Longarts omschrijving functie

Longarts

De longarts houdt zich bezig met de diagnostiek en behandeling van aandoeningen van het ademhalingsstelsel. Hiertoe behoren de hogere en lagere luchtwegen, de longen en de ademhalingsmusculatuur. Voor de diagnostiek van dergelijke aandoeningen staat de longarts een groot aantal invasieve en niet-invasieve technieken ter beschikking, zoals bronchoscopie, longfunctieonderzoek en diverse beeldvormende technieken.  
Eisen en competenties

Als longarts ben je BIG-geregistreerd voor het specialisme longziekten en tuberculose. Het spreekt voor zich dat je dient te beschikken over goede communicatieve en sociale vaardigheden.

Werkzaamheden

Je doet onderzoek om vast te stellen wat er exact aan de hand is met de patiënt. Daarnaast voer je gesprekken met patiënten en verleent zorg aan hen die een operatie hebben ondergaan. Voor het vaststellen van de behandelmethode en bij het voorschrijven van medicatie moet je uiteraard rekening houden met medicijnen of behandelingen die reeds zijn voorgeschreven door andere specialisten. Overleg met hen (en andere collega-hulpverleners) hoort zodoende dus ook bij je werk. Werk je in een academisch ziekenhuis? Dan spendeer je een derde van de tijd aan het onderwijzen van studenten geneeskunde en jonge artsen die opgeleid worden tot onder meer huisarts, longarts, internist, intensivist en thoraxchirurg. 

“De afwisseling tussen poli, behandelkamer en afdeling is super leuk. Net als de mix tussen acute zorg (pneumothorax, respiratoire insufficiëntie) en chronische zorg (COPD). Het is een breed, uitdagend vak!”

- Gwenda Vleeshouwers, Longarts
Salaris
Het salaris voor een beginnend longarts is conform de arbeidsvoorwaarden medisch specialisten (ams). Op jaarbasis bedraagt dit ongeveer 80.000 euro en dit kan oplopen tot ongeveer 145.000 euro. Als AIOS verdien je tussen de 3.664 euro en 4.546 euro per maand. 

Opleiding

Deze opleiding duurt in totaal zes jaar. De eerste twee jaar houd je je zich bezig met interne geneeskunde. De opleiding bestaat uit een aantal modules met een tijdsduur variërende van drie tot twaalf maanden. Deze omvatten de zorg voor pulmonale patiënten op de verpleegafdeling, de polikliniek en de specifieke zorg voor patiënten met longkanker, obstructieve en interstitiële longziekten.

De inhoud van de opleiding is verdeeld in verschillende thema’s, zoals tuberculose en longkanker waarbij opleidingsassistenten wisselende bekwaamheid in deze thema’s moeten bereiken. De opleidingsmodules en focus op de thema’s moeten er ook voor zorgen dat de longartsen in opleiding aan het einde van hun opleiding ten minste 90% van de gedefinieerde bevoegdheden bereiken die samen het palet van de longziekten omvatten.

Tijdens de opleiding ontwikkel je specifieke vaardigheden, zoals het uitvoeren van een bronchoscopie, thoracoscopie en diverse longfunctie onderzoeken, alsmede de beoordeling van beeldvormend onderzoek (X-thorax en CT-scan van de thorax). Tijdens de opleiding dient de assistent ten minste eenmaal een voordracht te houden of een wetenschappelijk artikel te publiceren.

Gerelateerde vacatures

Heb je een vraag of opmerking?
Om verder te kunnen gaan, voer gegevens in bij de gemarkeerde velden.
Om verder te kunnen gaan, voer gegevens in bij de gemarkeerde velden.