Werken als Jeugdverpleegkundige
Functieprofiel jeugdverpleegkundige

Jeugd-
verpleegkundige

Als jeugdverpleegkundige (JGZ-verpleegkundige) werk je in de preventieve gezondheidszorg. Je bent gespecialiseerd in de gezondheid en ontwikkeling van kinderen vanaf de geboorte tot en met 18 jaar. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de leeftijdsgroepen 0-4 en 4-18 jaar. 

In de eerste 4 levensjaren ligt het accent op lichamelijke ontwikkeling, groei- en gehoortests, psychische en cognitieve ontwikkeling en mogelijke risico’s. 

In de basisschoolleeftijd wordt het accent wat meer op de psychosociale ontwikkeling gelegd (vriendjes, pesten). Vanaf voortgezet onderwijs is er ook aandacht voor maatschappelijke participatie van de jongere.

Opleiding jeugdverpleegkundige

Opleiding jeugdverpleegkundige

De jeugdverpleegkundige heeft een afgeronde opleiding hbo-v, richting maatschappelijke gezondheidszorg met de minor de kraam-, kind- en jeugdzorg. Daarna is de opleiding verpleegkundige maatschappij en gezondheid (M&G), profiel jeugdverpleegkundige, mogelijk. Deze opleiding duurt 1,5 jaar. 

In deze opleiding specialiseer je je in de jeugdgezondheidszorg. Je leert problemen signaleren, ouders en kinderen adviseren en maakt kennis met opvoedkundige methodieken. Aan de hand van problemen uit je eigen praktijksituatie werk je aan verdieping van kennis en vaardigheden. De nadruk ligt op samenwerking in netwerken en ketens, zoals sociale wijkteams. Ook is er ruim aandacht voor strategisch opereren in het complexe veld van de publieke gezondheidszorg.

Competenties
Als JGZ-verpleegkundige is het belangrijk dat je resultaatgericht handelt. Ook zijn samenwerken, overtuigen, klantgerichtheid en flexibiliteit benodigde competenties. Als laatste moet je goed kunnen reflecteren op je handelen en is het van belang dat je de grenzen van je eigen competenties kent en daarmee omgaat.

Past de functie jeugdverpleegkundige bij jou?
Doe de gratis loopbaanwijzer vooor verpleegkundigen en ontdek of dit specialisme bij jou past.


Wat zijn je werkzaamheden?

Wat doet een jeugdverpleegkundige?

Werkzaamheden van een jeugdverpleegkundige 0-4

Je werkt samen binnen een team met onder andere artsen, assistenten, collega-jeugdverpleegkundigen, logopedisten, pedagogen en maatschappelijk werkers.

 • Je verzorgt de ingeplande afspraken op het consultatiebureau en legt (geboorte)huisbezoeken af.
 • Je verzorgt de coördinatie en afstemming van zorg eventueel met andere ketenpartners.
 • Je biedt opvoedkundige ondersteuning en begeleiding aan ouders.
 • Je vermeldt gegevens van de cliënten in het digitale dossier.

Werkzaamheden van een jeugdverpleegkundige 4-18

 • Je doet verpleegkundig onderzoek, signaleert gezondheidsproblemen en/of zorgtekorten.
 • Je stelt een behandelplan op. U overlegt met andere ketenpartners zoals jeugdzorg en leerplicht.
 • Je begeleidt, geeft voorlichting en adviseert aan jeugdigen, ouders en leerkrachten. 
 • Je geeft vaccinaties.
 • Je verzorgt pedagogische advisering (opvoedingsspreekuur, huisbezoeken).
 • Je verzorgt groepsvoorlichting en cursussen/trainingen over medische-, sociale- en opvoedingsproblematiek.
 • Je legt onderzoeksgegevens schriftelijk vast, stelt dossiers samen en houdt documentatie bij.

Wat verdient een jeugdverpleegkundige?

Jouw salaris als jeugdverpleegkundige

Een jeugdverpleegkundige wordt gewaardeerd in salarisschaal 8-9, cao SGO. 
Jouw salaris ligt tussen de €3.014 (maart 2024) en €4.752 (maart 2024) euro.

Salariswijzer verpleegkundigen
Vergelijk jouw salaris met collega-jeugdverpleegkundigen in onze gratis salariswijzer voor verpleegkundigen.
Ik sta voor je klaar.
Jolanda Moerman Consultant Healthcare
Jolanda Moerman
Jolanda Moerman Consultant Healthcare