+31 888 - 22 55 88
Overzicht

Functieomschrijving praktijkverpleegkundige

Ga direct naar de vacatures

Introductie functieprofiel praktijkverpleegkundige

Als praktijkverpleegkundige ben je binnen de ouderenzorg van betekenis voor ouderen in verpleeg- en verzorgingshuizen of eerste lijn.

De functie praktijkverpleegkundige in het kort

Een vorm van de taakherschikking is ondersteuning van de specialist ouderengeneeskunde die delegeerbare taken overdraagt aan de praktijkverpleegkundige ouderenzorg (pvo). In de verpleeg- en verzorgingshuizen is specifiek behoefte aan personen die een verbinding vormen tussen de arts en de verzorgenden en zich in beide specialismen kunnen inleven.

De werkzaamheden van een praktijkverpleegkundige

Wat doet een praktijkverpleegkundige?

Je wordt ingezet als expert en regisseur bij specialistische verpleegkundige zorg zoals wond-, decubitus- en diabeteszorg en COPD. Je voert verpleegtechnische handelingen uit, vooral als coach van de verzorgenden en doet visites bij afwezigheid van de arts. De praktijkverpleegkundige vormt een brug tussen de arts en de verzorgenden. Daarnaast houd je je bezig met kwaliteitsbeleid binnen de organisatie.

 • Diagnostiek: je maakt een inventarisatie van de patiënt. Onderdelen: Huisbezoeken; het specifiek verkrijgen van hulpvraag van huisarts en ouderen; dossieranalyse; inventariseren van problemen en behoeften op de vijf domeinen (somatisch, ADL, maatschappelijk, psychisch, communicatief).
 • Je kunt een beknopt behandelplan opstellen met problemen, doelen en acties. Je kunt het behandeldoel SMART formuleren.
 • Je bent in staat tot adequate triage om vragen te geleiden naar de juiste hulpverlener of instantie.
 • Behandeling: je hebt basale kennis van normale veroudering en van de meest voorkomende ziektebeelden bij ouderen. Je kunt een beknopte samenvatting geven van resultaten onderzoek en behandeling. 
 • Je coördineert en communiceert met alle betrokkenen, professioneel en persoonlijk, zodat een samenhangend steun- en behandelsysteem wordt gevormd. Je kunt mantelzorgondersteuning geven. 
 • Je kunt de zorg coördineren en de bijdragen van afzonderlijke disciplines monitoren. 
 • Je kunt een netwerk voor ouderenzorg met relevante zorg- en dienstverleners opbouwen en onderhouden. 
 • Ontwikkeling: de praktijk ouderengeneeskunde is in opbouw. Rol, taken, praktijkvoering, onderzoek, evaluatie en inbedding in de eerste lijn zijn nog in ontwikkeling. De verpleegkundige draagt bij aan dit ontwikkelingsproces.

De werkplek van een praktijkverpleegkundige

Je werkt in verzorgings- en verpleeghuizen of in een gezondheidscentrum.

De opleiding tot praktijkverpleegkundige

Opleiding hbo-v, richting maatschappelijke gezondheidszorg. Aangevuld met post-hbo opleiding praktijkverpleegkundige ouderenzorg (duur één jaar).

De loopbaan van een praktijkverpleegkundige

Het aantal ouderen in Nederland groeit snel. Meer ouderen betekent een groter beroep op de gezondheidszorg en de voorzieningen. Het overheidsbeleid is gericht op taakherschikking in de gezondheidszorg.

Praktijkverpleegkundige worden

 • flexibiliteit en humor;
 • empathisch en geduldig, krachtdadig en een doorzetter;
 • stressbestendig, zelfstandig en een teamplayer;
 • in staat zijn tot geven en ontvangen van feedback;
 • weet wat hij of zij kan en kent de grenzen van de eigen deskundigheid en het functioneren;
 • kan gestructureerd werken.

Het salaris van een praktijkverpleegkundige

Het salaris (loon) van een praktijkverpleegkundige schaalt volgens functiegroep cao VVT, fwg 45 (max. 2.901,30) of fwg 50 (max. 3.295,36).

Overzicht

Om deze site goed te laten functioneren gebruiken wij cookies. Bekijk voor meer informatie ons cookiebeleid. Als je onze site gebruikt, gaan wij ervan uit dat je akkoord bent met het plaatsen van cookies.