Anesthesioloog omschrijving functie

Anesthesioloog

Een anesthesioloog (anesthesist of narcotiseur) is een medisch specialist in het ziekenhuis die zich bezighoudt met de verdoving tijdens een operatie. Je draagt de eindverantwoordelijkheid over de verdoving en de controle van de lichaamsfuncties van de patiënt tijdens de operatie of het onderzoek.
Salaris

Het bruto salaris voor een beginnend specialist in de anesthesiologie bedraagt – conform de Arbeidsvoorwaarden Medisch Specialisten (ams) – per jaar ongeveer 70.000 euro (op basis van een 45-urige werkweek). Dit bedrag kan oplopen tot zo’n 130.000 euro.

Werken als anesthesioloog

Je vervult een belangrijke taak bij de voorbereiding op de operatie. Aan de hand van preoperatief onderzoek bekijk je welk type narcose of verdoving voor een patiënt geschikt is. Welke ziektes, behandelingen of allergische reacties iemand (gehad) heeft, zijn hierbij uiteraard van groot belang. Tijdens de operatie draag je zorg voor de toediening van de narcose en/of de regionale anesthesie. Bovendien ben je verantwoordelijk voor de veiligheid en het creëren van optimale omstandigheden. Na de operatie blijf je overigens de eerste dagen verantwoordelijk voor zowel de toegediende medicijnen als de pijnstilling. Op de operatiekamer werk je samen met de anesthesiemedewerker. Daarnaast werk je ook veelal samen met een chirurg, operatieassistent(en) en niet zelden met een chirurg en anesthesioloog in opleiding. 
Eisen en competenties
Een behoorlijke mate van leergierigheid en een kritische en nieuwsgierige houding zijn jou niet vreemd. Verder moet je nauwkeurig zijn en goed kunnen analyseren zodat je de juiste afwegingen kunt maken. Omdat je veel samenwerkt met chirurgen, operatieassistenten en verpleegkundigen op de IC, zijn naast kennis en technische vaardigheden ook communicatieve vaardigheden van groot belang. Je moet oplettend zijn, nauwkeurig kunnen werken en om kunnen gaan met stress. 

Opleiding

Je dient de universitaire opleiding geneeskunde succesvol te hebben afgerond. Hierna kun je solliciteren naar een opleidingsplaats op de afdeling anesthesiologie van een ziekenhuis. Tijdens die opleiding verleen je als AIOS al pre-, per- en postoperatieve anesthesiologische zorg bij operatieve en diagnostische ingrepen. De opleiding bevat een stage van drie maanden waarbinnen pijnbehandeling bij patiënten met chronische en acute pijn centraal staat.

Gerelateerde vacatures

Meer weten over jouw mogelijkheden?

Astrid Beijnon

Senior Consultant Healthcare

Astrid Beijnon

Senior Consultant Healthcare