+31 888 - 22 55 88
Overzicht

Functieomschrijving patholoog

Ga direct naar de vacatures

Introductie functieprofiel patholoog

Pathologie betekent letterlijk ‘leer der ziekten’, kort gezegd de wetenschap achter diagnose en behandeling.

De functie patholoog in het kort

Dit vakgebied omvat de diagnostiek van ziekten en het onderzoek naar oorzaken en mechanismen voor het ontstaan ervan. Behandelend artsen kunnen op basis van die resultaten de juiste therapie toepassen. Voornamelijk op de achtergrond spelen pathologen als medisch specialisten een hoofdrol in diagnose en behandeling. Pathologie is een ondersteunend medisch specialisme gericht op het vaststellen van ziekten door cellen, weefsels en lichaamsvloeistoffen van patiënten microscopisch te onderzoeken. De uitslag maakt deel uit van de medische gegevens van de patiënt. Bij het bepalen van de juiste diagnose en behandeling van de patiënt vertrouwen behandelend artsen – vanuit alle voorkomende medische disciplines – op de kennis, diagnostische vaardigheden en adviezen van pathologen. Overigens speel je als patholoog niet uitsluitend een belangrijke rol in het stellen van diagnoses. Pathologisch onderzoek vindt ook plaats in het kader van het monitoren van de effecten van behandelingen en ten behoeve van bevolkingsonderzoek (zoals het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker). Binnen het specialisme pathologie staat de zorg voor patiënten centraal. Op verzoek van collega-artsen streeft u er als patholoog doorlopend naar om accurate en betrouwbare diagnoses te stellen, het liefst in een zo kort mogelijke tijd. Door de beschikbaarheid van hoogwaardige technische faciliteiten en de gecoördineerde inzet van uiteenlopende professionals binnen de pathologie laboratoria worden patiënten en hun behandelaars de best mogelijke ondersteuning geboden.

De werkzaamheden van een patholoog

Wat doet een patholoog? Een groot deel van het werk bestaat uit macroscopische beoordeling en bewerking en microscopische beoordeling (met behulp van de microscoop). De belangrijkste activiteiten daarbinnen zijn: histologische diagnostiek, cytologie en obducties. Bij het stellen van een histologische diagnose op bioptisch of operatief verwijderd materiaal worden de volgende stappen onderscheiden:
• De ontvangen preparaten worden macroscopisch beoordeeld. Na het uitsnijden volgen microscopisch onderzoek en verslaglegging. In het verslag worden de macroscopische en microscopische bevindingen beschreven en wordt door jou in samenhang met de klinische gegevens een conclusie geformuleerd, al dan niet met een advies ten aanzien van verder beleid.
• Bij het microscopisch beoordelen en verslaan van de cytologische preparaten volg je dezelfde weg als bij het histologisch onderzoek.
• Bij obducties start je met een uitwendige schouwing, gevolgd door een inwendige schouwing en onderzoek. Het uitsnijden, microscopisch onderzoek en de verslaglegging volgen ook hier hetzelfde pad dat bij de histologie is beschreven.
• Heel veel diagnoses vormen de basis van een behandelplan. Dergelijke plannen worden multidisciplinair besproken. Als patholoog neem je hier vrijwel altijd aan deel. Zelf kom je overigens vrij weinig in aanraking met patiënten. Je voert in sommige gevallen bij hen een cytologische punctie uit. Tenslotte is een deel van het werk weggelegd voor het doen van uitgebreid onderzoek bij een overleden persoon om zo meer over ziektes te weten te komen. Dergelijke obducties worden daarnaast ook verricht als toetsing van de diagnose en behandeling (een soort kwaliteitscontrole).

De werkplek van een patholoog

De geneesheer specialist pathologie is over het algemeen werkzaam in een pathologie laboratorium dat verbonden is aan het ziekenhuis.

De opleiding tot patholoog

Als aios pathologie volgt u een deel van de opleiding in een academische opleidingsinrichting en een deel in een niet-academische opleidingsinrichting. De exacte verdeling kan per opleidingsplek variëren. De duur van de opleiding tot patholoog bedraagt vijf jaar. Je voert als aios de volgende verrichtingen uit:
• Histopathologie: ten minste 5.000 verrichtingen, waaronder een representatieve, ongeselecteerde doorsnede van de speciële gebieden.
• Cytologie: ten minste 200 afwijkende gynaecologische en 1500 niet-gynaecologische cytologie puncties; ten minste 50 cytologische puncties met beoordeling en een correlatie van de cytologische en histologische bevindingen.
• Obductiepathologie: je dient ten minste deelgenomen te hebben aan een totaal aantal van 250 obducties. Daarvan moeten er minimaal 150 zelf verricht worden, waarbinnen nog eens 30 obducties de perinatale pathologie moeten betreffen. Van de 120 niet-perinatale obducties worden er ten minste 20 verricht met hersensectie. De resultaten rapporteer je aan de klinische afdeling en je bespreekt zo nodig de consequenties met de verwijzend specialist.
• Je verkrijgt kennis van de technische en praktische achtergronden van de in de pathologie gebruikte technieken met bijzondere aandacht voor immuno- en enzymhistochemie en moleculair biologische technieken zoals in situ hybridisatie, PCR en Southern analyses.
• Je neemt kennis van kwantitatieve morfologie, electronenmicroscopie en flow cytometrie.
• Je volgt een wetenschapsstage van ten minste zes maanden.

Plaats van de opleiding

Er zijn acht academische ziekenhuizen in Nederland die klinisch pathologen mogen opleiden, in samenwerking met een of meerdere regionale ziekenhuizen. Per ziekenhuis zijn er ongeveer elf opleidingsplaatsen. Als je een opleidingsplaats hebt kunnen bemachtigen, ben je na afstuderen zo goed als verzekerd van een baan!

De loopbaan van een patholoog

In Nederland zijn ongeveer 350 pathologen actief binnen 61 pathologie laboratoria.

Pathaloog worden

Je moet de interpretatie van vele tienduizenden macroscopische en microscopische beelden meester zijn. Deze vaardigheden zijn niet eerder in de studie geneeskunde aan bod gekomen. Tekstboeken en cursussen vergroten weliswaar de kennis maar volstaan geenszins om een goed patholoog te worden. De verschillende competenties maak je je pas echt eigen tijdens de opleiding (niet zelden in een een-op-een situatie).

Het salaris van een patholoog

Benieuwd hoe jouw salaris als patholoog zich verhoudt tot dat van andere pathologen, vul dan de salariswijzer in.

Gerelateerde vacatures

 1. Vacature: Patholoog in Zwitserland 32 – 40 uur

  22-01-20
  • patholoog
  • Zwitserland, Zug
  • 32 - 40
  • Vaste baan
  • Ziekenhuis
  • 5853

  Deze werkgever biedt je de mogelijkheid om een opleiding tot kaderarts te volgen. Een functie als patholoog mét bijbehorende leidinggevende taken.

  Lees meer
 2. Vacature: Patholoog Zweden

  25-11-19
  • patholoog
  • Zweden
  • 40
  • Vaste baan
  • Ziekenhuis
  • 5387

  Je carrière  als patholoog voortzetten in een land met veel rust, ruimte en natuur? In Zweden zijn er voor jou als patholoog meerdere mogelijkheden.

  Lees meer
Bekijk alle vacatures Overzicht

Om deze site goed te laten functioneren gebruiken wij cookies. Bekijk voor meer informatie ons cookiebeleid. Als je onze site gebruikt, gaan wij ervan uit dat je akkoord bent met het plaatsen van cookies.