hoofdstad van dit Scandinavische land is Oslo. Andere Noorse steden zijn Kristiansand, Bergen, Trondheim, Stavanger en Tromsø.

Wil jij werken in Noorwegen?

Ga met ons het avontuur aan!

Jouw nieuwe werkplek
Noorwegen is een rustig land. Ook in de werkcultuur kun je dit terugzien. Men hecht veel waarde aan maatschappelijke gelijkheid. Er is geen sprake van hiërarchie, maar beleefdheid en respect zijn van zeer grote waarde. 

Vacatures in Noorwegen

Wist je dat...
• wij een Facebookpagina hebben over Werken in Scandinavië?
• het tempo van het dagelijks leven is ingesteld op rust, ruimte en natuur in de Noorse samenleving? 

Zorgprofessional in Noorwegen

Noorwegen is trots op de uitstekende gezondheidszorg die zij bieden. Het land staat bekend om één van de meest efficiënte gezondheidszorgsystemen van de wereld. In Noorwegen heeft iedere inwoner recht op gezondheidszorg. Tot de leeftijd van zestien jaar is de gezondheidszorg in Noorwegen gratis, net als voor zwangere vrouwen.

Aan het hoofd van de Noorse gezondheidszorg staat het Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid (Helse- og omsorgsdepartementet). In Noorwegen krijgt de gezondheidszorg op vier bestuurlijke niveaus gestalte: landelijke, provinciale, gemeentelijke overheid (98 procent) en particuliere initiatieven (2 procent). Sinds 1 januari 2002 vallen de ziekenhuizen onder de verantwoordelijkheid van de staat. Om de samenwerking tussen de ziekenhuizen te verbeteren en tot een effectievere uitvoering van zorg te komen, zijn er vijf regio’s ontstaan, de zogenaamde Regionale HelseForetak (RHF): Oost, West, Zuid, Midden Noorwegen en Noord.

In elke regio worden de gebruikelijke behandelingen uitgevoerd, voor zeer gespecialiseerde behandelingen is de zorgvrager aangewezen op een universitair ziekenhuis. Universiteitsziekenhuizen zijn er in Tromsø, Trondheim, Bergen, Oslo en Stavanger.

Regionale ziekenhuizen zijn er in de grotere steden zoals: Kristiansand, Stavanger, Ålesund en Lillehammer. In de kleinere steden zijn er voornamelijk lokale ziekenhuizen waar alleen de reguliere specialismen vertegenwoordigd zijn. Tien tot vijftien kleinere ziekenhuizen worden gerund op basis van particuliere of vrijwilligers initiatieven, zoals het Rode Kruis en religieuze organisaties. 

Ik sta voor je klaar

Astrid Beijnon

Senior Consultant Healthcare
Astrid Beijnon

Astrid Beijnon

Senior Consultant Healthcare