Jeugdverpleegkundige omschrijving functie

Jeugd-
verpleegkundige

Als jeugdverpleegkundige (JGZ-verpleegkundige) werk je in de preventieve gezondheidszorg. Je bent gespecialiseerd in de gezondheid en ontwikkeling van kinderen vanaf de geboorte tot en met achttien jaar. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de leeftijdsgroepen 0-4 en 4-18 jaar. 
Salaris

Een jeugdverpleegkundige 0-4 wordt qua salaris gewaardeerd in fwg 45, cao vvt. Een jeugdverpleegkundige 4-18 wordt gewaardeerd in salarisschaal 8-9, cao SGO,

Werken als jeugdverpleegkundige

JGZ-verpleegkundige 0-4 jaar: In de eerste vier levensjaren ligt het accent voornamelijk op de lichamelijke ontwikkeling (groei, motoriek), psychische (angst, hechting) en cognitieve ontwikkeling (logisch denken, taalontwikkeling) en mogelijke risico’s. Er zijn ongeveer vijftien contactmomenten in deze leeftijdscategorie. Wegen, meten, gehoor- en ogentest zijn aantal vaste checks.
 • Je werkt samen binnen een team met o.a. artsen, assistenten en collega jeugdverpleegkundigen, logopedisten, pedagogen en maatschappelijk werkers.
 • Je verzorgt de ingeplande afspraken op het consultatiebureau en legt (geboorte)huisbezoeken af.
 • Je verzorgt de coördinatie en afstemming van zorg eventueel met andere ketenpartners.
 • Je biedt opvoedkundige ondersteuning en begeleiding aan ouders.
 • Je vermeldt gegevens van de cliënten in het digitale dossier.
JGZ-verpleegkundige 4-18 jaar: Gedurende de basisschoolleeftijd wordt het accent wat meer op de psychosociale ontwikkeling gelegd (vriendjes, pesten). Vanaf het voortgezet onderwijs is daarnaast ook aandacht voor de maatschappelijke participatie (schoolverzuim, vrijetijdsbesteding) van de jongere. Er zijn ongeveer drie contactmomenten.
 • Je werkt samen binnen een team met o.a. artsen, assistenten, interventieverpleegkundigen en collega wijkverpleegkundigen, overlegt met zat-teams op school.
 • Je doet verpleegkundig onderzoek, signaleert gezondheidsproblemen en/of zorgtekorten.
 • Je stelt een behandelplan op. U overlegt met andere ketenpartners zoals jeugdzorg en leerplicht.
 • Je begeleidt, geeft voorlichting en adviseert aan jeugdigen, ouders en leerkrachten. U geeft vaccinaties.
 • Je verzorgt pedagogische advisering (opvoedingsspreekuur, huisbezoeken).
 • Je verzorgt groepsvoorlichting en cursussen/trainingen over medische-, sociale- en opvoedingsproblematiek.
 • Je legt onderzoeksgegevens schriftelijk vast, stelt dossiers samen en houdt documentatie bij.
Salaris
Een jeugdverpleegkundige 0-4 wordt qua salaris gewaardeerd in fwg 45, cao vvt. Een jeugdverpleegkundige 4-18 wordt gewaardeerd in salarisschaal 8-9, cao SGO, 

Werken als jeugd-
verpleegkundige

JGZ-verpleegkundige 0-4 jaar: In de eerste vier levensjaren ligt het accent voornamelijk op de lichamelijke ontwikkeling (groei, motoriek), psychische (angst, hechting) en cognitieve ontwikkeling (logisch denken, taalontwikkeling) en mogelijke risico’s. Er zijn ongeveer vijftien contactmomenten in deze leeftijdscategorie. Wegen, meten, gehoor- en ogentest zijn aantal vaste checks.
 • Je werkt samen binnen een team met o.a. artsen, assistenten en collega jeugdverpleegkundigen, logopedisten, pedagogen en maatschappelijk werkers.
 • Je verzorgt de ingeplande afspraken op het consultatiebureau en legt (geboorte)huisbezoeken af.
 • Je verzorgt de coördinatie en afstemming van zorg eventueel met andere ketenpartners.
 • Je biedt opvoedkundige ondersteuning en begeleiding aan ouders.
 • Je vermeldt gegevens van de cliënten in het digitale dossier.
JGZ-verpleegkundige 4-18 jaar: Gedurende de basisschoolleeftijd wordt het accent wat meer op de psychosociale ontwikkeling gelegd (vriendjes, pesten). Vanaf het voortgezet onderwijs is daarnaast ook aandacht voor de maatschappelijke participatie (schoolverzuim, vrijetijdsbesteding) van de jongere. Er zijn ongeveer drie contactmomenten.
 • Je werkt samen binnen een team met o.a. artsen, assistenten, interventieverpleegkundigen en collega wijkverpleegkundigen, overlegt met zat-teams op school.
 • Je doet verpleegkundig onderzoek, signaleert gezondheidsproblemen en/of zorgtekorten.
 • Je stelt een behandelplan op. U overlegt met andere ketenpartners zoals jeugdzorg en leerplicht.
 • Je begeleidt, geeft voorlichting en adviseert aan jeugdigen, ouders en leerkrachten. U geeft vaccinaties.
 • Je verzorgt pedagogische advisering (opvoedingsspreekuur, huisbezoeken).
 • Je verzorgt groepsvoorlichting en cursussen/trainingen over medische-, sociale- en opvoedingsproblematiek.
 • Je legt onderzoeksgegevens schriftelijk vast, stelt dossiers samen en houdt documentatie bij.
Eisen en competenties
Als JGZ-verpleegkundige is het belangrijk dat je resultaatgericht handelt. Ook zijn samenwerken, overtuigen, klantgerichtheid en flexibiliteit benodigde competenties. Als laatste moet je goed kunnen reflecteren op je handelen en is het van belang dat je de grenzen van je eigen competenties kent en daarmee omgaat.  

Opleiding

De jeugdverpleegkundige heeft een afgeronde opleiding hbo-v, richting maatschappelijke gezondheidszorg met de minor de kraam-, kind- en jeugdzorg. Daarna is de opleiding verpleegkundige maatschappij en gezondheid (M&G), profiel jeugdverpleegkundige, mogelijk. Deze opleiding duurt anderhalf jaar. 

In deze opleiding specialiseer je je in de jeugdgezondheidszorg. Je leert problemen signaleren, ouders en kinderen adviseren en maakt kennis met opvoedkundige methodieken. Aan de hand van problemen uit je eigen praktijksituatie werk je aan verdieping van kennis en vaardigheden. De nadruk ligt op samenwerking in netwerken en ketens, zoals sociale wijkteams. Ook is er ruim aandacht voor strategisch opereren in het complexe veld van de publieke gezondheidszorg.

Gerelateerde vacatures

Meer weten over jouw mogelijkheden?

Jolanda Moerman

Consultant Healthcare

Jolanda Moerman

Consultant Healthcare