Gastro-entroloog MDL-arts omschrijving functie

Gastro-entroloog
(MDL-arts)

Gastro-enterologie is de wetenschap die zich bezighoudt met ziekten van het maag-darmstelsel. Een gastro-enteroloog wordt daarom ook wel maag-darm-leverarts (mdl-arts) genoemd.
Salaris

Als beginnend afgestudeerde in dienst van een algemeen ziekenhuis heb je een salaris conform de arbeidsvoorwaarden medisch specialisten (ams). Tijdens de opleiding werk je als AIOS. Heb je een jaar ervaring dan ontvang je ongeveer 3.664 euro bruto per maand, dit kan oplopen tot ruim 4.546 euro.

Werken als gastro-
entroloog

Indien de patiënt wordt doorverwezen voor een endoscopisch onderzoek zul je voorafgaand aan het onderzoek de klachten met de patiënt bespreken en vervolgens het onderzoek verder uitvoeren; een endoscopie, een biopsie nemen of een operatie uitvoeren. De endoscopieën die door jou worden uitgevoerd, zijn zowel diagnostisch als therapeutisch van aard. Zo kunnen bijvoorbeeld poliepen uit het colon worden verwijderd.
Wanneer de patiënt doorverwezen wordt naar de polikliniek van de mdl-arts zul je de klachten proberen te verklaren om tot een diagnose te komen. Hiervoor wordt onder andere lichamelijk onderzoek uitgevoerd. Het specialisme mdl-ziekten heeft een centrale plaats in de kliniek. Het kent daardoor een intensieve samenwerking met andere specialismen: chirurgie, epidemiologie, inwendige geneeskunde, kindergeneeskunde, klinische genetica, klinische pathologie, laboratoriumdiagnostiek, medische oncologie, nucleaire geneeskunde, radiodiagnostiek, radiotherapie. Het vak is een mooie combinatie van denken en doen, interne geneeskunde en chirurgie; zeker gezien de huidige ontwikkelingen op het gebied van endoscopische interventies in combinatie met microchirurgie. Daarnaast speelt het specialisme mdl een centrale rol bij levertransplantaties.
Eisen en competenties
Je ziet heel wat patiënten en hebt veelvuldig contact met andere specialisten. Naast goede technische vaardigheden zijn uitstekende communicatieve vaardigheden ook van groot belang. 

Opleiding

De opleiding duurt zes jaar, waarvan twee jaar interne geneeskunde en vier jaar mdl. Ook is de opleiding in deeltijd te volgen. De aios kan zich tijdens de opleiding bekwamen in een van de volgende aandachtsgebieden: hepatologie, oncologie, neuro gastro-enterologie, motoriek of geavanceerde gastro-intestinale endoscopie. Je bent medisch specialist en staat als mdl-arts geregistreerd in zowel het BIG-register als bij de MSRC.

Gerelateerde vacatures

Meer weten over jouw mogelijkheden?

Astrid Beijnon

Senior Consultant Healthcare

Astrid Beijnon

Senior Consultant Healthcare