Patholoog omschrijving functie

Patholoog

Pathologie betekent letterlijk ‘leer der ziekten’, kort gezegd de wetenschap achter diagnose en behandeling. Dit vakgebied omvat de diagnostiek van ziekten en het onderzoek naar oorzaken en mechanismen voor het ontstaan ervan. Behandelend artsen kunnen op basis van die resultaten de juiste therapie toepassen.
Eisen en competenties

Je moet de interpretatie van vele tienduizenden macroscopische en microscopische beelden meester zijn. Deze vaardigheden zijn niet eerder in de studie geneeskunde aan bod gekomen. Tekstboeken en cursussen vergroten weliswaar de kennis maar volstaan niet om een goede patholoog te worden. De verschillende competenties maak je je pas echt eigen tijdens de opleiding (algemeen in een één-op-één situatie).

Werkzaamheden

Een groot deel van het werk bestaat uit macroscopische beoordeling en bewerking en microscopische beoordeling (met behulp van de microscoop). De belangrijkste activiteiten daarbinnen zijn: histologische diagnostiek, cytologie en obducties. Bij het stellen van een histologische diagnose op bioptisch of operatief verwijderd materiaal worden de volgende stappen onderscheiden:
• De ontvangen preparaten worden macroscopisch beoordeeld. Na het uitsnijden volgen microscopisch onderzoek en verslaglegging. In het verslag worden de macroscopische en microscopische bevindingen beschreven en wordt door jou in samenhang met de klinische gegevens een conclusie geformuleerd, al dan niet met een advies ten aanzien van verder beleid.
• Bij het microscopisch beoordelen en verslaan van de cytologische preparaten volg je dezelfde weg als bij het histologisch onderzoek.
• Bij obducties start je met een uitwendige schouwing, gevolgd door een inwendige schouwing en onderzoek. Het uitsnijden, microscopisch onderzoek en de verslaglegging volgen ook hier hetzelfde pad dat bij de histologie is beschreven.
• Heel veel diagnoses vormen de basis van een behandelplan. Dergelijke plannen worden multidisciplinair besproken. Als patholoog neem je hier vrijwel altijd aan deel. Zelf kom je overigens vrij weinig in aanraking met patiënten. Je voert in sommige gevallen bij hen een cytologische punctie uit. Tenslotte is een deel van het werk weggelegd voor het doen van uitgebreid onderzoek bij een overleden persoon om zo meer over ziektes te weten te komen. Dergelijke obducties worden daarnaast ook verricht als toetsing van de diagnose en behandeling (een soort kwaliteitscontrole). 

“Interessant specialisme dat aspecten van alle takken van de geneeskunde behelst. Intellectueel uitdagend in een steeds veranderend medisch landschap. Met name veel focus op oncologie en nieuwe behandelingsmogelijkheden. Daarnaast toch de mogelijkheid om een gestructureerd leven te leiden met vaste uren en een leven buiten het ziekenhuis te onderhouden. Weliswaar geen patiëntencontact, maar je voelt je wel deel van het ziekenhuis en het geneeskundig proces.”

-  Maxim Parizel, patholoog

Salaris
Je verdient, afhankelijk van jouw opleiding en ervaring, maximaal 3.700 euro per maand bij een fulltime dienstverband.  

Opleiding

Als AIOS pathologie volg je een deel van de opleiding in een academische opleidingsinrichting en een deel in een niet-academische opleidingsinrichting. De exacte verdeling kan per opleidingsplek variëren. De duur van de opleiding tot patholoog bedraagt vijf jaar. Je voert als AIOS de volgende verrichtingen uit:

• Histopathologie 
• Cytologie
• Obductiepathologie
• Je verkrijgt kennis van de technische en praktische achtergronden van de in de pathologie gebruikte technieken met bijzondere aandacht voor immuno- en enzymhistochemie en moleculair biologische technieken zoals in situ hybridisatie, PCR en Southern analyses.
• Je neemt kennis van kwantitatieve morfologie, electronenmicroscopie en flow cytometrie.
• Je volgt een wetenschapsstage van ten minste zes maanden. 

Gerelateerde vacatures

Heb je een vraag of opmerking?
Om verder te kunnen gaan, voer gegevens in bij de gemarkeerde velden.
Om verder te kunnen gaan, voer gegevens in bij de gemarkeerde velden.