+31 888 - 22 55 88
Overzicht

Functieomschrijving arts-microbioloog

Ga direct naar de vacatures

Introductie functieprofiel arts-microbioloog

Een goed overzicht van de infectieziekten en ziekteverwekkers in de regio draagt er (mede) zorg voor dat de arts-microbioloog veelal de eerste is die een epidemie – die uitbreekt in het ziekenhuis of daarbuiten – op het spoor komt.

De functie arts-microbioloog in het kort

Je bent als medisch microbioloog specialist op het terrein van virussen, bacteriën, schimmels, parasieten en andere micro-organismen die overdraagbaar zijn van mens op mens dan wel dier op mens. Dit maakt jou tot de schakel tussen de directe behandelaars (zoals internist, chirurg en dermatoloog) en het laboratorium. Op verzoek van collega medisch specialisten tracht je te achterhalen van welke besmetting/ziekte sprake is zodat je op basis van de uitkomsten advies kunt geven over de behandelmethode.

De werkzaamheden van een medisch microbioloog

Wat doet een arts-microbioloog? Het voorkomen van infectieziekten, stellen van de juiste diagnose, adviseren over behandelmethodes en het management van het medisch microbiologisch laboratorium vormen jouw kerntaken als arts-microbioloog. Daar vallen heel wat uiteenlopende – en gevarieerde – werkzaamheden onder. Naast de intercollegiale consulten ben je bezig met onder andere beleidsvorming en ontwikkeling van protocollen en richtlijnen, epidemiologie van infectieziekten en ziekenhuishygiëne, openbare gezondheidszorg, voorlichting, onderwijs/opleiding en wetenschappelijk onderzoek. Ter voorbereiding op een onderzoek doe je er goed aan niet alleen de rapportages van de behandelend arts te lezen maar zeker ook gesprekken met patiënten te voeren om zo hun voorgeschiedenis te achterhalen. 

Denk daarbij aan onder meer de volgende vragen:

 • Wat heb je gegeten?
 • Heb je onveilige seks gehad?
 • Ben je onlangs op reis geweest naar een land waar (bijvoorbeeld) malaria voorkomt? 

Je onderzoekt ontlasting, bloed, huidcellen of andere lichaamsstoffen op de aanwezigheid van ziekteverwekkers. Overigens verricht je het meeste onderzoek niet zelf – waardoor het direct patiëntencontact tot een minimum beperkt blijft – maar besteedt dit uit aan een team van analisten, waar je (over het algemeen) leiding aan geeft. Het analyseren van de resultaten doe je daarentegen wel zelf.

De meest voorkomende onderzoeken zijn:

 • kweken van bacteriën;
 • microscopisch onderzoek;
 • gevoeligheidsbepalingen voor antibiotica;
 • antistoffenbepaling in bloed van patiënt;
 • met moleculair biologische methoden de verwekker van een infectieziekte vaststellen.

De werkplek van een arts-microbioloog

Het specialisme medische microbiologie wordt uitgeoefend in een laboratorium; veelal één dat verbonden is aan een ziekenhuis maar een zelfstandig laboratorium behoort ook zeker tot de mogelijkheden. Je bevindt je echter ook frequent buitenshuis, daar je contacten moet onderhouden met onder meer de ggd om te checken of er epidemieën zijn gesignaleerd en met hygiënisten en directieleden van zorgorganisaties (ziekenhuizen, revalidatiecentra en verpleeghuizen) om samen infecties te bestrijden en de hygiëne in de gaten te houden.

De opleiding tot arts-microbioloog

De opleiding tot arts-microbioloog – waarvoor zeventien opleidingsplaatsen per jaar beschikbaar zijn – duurt vijf jaar, inclusief een stage van één jaar waarin je praktische laboratoriumvaardigheden leert. Daarnaast houdt je je bezig met onderwerpen als virologie, moleculair onderzoek, parasitologie, schimmels, statistiek en openbare gezondheidszorg.

De overige vier jaar zijn opgebouwd uit:

 • het onderdeel laboratoriummanagement;
 • het onderdeel wetenschappelijke vorming (negen maanden);
 • een gestructureerde leerperiode bestaande uit: bacteriologie (twaalf maanden), virologie (twaalf maanden), mycologie (drie maanden), parasitologie (drie maanden), openbare gezondheidszorg (twee maanden) , ziekenhuishygiëne en infectiepreventie (drie maanden), een applicatieperiode (twaalf maanden) en een verdiepingsonderdeel (vier maanden).

De loopbaan van een medisch microbioloog

De medische microbiologie is voortdurend in ontwikkeling. Voortschrijdend inzicht bepaalt mede de snelheid van het evolutieproces, wat op haar beurt weer invloed heeft op de wijze van beroepsuitoefening (meer specifiek het medisch handelen). Nieuwe methoden zullen het in de toekomst mogelijk maken (nog) sneller en efficiënter een diagnose te stellen. Al die nieuwe ontwikkelingen zullen uiteraard wel plaats moeten vinden binnen financiële kaders. Vandaar dat verwacht mag worden dat u tevens een goede manager bent die het laboratorium efficiënt kan laten functioneren. Ook behoort u de toegevoegde waarde van het vak feilloos over het voetlicht te kunnen brengen; zowel naar uw collega’s als het (ziekenhuis)management.

Arts-microbioloog worden

Het spreekt voor zich dat je de opleiding geneeskunde succesvol moet hebben afgerond. Als BIG-geregistreerd basisarts heb je aansluitend de vervolgopleiding medische microbiologie met succes afgesloten. Over affiniteit met (ziekenhuis)hygiëne en infectiepreventie dien je zeker te beschikken. Je beschikt verder over een perfectionistische inslag. Elk onderzoek dient nu eenmaal zeer zorgvuldig uitgevoerd te worden (bovendien moet je je nauwkeurig uit kunnen drukken naar collega’s). Tevens moet je de patiënt en/of de onderzoekuitslagen goed waar kunnen nemen om zo tot een volledig en goed onderbouwd oordeel te komen. Je bent verder uitdrukkingsvaardig, analytisch, kritisch, in staat snel te kunnen anticiperen en goed samenwerken.

Het salaris van een arts-microbioloog

Tijdens de vervolgopleiding werk je als arts in opleiding tot specialist (aios). Het loon dat daarbij hoort, is afhankelijk van de werkervaring. In het geval van een jaar ervaring ontvang je ongeveer
3.050 euro bruto per maand. Dit bedrag kan oplopen tot ruim 4.215 euro bij zeven ervaringsjaren. Als een zelfstandig gevestigde specialist verschillen jouw inkomsten uiteraard van iemand die in vast dienstverband werkt. Om een indicatie te geven: als beginnend afgestudeerde in dienst van een algemeen ziekenhuis verdien je – conform de arbeidsvoorwaarden medisch specialisten (AMS) – jaarlijks een bruto salaris van ongeveer 70.000 euro (op basis van een 45-urige werkweek). Dit bedrag kan oplopen tot zo’n 130.000 euro. In beide bedragen is overigens nog geen rekening gehouden met een vakantietoeslag van 8% of toeslagen voor bereikbaarheidsdiensten. Ben je zelfstandig dan liggen de bruto inkomsten tussen 150.000 euro en 250.000 euro per jaar. Ben je benieuwd hoe jouw salaris als arts-microbioloog zich verhoudt tot dat van andere arts-microbiologen, vul dan de salariswijzer in.

Overzicht

Om deze site goed te laten functioneren gebruiken wij cookies. Bekijk voor meer informatie ons cookiebeleid. Als je onze site gebruikt, gaan wij ervan uit dat je akkoord bent met het plaatsen van cookies.