Medisch adviseur WMO omschrijving functie

Medisch adviseur Wmo

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt dat mensen met een beperking de voorzieningen, hulp en ondersteuning op het gebied van wonen, huishouden, rolstoel of vervoer krijgen die ze nodig hebben. Iedere inwoner van Nederland kan aanspraak maken op een Wmo-voorziening indien er een medische indicatie is. Vanuit deze regeling ontvang diegene ondersteuning in natura, in de vorm van PGB (persoonsgebonden budget) of in de vorm van een financiële tegemoetkoming. 
Eisen en competenties

Om als medisch adviseur aan de slag te kunnen, dien je in ieder geval in het BIG-register als arts te zijn ingeschreven. Aangezien je in de uitoefening van jouw beroep veel cliëntencontact hebt, beschik je verder over uitstekende communicatieve vaardigheden; zowel mondeling als schriftelijk. Daarnaast heb je een scherp analytisch vermogen, ben je integer en adviesgericht.

Werkzaamheden

Als medisch adviseur Wmo houd je je vooral bezig met arbeidsgeschiktheidskeuringen, urgentie huisvesting, Wet inburgering en aanvragen bijzondere bijstand. Je biedt ondersteuning, toetst en begeleidt collega indicatiestellers waar het gaat om de medische aspecten binnen de indicatiestelling. Daarnaast verricht je medisch dossieronderzoek en geef je sociaal medische adviezen. Je hebt veelvuldig contact met cliënten tijdens een spreekuur of bezoekt hen thuis. Ook onderhoud je contacten met huisartsen en specialisten. Daarnaast wordt er verwacht dat je op een proactieve wijze meedenkt over nieuwe richtlijnen en procedures. Met de Wmo wil de regering dat burgers zo lang en zelfstandig mogelijk kunnen blijven deelnemen aan de samenleving. Deze wet moet dus bijdragen aan het bevorderen en behouden van de zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie van burgers. 
Salaris
Het loon voor de functie medisch adviseur Wmo is afhankelijk van opleiding, ervaring en werkgever. Over het algemeen vallen de meeste medisch adviseurs Wmo onder de cao VVT (Verpleging, Verzorging en Thuiszorg), schaal 65.  

Opleiding

De eerste fase van de opleiding maatschappij en gezondheid – met profiel sociaal medische indicatiestelling en advisering – is buitengewoon geschikt om jezelf verder te ontwikkelen in de medische advisering. Volg je daarnaast ook nog de tweede fase dan bereik je de specialisatie arts maatschappij en gezondheid. 

Naast medisch adviseur Wmo kun je ook medisch adviseur zorginkoop of medisch adviseur letselschade worden.

Gerelateerde vacatures

Heb je een vraag of opmerking?
Om verder te kunnen gaan, voer gegevens in bij de gemarkeerde velden.
Om verder te kunnen gaan, voer gegevens in bij de gemarkeerde velden.