Physician Assistant omschrijving functie

Physician Assistant

Physician Assistant; rechterhand van de arts!

Als Physician Assistant biedt je zelfstandig geneeskundige zorg, in een samenwerkingsverband met een medisch specialist of huisarts. De Physician Assistant (PA) is een betrekkelijk jong beroep binnen de Nederlandse gezondheidszorg. PA’s werken in uiteenlopende settings met uiteenlopende takenpakketten, zowel in de eerste- als tweedelijns gezondheidszorg. PA’s zijn werkzaam binnen het medische domein in bijna alle voorkomende medische specialismen.


Als Physician Assistant neem je medische taken over van artsen

Wat doet een Physician Assistant?

Taken Physician Assistant

De Physician Assistant verleent op hbo-masterniveau medische zorg binnen een deelgebied van de geneeskunde. De PA is in Nederland geïntroduceerd om een bijdrage te leveren aan de opvang van de sterk toenemende vraag naar medische zorg. Het gaat voornamelijk om het overnemen van (geprotocolleerde) medische taken van artsen (taakherschikking/substitutie). Daarnaast lever je een bijdrage aan de kwaliteit van zorg, met name waar het de continuïteit van die zorg betreft. De grenzen van jouw werkgebied worden bepaald door de specifieke gedelegeerde medische taken. Deze dienen met de specialist of arts waarmee de PA een samenwerkingsverband heeft te zijn overeengekomen en in een heldere taakomschrijving te zijn vastgelegd. De werkzaamheden reiken van geneeskundige basistaken tot medisch specialistische taken binnen het geneeskundig proces van anamnese, onderzoek, diagnose en behandeling. Op het afgesproken werkterrein handel je als PA zelfstandig en draag je verantwoordelijkheid voor de behandeling van patiënten. Wettelijke bepalingen over de bevoegdheden van de PA, waaronder het voorschrijven van medicijnen en het verrichten van medische handelingen, zijn opgenomen in de wet Taakherschikking.

Eisen en competenties van een Physician Assistant

Als PA kun je goed luisteren en heb je goede communicatieve vaardigheden. Daarnaast kan je zowel goed samen als zelfstandig werken. Verder ben je stressbestendig en besluitvaardig.

Physician Assistant worden?

Opleiding Physician Assistant

Om tot de masteropleiding Physician Assistant te worden toegelaten dient de aspirant-PA te beschikken over een bewezen hbo-opleidingsniveau in de gezondheidszorg (onder andere verpleegkunde of fysiotherapie) en ten minste twee jaar relevante werkervaring. Bovendien dien je te beschikken over een PA-opleidingsplaats binnen een geneeskundig specialisme, dit vanwege het duale karakter van de opleiding. Gedurende de masteropleiding verwerft de PA een brede geneeskundige basiskennis. Daarnaast ontwikkelt de PA specifieke medische bekwaamheden binnen het specialisme waar deze werkzaam is. De brede geneeskundige basis biedt je de mogelijkheid om je na de opleiding ook in andere specialismen te ontwikkelen en werkzaam te zijn. De PA masteropleiding duurt 2,5 jaar en start ieder jaar in september.
Salaris Physician Assistant: tot 6.117 euro per maand

Salaris Physician Assistant

Wat verdient een Physician Assistant?

Het salaris van de PA verschilt per werkveld, taken en verantwoordelijkheden die daadwerkelijk uitgevoerd worden.

  • Physician Assistant ziekenhuis
    Binnen de cao ziekenhuiswezen betekent dit salarisschaal 65. Voor de academische ziekenhuizen geldt salarisschaal 10 – 12. Dit komt neer op een brutoloon van 2.873 euro bruto tot 4.916 euro bruto per maand. 

  • Physician Assistant huisartsenzorg
    Het salaris van een PA in de huisartsenzorg is conform schaal 8 cao huisartsenzorg. Momenteel is dit een salaris van minimaal 3.284 euro bruto tot maximaal 4.299 euro per maand. 

  • Physician Assistant ouderenzorg
    Het salaris van een PA in de ouderenzorg is conform fwg 65 van de cao vvt, dit houdt in dat je een salaris van minimaal 4.061 euro tot maximaal 6.117 euro bruto per maand kan verwachten.

Meer weten over werken als Physician Assistant?

Joyce Frijters

Consultant Healthcare
Joyce Frijters

Joyce Frijters

Consultant Healthcare