Jeugdarts 0-19 jaar omschrijving functie

Jeugdarts 0-19 jaar

De jeugdgezondheidszorg (JGZ) biedt preventieve gezondheidszorg aan alle kinderen in Nederland van 0-19 jaar. 
Eisen en competenties

Kennis van het gezondheidsgestel is een vereiste voor deze functie. Daarnaast wordt gevraagd om: netwerkvaardigheid, omgevingsbewustzijn, overtuigingskracht, resultaatgericht handelen en samenwerken. Jij bent verder in staat tot flexibel denken en handelen, een goede persoonlijke presentatie, beschikt over organisatietalent, kunt goed plannen en heeft een goed gevoel voor probleemanalyse (cijfers vertalen naar beleid). Digitale vaardigheden zijn ook een must. 

Werkzaamheden

Als jeugdarts 0-19 jaar verricht je de preventieve gezondheidsonderzoeken (pgo) op scholen. Je bespreekt de resultaten met de leerkrachten in het basisonderwijs. Daarin heb jij een adviserende rol. De gegevens uit het pgo worden geregistreerd ten behoeve van het epidemiologisch onderzoek. Daarnaast neemt je in de meeste gevallen deel aan zorg- en adviesteams (zat) in zowel het basis- als voortgezet onderwijs. Je werkt daarbinnen intensief samen met ketenpartners van verschillende disciplines. Jeugdartsen vervullen een spilfunctie binnen een multifunctioneel team bestaande uit een arts, verpleegkundige, eventueel gz-psycholoog en doktersassistente. Zij coördineren de vroegtijdige signalering van kindermishandeling en zijn een vraagbaak voor hun collega’s. Daarnaast behoort het opzetten en actief onderhouden van een breed relatienetwerk (medische wereld, psychiatrie, onderwijs, de (jeugd-)hulpverlening) tot een belangrijke taak. Zij nemen deel aan bestaande en nieuw op te zetten projecten waarbij ze in staat zijn om signalen en trends vanuit de praktijk te vertalen naar collectieve oplossingen. 

"Leuke afwisseling tussen persoonlijk contact met kinderen, gezinnen en collectieve gezondheidszorg. Je hebt grote eigen verantwoordelijkheid om overstijgend aan de slag te gaan met de thema's die je in je dagelijks werk tegenkomt. Het is een dynamisch werkveld wat net als de maatschappij voortdurend in beweging is. Je kunt echt een verschil maken, zowel voor het individuele kind als voor grote groepen."

- Wilma Hüpscher, jeugdarts
Salaris
Het salaris is conform de cao VVT of die voor gemeenteambtenaren. Volgens de cao VVT word je ingeschaald in schaal FWG 60 of FWG 65. Het verschilt per organisatie in welke schaal je terechtkomt. Inschaling van het loon als jeugdarts is afhankelijk van leeftijd en ervaring.

Opleiding

Om jeugdarts te worden, heb je een registratie als basisarts nodig. De vervolgstap kan een introductiecursus JGZ 0-19 jaar zijn en daaropvolgend de eerste fase van de medische vervolgopleiding maatschappij en gezondheid, profiel jeugdarts 0-19 jaar (met een duur van twee jaar op fulltime basis). Daarna kun je zich nog verder specialiseren middels de tweede fase van de maatschappij en gezondheid opleiding die je uiteindelijk afrondt met een BIG-registratie arts maatschappij en gezondheid.

Gerelateerde vacatures

Heb je een vraag of opmerking?
Om verder te kunnen gaan, voer gegevens in bij de gemarkeerde velden.
Om verder te kunnen gaan, voer gegevens in bij de gemarkeerde velden.