Vertrouwensarts omschrijving functie

Vertrouwensarts

Bij sommige kinderen ontstaan er blokkades op hun levensweg. Het lukt ze niet om vanzelf gezond en evenwichtig op te groeien. Dat is ook niet zo verwonderlijk als je weet dat er in ons land jaarlijks naar schatting 100.000 kinderen worden mishandeld, verwaarloosd of misbruikt. De vertrouwensarts is het eerste aanspreekpunt bij deze meldingen. Vanuit de medische discipline geeft de vertrouwensarts advies of consult bij (een vermoeden van) kindermishandeling en andere meldingen. 
Eisen en competenties

Om vertrouwensarts te worden, heb je veelal een specialisatie tot kinderarts, jeugdarts, kinder- en jeugdpsychiater of huisarts nodig. Ook kennis van en affiniteit met het werkveld van de jeugdhulpverlening is doorgaans een vereiste, evenals ervaring op het somatisch vakgebied. Verder vraagt de functie van vertrouwensarts om een sterk analytisch vermogen en een zorgvuldige besluitvorming. Verder ben je stressbestendigheid, flexibel, communicatief vaardig en heb je een improvisatievermogen.

Werkzaamheden

Aan de hand van medische gegevens stel je vast of een vermoeden gegrond is. Daartoe onderzoek je het betreffende kind of de jongere. Ook adviseer je collega’s bij het beoordelen van medische gegevens in het dossier. Voor meldingen die inderdaad om kindermishandeling blijken te gaan, regel je de hulp. Daarvoor leg en onderhoud je contacten met (relevante) medische/hulpverlenende instanties, deskundigen en opvoeders. Ook ondersteun en adviseer je particulieren, collega’s en externe hulpverleners en voorzie je hen van de nodige medische informatie. Het is ook mogelijk dat je de maatschappelijk werker ondersteunt bij het houden van gesprekken met ouders en/of kinderen. Denk bijvoorbeeld aan een confrontatiegesprek, dat als doel heeft erachter te komen wat er precies is gebeurd. 
Salaris
Een vertrouwensarts verdient maximaal een brutosalaris van 4835,66 euro per maand bij een fulltime dienstverband (36 uur per week). Dit loon is conform de cao jeugdzorg (schaal 12). 

Opleiding

Het specifieke werkgebied van de vertrouwensarts wordt momenteel niet betreden door de net afgestudeerde arts. Dit heeft te maken met de aard van de werkzaamheden, die zowel werk- als levenservaring vereisen. Artsen die de functie van vertrouwensarts uitoefenen hebben over het algemeen meer dan vijf jaar ervaring binnen een deelgebied van de preventieve of curatieve (individuele) gezondheidszorg. De beginsituatie van deze artsen is dan ook wisselend. Een opleidingstraject zal aan deze diversiteit tegemoet moeten komen en dit heeft aldus consequenties voor de opzet en inhoud van de opleiding tot vertrouwensarts. Gezien de geschetste omvang van de beroepsgroep is een volledig zelfstandige opleiding die leidt tot erkenning niet haalbaar en mogelijk ook niet wenselijk. Echter, ontwikkelingen binnen de hoofdstroom Maatschappij en Gezondheid lijken andere mogelijkheden te bieden. Zo is de specialistische opleiding arts maatschappij en gezondheid vier jaar en opgebouwd uit twee fasen. De eerste fase betreft specifiek onderwijs per profiel (en voor alle profielen gezamenlijk de sociaal-geneeskundige basisthema’s). Fase twee is gericht op de ontwikkeling van beleid, advisering en management, evenals op wetenschappelijk onderzoek. 

Gerelateerde vacatures

Heb je een vraag of opmerking?
Om verder te kunnen gaan, voer gegevens in bij de gemarkeerde velden.
Om verder te kunnen gaan, voer gegevens in bij de gemarkeerde velden.