Anticiperen op ontwikkelingen in de zorg

Gepubliceerd op: 13 februari 2023

Jouw verhaal. Dat is waar het om draait. Werkelijke motivatie, ambities en drijfveren zitten vaak verstopt in die verhalen van mensen en organisaties. In #markmyday markeren we de essentie uit iemands verhaal.

Erik Schensma, directeur algemene zaken GGZ regio Leiden en Grazia van der Ven, werkzaam bij een zorginstelling in Breda gingen met elkaar in gesprek over anticiperen in de zorg. Je wilt zorg van hoge kwaliteit bieden, met de juiste mensen, maar hoe krijg je dat anno 2023 voor elkaar? We leggen Erik en Grazia drie dilemma’s voor.

Inzetten op innovatie of op kwalitatief goede zorg?


In de geestelijke gezondheidszorg is er sprake van vergrijzing. Deze vergrijzing gaat de komende jaren toenemen. Hierdoor zijn er voor Erik een hoop zaken waar hij op moet anticiperen om te zorgen dat ze klaar zijn voor de naderende grijze golf. ''Afwachten zit er niet in. Je moet sneller kunnen anticiperen op dingen die op je afkomen, zoals nieuwbouwlocaties. Door de omstandigheden in de bouw – krapte op de markt, grondstofprijzen – heerst er veel onrust. De vraag of er wel voldoende budget is om de plannen uit te voeren.''

Grazia merkt op dat veel systemen en processen ingewikkeld zijn en daardoor veel tijd kosten. ''Sommige zorginstellingen maken wel met 150 gemeentes afspraken. Daarmee drijf je de kosten op, je ontneem het werkplezier van de medewerker en blijft er minder tijd over voor welzijn.’’

Doorgaan op dezelfde voet of de zorg veranderen?

Erik: '' Kwalitatief goede zorg leveren. Dat is de grootste ambitie van iedere zorgorganisatie in Nederland. Maar wat is dit dan exact? Deze norm is de afgelopen jaren veranderd en moet herontdekt worden.''

Volgens Grazia zit de grootste verandering in de 24-uurshulp die cliënten in verzorgingsinstellingen nu krijgen. "Zij moeten wonen zoals ze thuis gewoond hebben. Met eigen keuzes, tempo en ritme. Zo hebben ze minder zorg nodig."

Erik: "Ook in de ggz kunnen we zaken veranderen. Het draait hier vaak om crisiszorg. Wanneer een client wordt opgenomen met verward gedrag, wordt er nu nog ingezet op losse ziektebeelden. Mij inziens moeten we kijken naar het totale plaatje. Direct structuur aanbrengen in iemands leven. De client voelt zich dan direct sterker. Je brengt de regie terug bij de persoon."

Zzp of vast personeel?

Grazia: ‘’Er zijn steeds meer zzp’ers in de zorg. Als zij een aanvulling zijn op je team, is dit een goed ding. Zijn zij ter vervanging van je team, dan wordt het tricky. Dit komt omdat een zzp’er een andere binding kan hebben met de organisatie. Als team moet je een bepaalde basis kunnen bieden aan je cliënten. Dat wil zeggen dat de client vaste gezichten ziet waar hij aan kan wennen en dat de client weet hoe je met elkaar om gaat.’’
‘’Met name in de ouderenzorg is het belangrijk dat je de client kent en makkelijk leert kennen zodat je ook weet wat de wensen van de cliënt en eventueel van de familie is. Als je weet wat de wensen zijn en je weet hoe ze te benaderen, kun je ze ook makkelijkere een fijne dag bezorgen.’’

Ook Erik geeft aan dat er een goede balans moet zitten tussen zzp en medewerkers in loondienst. ‘’Zzp’ers hebben vaak minder binding met de organisatie en willen geen crisisdiensten draaien. Hiermee wordt de medewerker in loondienst dus belast, wat kan gaan scheefgroeien. Het liefst heb je alleen zzp als toevoeging aan het team in verband met nood omdat de flexibiliteit en continuïteit nodig zijn.’’

‘Solidariteit, afhankelijkheid en betaalbaarheid zijn de 3 pijlers van de zorg’

Grazia: ‘’Kijkend naar de toekomst, zie ik graag dat zorgverzekeraars en zorginstellingen kijken hoe het geld dat verdiend wordt, weer terug kan komen naar zorgorganisaties. Zodat er meer geld kan naar bijvoorbeeld omscholing en innovatie. Dat de organisaties meer samen gaan werken.’’

Voor de toekomst ziet Erik de drie hoofdpijlers van de zorg nog steeds als ontzettend belangrijk. ‘’Solidariteit, afhankelijkheid en betaalbaarheid. Solidariteit zie ik steeds minder worden. Maar als we de problemen in de zorg willen oplossen, is onderlinge samenwerking keihard nodig en moet er vooral samen gekeken worden hoe we de cliënt kunnen helpen.’’

Beluister de podcast #markmyday

Zet eens de podcast #markmyday van BKV op. Elke aflevering staat een beroepsgroep en een thema centraal. Denk aan balans, goede zorg en keuzes in je loopbaan.