Coaching en intervisiebegeleiding bij Medical Traineeship

Gepubliceerd op: 17 april 2023

Marjon Groeneveld is psycholoog, coach, trainer én loopbaancoach (nobco en Noloc erkend). Zij werkt veel met basisartsen in het Medical Traineeship. Hoe gaat zij te werk en wat levert het jou op?

Meer dan een arts

"Basisartsen hebben soms minder zicht op wie zij zijn en waar zij zich verder in willen specialiseren. In gesprekken nodig ik mensen uit om nieuwsgierig te worden en op een andere wijze naar zichzelf te kijken. De inhoud is een, maar je bent ook nog meer dan een arts! Ik zie de 'worsteling' in de rol als arts, vragen durven te stellen en hiervoor de juiste woorden en de ruimte te creëren, de druk op het werk, grenzen bewaken, inzicht in gedrag en dat van de werkcontext."

Werkwijze

"We bespreken vragen als waar kom je vandaan, waar sta je nu en waar wil je naar toe. Welke ervaringen, gedachten en gevoelens heb je door de jaren heen verzameld. Je reflecteert op je eigen handelswijze. Vanzelf komen naast het benoemen van je kwaliteiten ook valkuilen, blinde vlekken en belemmerende gedachten scherper in beeld.Patronen worden zichtbaar, gedachten meer geordend en kunnen doorbroken of vlot getrokken worden. Dit alles draagt bij een aan wezenlijke verandering, een juiste volgende stap in de loopbaan, een weloverwogen keuze in de studierichting/specialisme en er ontstaat ruimte, beweging en nieuwe energie om te kunnen functioneren en direct te kunnen toepassen in de praktijk."

"In gesprekken vind ik het van wezenlijk belang een veilige en vertrouwenwekkende relatie te ontwikkelen. Oprechte belangstelling, goed luisteren, gul zijn met liefde en aandacht, niet te snel oordelen en werken vanuit compassie vormen voor mij belangrijke bouwstenen voor een goede, open dialoog. Betrouwbaarheid en integriteit zijn waarden die nauw verweven zijn met mijn arbeidsethos."


Ervaringen artsen

“Marjon heeft mij enorm geholpen bij het verdiepen in mijzelf als persoon en bij het identificeren van mijn rol als mens, als arts, sterke en zwakke punten, mijn leiderschapskwaliteiten en de valkuilen. Vooral het onder woorden brengen van deze persoonlijke zaken in een gesprek was nieuw voor mij, want een gesprek ging altijd over de medische as. Daar kan ik nu veel beter mee omgaan en dat heeft mij een completer persoon gemaakt."

“Marjon weet op een luchtige wijze uiteenlopende persoonlijke kwaliteiten en struikelblokken bespreekbaar te maken. Het kweken van bewustwording en het openen van deuren gebeurt op een doelgerichte wijze. Ze zet je 'in no time' in je kracht, van waaruit vanzelf een richting duidelijk wordt. Haar coaching is als een mentale reis, waarvan je met hernieuwde energie en vol van nieuwe ideeën terugkomt."

“Marjon is een zeer professionele coach en intervisiebegeleider. Ze doet dit op een integere en pure manier en is zeer ambitieus als het er om gaat om het beste in je naar boven te halen."

“Marjon heeft mijn brein geordend en ik heb zicht gekregen op mijn vervolgstap en het specialisme dat bij mij past als mens en professional”.

Meer weten over Medical Traineeship en / of coaching als basisarts

Simone en Marjon nodigen je uit om je vragen te stellen. Je kunt bellen naar telefoonnummer +31 888 - 22 55 88. Check ook onze informatieve webinars: meerdere keren per jaar organiseren we het webinar Medical Traineeship.