De vergewisplicht voor de zorg uitgelegd

Als zorgorganisatie ben je verplicht om te controleren of je nieuwe medewerker geschikt is om zorg te verlenen. Dit geldt ook als je nieuwe medewerker wordt ingezet als flexkracht, zoals een uitzendkracht of zzp’er. De term die we hiervoor gebruiken is de vergewisplicht. Hierbij doe je onderzoek naar het arbeidsverleden van de sollicitant.

De wet (WKKGZ) schrijft niet voor wèlke bronnen voor het vergewissen gebruikt moeten worden. Het is aan de zorgaanbieder om te beslissen welke bronnen nodig zijn. Je kunt op verschillende manieren nagaan of een sollicitant geschikt is om met cliënten om te gaan en zorg te verlenen.

Wat wij doen:
Onderstaande bronnen kunnen door BKV worden geraadpleegd. Wanneer we problemen ontdekken, word je daar terstond van op de hoogte gesteld.
  1. Navraag doen bij eerdere werkgevers.
  2. Het BIG-register raadplegen.
  3. Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen aan de sollicitant. Bij sommige categorieën zorginstellingen is het wettelijk verplicht om een VOG te hebben van nieuwe medewerkers die zij vanaf 1 januari 2016 hebben aangenomen. Deze verplichting geldt voor:
    - instellingen die zorg uit de Wet langdurige zorg (WLZ) verlenen;
    - instellingen die geestelijke gezondheidszorg verlenen die onder de zorgverzekering valt en waar cliënten blijven overnachten. 
Wat wij niet doen:
Onderstaande bronnen mogen niet door BKV geraadpleegd worden. Wij raden je aan hier zelf onderzoek naar te doen.
  1. Waarschuwingsregister Zorg en Welzijn
  2. Inspectie voor de Gezondheidszorg.

Wil je meer informatie over de vergewisplicht? Vul dan onderstaand formulier in en wij nemen binnen 1 werkdag contact met je op. Je kunt ons ook bereiken op telefoonnummer +31 888 – 22 55 88 of WhatsApp naar +31 6 – 86 85 42 80. 

Om verder te kunnen gaan, voer gegevens in bij de gemarkeerde velden.
Om verder te kunnen gaan, voer gegevens in bij de gemarkeerde velden.