Praktijk-
verpleegkundige

Werken bij AZC, in verpleeghuis of huisartsenpraktijk

Als praktijkverpleegkundige ben je binnen de ouderenzorg van betekenis voor ouderen in verpleeg- en verzorgingshuizen of eerste lijn. Een vorm van de taakherschikking is ondersteuning van de specialist ouderengeneeskunde die delegeerbare taken overdraagt aan de praktijkverpleegkundige ouderenzorg (PVO). In de verpleeg- en verzorgingshuizen is specifiek behoefte aan personen die een verbinding vormen tussen de arts en de verzorgenden en zich in beide specialismen kunnen inleven. Ook kun je aan de slag in een asielzoekercentrum. Dan ondersteun je de huisarts en mag je veel zelfstandig uitvoeren.


Als praktijk-
verpleegkundige vorm je de brug tussen arts en verzorgenden.

Werken als praktijkverpleegkundige

Werkzaamheden van een praktijkverpleegkundige

Je wordt ingezet als expert en regisseur bij specialistische verpleegkundige zorg zoals wond-, decubitus- en diabeteszorg en COPD. Je voert verpleegtechnische handelingen uit, vooral als coach van de verzorgenden en doet visites bij afwezigheid van de arts. De praktijkverpleegkundige vormt een brug tussen de arts en de verzorgenden. Daarnaast houd je je bezig met kwaliteitsbeleid binnen de organisatie.

Diagnostiek

Je maakt een inventarisatie van de patiënt. Onderdelen:
  • Huisbezoeken; het specifiek verkrijgen van de hulpvraag van huisarts en ouderen;
  • Dossieranalyse; 
  • Inventariseren van problemen en behoeften op de 5 domeinen (somatisch, ADL, maatschappelijk, psychisch, communicatief).
  • Je kunt een beknopt behandelplan opstellen met problemen, doelen en acties. Je kunt het behandeldoel SMART formuleren.
  • Je bent in staat tot adequate triage om vragen te geleiden naar de juiste hulpverlener of instantie.
Behandeling en ontwikkeling.

Behandeling

  • Je hebt basale kennis van normale veroudering en van de meest voorkomende ziektebeelden bij ouderen. Je kunt een beknopte samenvatting geven van resultaten onderzoek en behandeling.
  • Je coördineert en communiceert met alle betrokkenen zodat een samenhangend steun- en behandelsysteem wordt gevormd. Je kunt mantelzorgondersteuning geven.
  • Je kunt de zorg coördineren en de bijdragen van afzonderlijke disciplines monitoren.
  • Je kunt een netwerk voor ouderenzorg met relevante zorg- en dienstverleners opbouwen en onderhouden.

Ontwikkeling

De praktijk ouderengeneeskunde is in opbouw. Rol, taken, praktijkvoering, onderzoek, evaluatie en inbedding in de eerste lijn zijn nog in ontwikkeling. De verpleegkundige draagt bij aan dit ontwikkelingsproces.

Praktijkverpleegkundige opleiding

Praktijkverpleegkundige worden?

Eerst volg je de opleiding hbo-v, niveau 5 of 6. Daarna volg je de post-hbo opleiding praktijkverpleegkundige ouderenzorg. Deze duurt 1 jaar.

Competenties van een praktijkverpleegkundige
Als praktijkverpleegkundige ben je flexibel en heb je humor. Daarnaast ben je een doorzetter die stressbestendig, zelfstandig en een teamplayer is. Als laatste weet je wat je kan en ken je de grenzen van je eigen deskundigheid en functioneren.

Past de functie praktijkverpleegkundige bij jou?
Doe de gratis loopbaanwijzer voor verpleegkundigen en ontdek of deze functie bij jou past.
Praktijkverpleegkundige asielzoekers

Wat doet een praktijkverpleegkundige AZC?

Marjan zette de stap naar werken buiten het ziekenhuis

Als praktijkverpleegkundige in een asielzoekerscentrum werken is heel anders dan werken in de reguliere zorg. Je hebt zelf behoorlijk veel verantwoordelijkheid. Bijvoorbeeld: je mag zelf medicatie uitschrijven, bloedprikken en ook psychische hulpverlening bieden. De combinatie van somatisch en de psychische hulp vindt Marjan het leukst. "Er zijn veel aangrijpende verhalen en er is veel leed. Je moet leren om afstand te nemen na een dag werken. Maar het is zeker geen ellendige plek”, benadrukt Marjan.

Praktijkverpleegkundige salaris

Wat verdient een praktijkverpleegkundige?

Het salaris van een praktijkverpleegkundige is conform FWG 55 van de cao vvt, dit houdt in dat je een salaris van minimaal €3.177 (maart 2024) tot maximaal €4.786 (maart 2024) bruto per maand kan verwachten.

Salariswijzer verpleegkundigen

Vergelijk jouw salaris met collega-praktijkverpleegkundigen in onze online salariswijzer voor verpleegkundigen.
Ik sta voor je klaar.
Annemarie Dijkman Senior Consultant Healthcare
Annemarie Dijkman
Annemarie Dijkman Senior Consultant Healthcare