+31 888 - 22 55 88
Overzicht

Functieomschrijving arts maatschappij en gezondheid

Ga direct naar de vacatures

Introductie functieprofiel arts maatschappij en gezondheid

Het werkterrein is breed en afhankelijk van je achtergrond. Je richt je op een specifiek onderwerp of op een bepaalde groep. Of je zet je vanuit diverse invalshoeken in voor de publieke zorg.

De functie arts maatschappij en gezondheid in het kort

Onder het specialisme maatschappij en gezondheid (internationaal bekend als ‘community medicine’ en ‘public health’) vallen zeven profielen van verschillende omvang, te weten: jeugdgezondheidszorg, infectieziektebestrijding, forensische geneeskunde, tbc-bestrijding, indicerende geneeskunde, adviserende geneeskunde en medische milieukunde. Vertrouwensartsen en artsen die zich gespecialiseerd hebben in beleid en management vallen hier eveneens onder. De meeste artsen zijn specialist op meerdere gebieden. In het algemeen ben je als arts maatschappij en gezondheid bezig met het bevorderen en bewaken van de gezondheid van de populatie. Je beoordeelt – op basis van specifieke medische deskundigheid – de gezondheidssituatie van jouw cliënt. Ten gunste van die gezondheid beïnvloedt je het functioneren in relatie tot de omgeving, evenals die omgeving zelf (preventie is hierbij een belangrijke taak en dat geldt ook voor de ‘cure’ en ‘care’), de indicatiestelling of van degenen die een beroep doen op de zorg(voorzieningen).

De werkzaamheden van een arts maatschappij en gezondheid

Wat doet een arts maatschappij en gezondheid? Als jeugdarts jgz nul nul tot negentien jaar verricht je zowel werkzaamheden voor de doelgroep nul tot vier jaar als vier tot negentien jaar. Je bent bezig met de gezondheid en gezondheidssituatie van jeugdigen (zowel individuen als groepen). Bij de beoordeling houdt je rekening met de omgeving van het kind en de ouders, de leefstijl en de gezondheidszorgvoorzieningen. De nadruk van jouw geneeskundige taken ligt op het bewaken en bevorderen van de gezondheid en het voorkomen en vroegtijdig opsporen van ziekten. Waar nodig biedt de jeugdgezondheidszorg adequate ondersteuning of doorverwijzing. Als arts infectieziektebestrijding houdt je je bezig met het voorkomen van infectieziekten en de doelmatige bestrijding van de uitbraak van diverse besmettelijke ziekten. Het behandelen en voorkomen van soa’s en aids is een belangrijke taak, evenals de recente vaccinatie van alle kinderen tegen meningokokken (samen met jeugdartsen). Als forensisch geneeskundige houdt je je bezig met medisch onderzoek en advisering voor de (straf)rechtspleging en -handhaving door overheid, politie en justitie. Als arts tuberculosebestrijding ben je de extramurale specialist op het gebied van tbc-bestrijding. Tbc komt niet veel meer voor en als arts tuberculosebestrijding moet je ervoor zorgen dat dat zo blijft. Als gespecialiseerd arts in beleid en management kun je veel verschillende functies binnen de gezondheidszorg vervullen. Zo kun je plannen en regelingen ontwerpen binnen de gezondheidszorg en deze toetsen aan wetgeving, financiering en de consequenties voor de individuele patiënten. Ook kun je organisaties, projecten en veranderingsprocessen aansturen, krachtenvelden analyseren en onderzoek doen naar het functioneren van de gezondheidszorg als systeem. Als arts sociaal-medische advisering houdt je je bezig met de advisering en de toetsing van de indicatiestelling of van degenen die een beroep doen op de zorg(voorzieningen). Daarbij is het belangrijk dat je op een onafhankelijke en toetsbare manier werkt zodat de schaarse collectieve middelen rechtvaardig verdeeld worden. Zo onderzoek je of iemand in aanmerking komt voor een traplift of vervoersvoorziening, een gehandicaptenparkeerkaart of een indicatie voor hulp bij de persoonlijke verzorging (PGB) dan wel opname in een verpleeghuis. In dat geval werk je voornamelijk bij de ggz, het ciz of binnen een gemeente. Het is jouw voornaamste taak om de medische inbreng bij (bijvoorbeeld) beslissingen van verzekeraars, beleidsmakers en overheden te borgen. Jouw inbreng in deze, vaak wat afstandelijke, besluitvorming is zeer belangrijk omdat je als arts de gezondheidszorg kent. Als arts medische milieukunde houdt je je bezig met de invloeden van de mens op het milieu en van het milieu op de gezondheid van de mens. Als medisch milieukundige bewaak je een gezond leefmilieu en coördineer je de hulpverlening bij rampen (bijvoorbeeld als er gevaarlijke chemische stoffen vrijkomen).

De werkplek van een arts maatschappij en gezondheid

Artsen maatschappij en gezondheid werken onder andere bij de ggd / ggz, een ministerie, thuiszorginstelling, ziekenhuis, Centrum Indicatiestelling Zorg (ciz), inspectie voor de Volksgezondheid, universiteit, zorgverzekeraar, meldpunt Kindermishandeling of een landelijk (onderzoeks)instituut. Je werkt veelal in een multidisciplinair team. Op dit moment zijn de meeste instroommogelijkheden binnen de jeugdgezondheidszorg.

