Praktijkverpleegkundige omschrijving functie

Praktijk-
verpleegkundige

Als praktijkverpleegkundige ben je binnen de ouderenzorg van betekenis voor ouderen in verpleeg- en verzorgingshuizen of eerste lijn. Een vorm van de taakherschikking is ondersteuning van de specialist ouderengeneeskunde die delegeerbare taken overdraagt aan de praktijkverpleegkundige ouderenzorg (PVO). In de verpleeg- en verzorgingshuizen is specifiek behoefte aan personen die een verbinding vormen tussen de arts en de verzorgenden en zich in beide specialismen kunnen inleven.
Salaris

Het salaris (loon) van een praktijkverpleegkundige schaalt volgens functiegroep cao vvt, fwg 45 (max. 2.901,30) of fwg 50 (max. 3.295,36). 

Werken als praktijkverpleegkundige

Je wordt ingezet als expert en regisseur bij specialistische verpleegkundige zorg zoals wond-, decubitus- en diabeteszorg en COPD. Je voert verpleegtechnische handelingen uit, vooral als coach van de verzorgenden en doet visites bij afwezigheid van de arts. De praktijkverpleegkundige vormt een brug tussen de arts en de verzorgenden. Daarnaast houd je je bezig met kwaliteitsbeleid binnen de organisatie.
 • Diagnostiek: je maakt een inventarisatie van de patiënt. Onderdelen: Huisbezoeken; het specifiek verkrijgen van hulpvraag van huisarts en ouderen; dossieranalyse; inventariseren van problemen en behoeften op de vijf domeinen (somatisch, ADL, maatschappelijk, psychisch, communicatief).
 • Je kunt een beknopt behandelplan opstellen met problemen, doelen en acties. Je kunt het behandeldoel SMART formuleren.
 • Je bent in staat tot adequate triage om vragen te geleiden naar de juiste hulpverlener of instantie.
 • Behandeling: je hebt basale kennis van normale veroudering en van de meest voorkomende ziektebeelden bij ouderen. Je kunt een beknopte samenvatting geven van resultaten onderzoek en behandeling.
 • Je coördineert en communiceert met alle betrokkenen, professioneel en persoonlijk, zodat een samenhangend steun- en behandelsysteem wordt gevormd. Je kunt mantelzorgondersteuning geven.
 • Je kunt de zorg coördineren en de bijdragen van afzonderlijke disciplines monitoren.
 • Je kunt een netwerk voor ouderenzorg met relevante zorg- en dienstverleners opbouwen en onderhouden.
 • Ontwikkeling: de praktijk ouderengeneeskunde is in opbouw. Rol, taken, praktijkvoering, onderzoek, evaluatie en inbedding in de eerste lijn zijn nog in ontwikkeling. De verpleegkundige draagt bij aan dit ontwikkelingsproces.
Salaris
Het salaris (loon) van een praktijkverpleegkundige schaalt volgens het cao vvt, fwg 45 (max. 2.901,30) of fwg 50 (max. 3.295, 36). 

Werken als praktijk-
verpleegkundige

Je wordt ingezet als expert en regisseur bij specialistische verpleegkundige zorg zoals wond-, decubitus- en diabeteszorg en COPD. Je voert verpleegtechnische handelingen uit, vooral als coach van de verzorgenden en doet visites bij afwezigheid van de arts. De praktijkverpleegkundige vormt een brug tussen de arts en de verzorgenden. Daarnaast houd je je bezig met kwaliteitsbeleid binnen de organisatie.
 • Diagnostiek: je maakt een inventarisatie van de patiënt. Onderdelen: Huisbezoeken; het specifiek verkrijgen van hulpvraag van huisarts en ouderen; dossieranalyse; inventariseren van problemen en behoeften op de vijf domeinen (somatisch, ADL, maatschappelijk, psychisch, communicatief).
 • Je kunt een beknopt behandelplan opstellen met problemen, doelen en acties. Je kunt het behandeldoel SMART formuleren.
 • Je bent in staat tot adequate triage om vragen te geleiden naar de juiste hulpverlener of instantie.
 • Behandeling: je hebt basale kennis van normale veroudering en van de meest voorkomende ziektebeelden bij ouderen. Je kunt een beknopte samenvatting geven van resultaten onderzoek en behandeling.
 • Je coördineert en communiceert met alle betrokkenen, professioneel en persoonlijk, zodat een samenhangend steun- en behandelsysteem wordt gevormd. Je kunt mantelzorgondersteuning geven.
 • Je kunt de zorg coördineren en de bijdragen van afzonderlijke disciplines monitoren.
 • Je kunt een netwerk voor ouderenzorg met relevante zorg- en dienstverleners opbouwen en onderhouden.
 • Ontwikkeling: de praktijk ouderengeneeskunde is in opbouw. Rol, taken, praktijkvoering, onderzoek, evaluatie en inbedding in de eerste lijn zijn nog in ontwikkeling. De verpleegkundige draagt bij aan dit ontwikkelingsproces.
salaris praktijkverpleegkundige
Eisen en competenties
Als praktijkverpleegkundige ben je flexibel en heb je humor. Daarnaast ben je een doorzetter die stressbestendig, zelfstandig en een teamplayer is. Als laatste weet je wat je kan en ken je de grenzen van je eigen deskundigheid en functioneren.  

Opleiding

Opleiding hbo-v, richting maatschappelijke gezondheidszorg. Aangevuld met post-hbo opleiding praktijkverpleegkundige ouderenzorg (duur één jaar). 

Gerelateerde vacatures

Meer weten over jouw mogelijkheden?

Annemarie Dijkman

Senior Consultant Healthcare

Annemarie Dijkman

Senior Consultant Healthcare