Physician Assistant omschrijving functie

Physician Assistant

Als Physician Assistant biedt je zelfstandig geneeskundige zorg, in een samenwerkingsverband met een medisch specialist of huisarts. De Physician Assistant (PA) is een betrekkelijk jong beroep binnen de Nederlandse gezondheidszorg. PA’s werken in uiteenlopende settings met uiteenlopende takenpakketten, zowel in de eerste- als tweedelijns gezondheidszorg. PA’s zijn werkzaam binnen het medische domein in bijna alle voorkomende medische specialismen.
Eisen en competenties
Als PA kun je goed luisteren en heb je goede communicatieve vaardigheden. Daarnaast kan je zowel goed samen als zelfstandig werken. Verder ben je stressbestendig en besluitvaardig.

Werkzaamheden

De Physician Assistant verleent op hbo-masterniveau medische zorg binnen een deelgebied van de geneeskunde. De PA is in Nederland geïntroduceerd om een bijdrage te leveren aan de opvang van de sterk toenemende vraag naar medische zorg. Het gaat voornamelijk om het overnemen van (geprotocolleerde) medische taken van artsen (taakherschikking/substitutie). Daarnaast lever je een bijdrage aan de kwaliteit van zorg, met name waar het de continuïteit van die zorg betreft. De grenzen van jouw werkgebied worden bepaald door de specifieke gedelegeerde medische taken. Deze dienen met de specialist of arts waarmee de PA een samenwerkingsverband heeft te zijn overeengekomen en in een heldere taakomschrijving te zijn vastgelegd. De werkzaamheden reiken van geneeskundige basistaken tot medisch specialistische taken binnen het geneeskundig proces van anamnese, onderzoek, diagnose en behandeling. Op het afgesproken werkterrein handel je als PA zelfstandig en draag je verantwoordelijkheid voor de behandeling van patiënten. Wettelijke bepalingen over de bevoegdheden van de PA, waaronder het voorschrijven van medicijnen en het verrichten van medische handelingen, zijn opgenomen in de wet Taakherschikking. 
Salaris
Het salaris van de PA verschilt per werkveld, taken en verantwoordelijkheden die daadwerkelijk uitgevoerd worden. Binnen de cao ziekenhuiswezen betekent dit salarisschaal 60- 65. Voor de academische ziekenhuizen geldt salarisschaal 10 – 12. Dit komt neer op een brutoloon van 2.873 euro bruto tot 4.916 euro bruto per maand.

Opleiding

Om tot de masteropleiding Physician Assistant te worden toegelaten dient de aspirant-PA te beschikken over een bewezen hbo-opleidingsniveau in de gezondheidszorg (onder andere verpleegkunde of fysiotherapie) en ten minste twee jaar relevante werkervaring. Bovendien dien je te beschikken over een PA-opleidingsplaats binnen een geneeskundig specialisme, dit vanwege het duale karakter van de opleiding. Gedurende de masteropleiding verwerft de PA een brede geneeskundige basiskennis. Daarnaast ontwikkelt de PA specifieke medische bekwaamheden binnen het specialisme waar deze werkzaam is. De brede geneeskundige basis biedt je de mogelijkheid om je na de opleiding ook in andere specialismen te ontwikkelen en werkzaam te zijn. De PA masteropleiding duurt 2,5 jaar en start ieder jaar in september.

Gerelateerde vacatures

Heb je een vraag of opmerking?
Om verder te kunnen gaan, voer gegevens in bij de gemarkeerde velden.
Om verder te kunnen gaan, voer gegevens in bij de gemarkeerde velden.