De opleiding tot arts maatschappij en gezondheid

De opleiding is interessant voor zowel basisartsen die net zijn afgestudeerd als basisartsen en medisch specialisten met een aantal jaar werkervaring die willen switchen. De opleiding arts maatschappij en gezondheid bestaat uit twee fasen: een beroepsgerichte fase en een fase waarin beleid en management, werkveld en innovatie en wetenschappelijk onderzoek centraal staan. De eerste fase bestaat uit sociaal-geneeskundige basismodulen, keuzeonderwijs en de profielprogramma’s infectieziektebestrijding, tuberculosebestrijding, forensische geneeskunde, medische milieukunde, beleid en advies (management gezondheidszorg / medische advisering zorgverzekeraars), sociaal medische indicatiestelling en advisering en jeugdgezondheidszorg. Het onderwijs is modulair en flexibel en volgt een duaal opleidingsstelsel. Je wordt dus opgeleid naast jouw reguliere baan. Na de eerste fase verkrijg je een deelregistratie in een van de profielen. Je beschikt dan over de benodigde competenties om het vak goed uit te kunnen oefenen. Bij een fulltime dienstverband duurt de eerste fase twee jaar. De tweede fase van de opleiding is profiel overstijgend en heeft een maatschappij- en gezondheidsbreed karakter. Deze fase is bedoeld voor verdieping en verbreding van de competenties. Je leert dan een sturende en vernieuwende rol te vervullen vanuit een heldere visie op het terrein van maatschappij en gezondheid. Je ontwikkelt een brede blik en kunt zelfstandig onderzoeken uitvoeren. Na de tweede fase kan de opleiding worden afgesloten met de BIG-registratie als medisch specialist Arts maatschappij en gezondheid. De tweede fase duurt eveneens bij een fulltime dienstverband twee jaar.

De loopbaan van een arts maatschappij en gezondheid

Op 1 januari 2012 telde ons land 951 geregistreerde artsen maatschappij en gezondheid. Het aantal beschikbare opleidingsplaatsen dit jaar voor jeugdgezondheidszorg is 118, infectieziektebestrijding 14, tuberculosebestrijding 2, medische milieukunde 4. Sinds 1 januari van dit jaar is ook de tweede fase voor arts maatschappij en gezondheid voor een viertal profielen gesubsidieerd. Dat betekent dat er 24 artsen in de jeugdgezondheidszorg worden opgeleid tot arts maatschappij en gezondheid, 14 in de infectieziektebestrijding, 2 vanuit de expertise tuberculosebestrijding en 4 artsen in de medische milieukunde gaan de tweede fase volgen.

Arts maatschappij en gezondheid worden

Over het algemeen ben je al arts met een registratie in een van de functieprofielen maatschappij en gezondheid. Ook als zij-instromer kun je tot arts maatschappij en gezondheid worden opgeleid (bijvoorbeeld vanuit de bedrijfs- of verzekeringsgeneeskunde). Je krijgt dan een individueel programma dat recht doet aan de al aanwezige competenties en geldende regelgeving. Jouw rol als medisch expert is belangrijk maar die van strategisch denker, innovator en implementator eveneens. Tijdens de opleiding ontwikkelt de aios tweede fase maatschappij en gezondheid deze competenties dan ook al: wetenschappelijk onderzoek, strategisch opereren in een politiek-bestuurlijke context, regie nemen, innoveren en implementeren. De medische inhoud vormt daarbij wel altijd het uitgangspunt.

Het salaris van een arts maatschappij en gezondheid

De gemiddelde brutosalarissen van aankomend maatschappij en gezondheid artsen vallen onder twee cao’s. De meeste functieprofielen vallen onder de cao CAR UWO (gemeenteambtenaren). Je start dan in salarisschaal tien of elf. Dit is afhankelijk van de organisatie waar je gaat werken. Schaal tien loopt tot 3.819 euro en schaal elf tot 4.400 euro. Ben je een geregistreerd arts maatschappij en gezondheid dan is meestal schaal twaalf van toepassing. Deze loopt tot 5.173 euro (op basis van een 36-urige werkweek). Sommige jgz-instellingen hanteren de cao VVT. In deze cao geldt FWG 60 of 65 voor jeugdartsen. Je ontvangt dan een loon dat begint bij 2.786,13 euro en kan oplopen tot maximaal 4.868,27 euro.

Ben je benieuwd hoe jouw salaris als arts maatschappij en gezondheid zich verhoudt tot dat van andere artsen, vul dan de salariswijzer in.

Gerelateerde vacatures

 1. Vacature: Vertrouwensarts 24 uur Noord-Holland

  23-12-19
  • vertrouwensarts
  • Noord-Holland
  • 24
  • Vaste baan
  • GGD
  • 6100

  Heb jij ervaring met de problematiek van kindermishandeling / huiselijk geweld en ben jij toe aan een verantwoordelijke en afwisselende functie? Solliciteer dan...

  Lees meer
Bekijk alle vacatures Overzicht

Om deze site goed te laten functioneren gebruiken wij cookies. Bekijk voor meer informatie ons cookiebeleid. Als je onze site gebruikt, gaan wij ervan uit dat je akkoord bent met het plaatsen van cookies.