Bachelor.

Als arts weet wat je al welke richting je op wil gaan en wil je graag relevante werkervaring opdoen. Naast je artsenwerk wil je het maximale uit dit ervaringsjaar halen om je zo goed mogelijk te selecteren voor jouw sollicitatie van een AIOS traject. Je wordt tijdens het traject gecoacht / begeleid op de gevraagde competenties, behorende bij jouw gewenste specialisme. Je krijgt tevens een gratis Iprove-link waarin je onder meer je opleiding, werkervaring en 360 graden feedback kunt laten valideren. Deze digitale, persoonlijke kluis beheer je zelf en zet je (tijdelijk) open voor degene die je inzicht wil geven in jouw professionele portfolio. Aan het einde van het traject wordt iedere trainee uitgebreid voorbereid op de sollicitatie door onze A&O psycholoog / loopbaanadviseur.

Het Medical Traineeship in het kort

Jouw loopbaan, jouw keuze. Je kiest voor een één- of tweejarig contract bij BKV en wordt gedetacheerd naar één, twee of eventueel meer zorginstellingen. In het ziekenhuis, maar voornamelijk buiten het ziekenhuis. Het Medical Traineeship start altijd met een online assessment. De ontwikkelpunten die hieruit naar voren komen, worden vastgelegd in een persoonlijk ontwikkelplan (POP). Dit “levend” document wordt gedurende het traject met regelmaat geëvalueerd. Persoonlijke coaching en intervisie met andere trainees zijn verplicht. Naast jouw regelmatige sparringmomenten met jouw eigen, persoonlijke consultant.

Tijdens het traject kun je jouw opleidingsbudget naar eigen keuze inzetten. Neem deel aan relevante, externe (medische) inhoudelijke trainingen of gebruik je budget voor bijvoorbeeld een symposium of congres. Een extra budget is gereserveerd voor intervisie en coaching en is bovendien verplicht. Reflecteren, wordt dit door iedereen als zeer waardevol en leerzaam ervaren. We faciliteren tevens meeloopdagen in andere specialismen. Deze bredere loopbaanoriëntatie zorgt voor een weloverwogen beslissing na afronding van het traject. Uiteraard is er, naast de professionele en formele momenten, ook tijd voor persoonlijke en informele gesprekken. Niet te vergeten de FUN factor tijdens onze etentjes en uitjes.

Beatrijs was Trainee op Bonaire

Beatrijs Hoorweg: “Het Medical Traineeship van BKV geeft een mooie brede ontwikkeling door coachmomenten, intervisiebijeenkomsten, maar ook door buitenlandervaring. In mijn geval was dat op Bonaire. Dit is zeker van toegevoegde waarde door een kijkje in een andere cultuur, uitbreiding van medische kennis (uiteenlopende ziektebeelden, waaronder barotrauma's) en bovenal een perfect (werk)klimaat!”

Ervaring Medical Trainees Roos en Remi

"Het is voor ons een mooie kans om vaardigheden te ontwikkelen waar artsen zich niet standaard mee bezig houden."

“Dat ik een bijdrage mag leveren aan de ontwikkeling van een nieuwe generatie artsen”, zo omschrijft Roos haar motivatie om als onderdeel van haar Medical Traineeship bij BKV mee te werken aan de ontwikkeling van Iprove.

Webinar Medical Traineeship

Word wijzer over de visie, inhoud en mogelijkheden van het Medical Traineeship. Er worden ervaringen gedeeld en opgedane kennis uitgewisseld. Huidige Trainees nemen deel aan dit webinar zodat je uit eerste hand hun ervaringen hoort!

Zien we jou 4 oktober?

Wil je meer weten over het Medical Traineeship?