De vele ontwikkelingsmogelijkheden binnen de verzekeringsgeneeskunde

Gepubliceerd op: 02 juli 2021
Miljana Vukadin is 35 jaar en adviseur verzekeringsarts (AVA) bij UWV. In 2017 sprak ik haar over haar werkgever UWV en het werken als arts in de verzekeringsgeneeskunde. Nu vier jaar verder, laten we nagenoeg dezelfde vragen de revue passeren en kijken we samen wat er veranderd is. Ik ben benieuwd hoe het met Miljana gaat en welke ontwikkelingen er bij UWV in de afgelopen vier jaar voor haar hebben plaatsgevonden!

Werkdag in 2017 en een dag in 2021

In 2017 begint de werkdag van Miljana om half 10 met haar eerste spreekuur. “In een spreekuur komen de klachten, het dagelijks functioneren, de behandeling en de visie op het werk van de cliënt uitgebreid ter sprake. Meestal duurt een dergelijk gesprek één uur. Ruim de tijd om met de cliënt een informatief en prettig gesprek te hebben. Tussen de spreekuren door maak ik rapportages en heb ik overleg met re-integratiebegeleiders en arbeidsdeskundigen over cliënten. Regelmatig heb ik daarnaast besprekingen met collega verzekeringsartsen over complexe casus. Als verzekeringsarts beoordeel je de impact van de klachten op het dagelijks functioneren van de cliënt. Het gaat verder dan alleen een diagnose stellen.”


Wat is er veranderd op werkgebied sinds 2017? “In 2018 heb ik de opleiding tot verzekeringsarts afgerond en daarna heb ik spreekuren gedaan als verzekeringsarts. Sinds oktober 2020 heb ik een andere functie, namelijk adviseur verzekeringsarts (AVA). In deze functie richt ik mij met name op de Ziektewet, maar daarnaast houd ik mij ook bezig met het onderwerp boeien en binden van artsen. Hoe kunnen we het werken in de verzekeringsgeneeskunde duurzaam aantrekkelijk houden en mensen in hun kracht inzetten?”

“Als AVA neem ik deel in het managementteam en denk ik mee over beleid en kwaliteit. In deze functie doe ik geen spreekuren meer. Ik ben twee dagen per week bezig met mijn taken als AVA en drie dagen per week besteed ik nog steeds aan mijn promotieonderzoek. Als het goed is, is mijn onderzoek volgend jaar afgerond. Ik heb nu vijf artikelen geschreven en moet er nog één schrijven om te kunnen promoveren.”

Vrijheid in mijn baan

“Door corona heb ik mijn baan als AVA en het onderzoek juist makkelijk kunnen combineren met de nieuwe thuissituatie van ons jonge gezin. Ik ben fulltime blijven werken en zeker omdat de reistijd is weggevallen scheelt dat voor mij veel. Momenteel ga ik één of twee keer per maand naar kantoor. Voor mijn onderzoek schrijf en lees ik veel, terwijl ik als AVA juist veel in overleggen en andere gesprekken zit. Die afwisseling bevalt mij heel goed.”

“Ik krijg als werknemer bij UWV heel veel vrijheid en ruimte om mezelf te ontwikkelen en dat waardeer ik heel erg!”

Waar ben je trots op in je werk?

“Het fysieke onderwijs voor de artsen was weggevallen in coronatijd. Dat heb ik, samen met een paar andere collega’s, weer opgezet in een nieuwe vorm. Nu bespreken we in een online meeting via MS-teams elke twee weken casuïstiek of een inhoudelijk thema, waarvoor we regelmatig een externe spreker uitnodigen. Ook ben ik met een aantal collega’s actief bezig om het voor nieuwe artsen aantrekkelijk te maken om te blijven werken bij UWV. Dit vanuit het project boeien en binden. Hiervoor heb ik gesprekken gevoerd met verschillende artsen die werkzaam zijn (geweest) bij UWV of hebben overwogen bij UWV te werken. Daarnaast hebben we ook managers gesproken en groepsgesprekken gevoerd met A(N)IOS en opleiders over dit onderwerp. Op basis hiervan hebben we aanbevelingen geformuleerd voor het managementteam, de A(N)IOS en opleiders.”

“Samen met een collega heb ik de inzet van medische interventies meer onder de aandacht gebracht bij verzekeringsartsen en sociaal medisch verpleegkundigen op ons kantoor. Het viel ons op dat deze interventies nu weinig worden ingezet. We hebben daarom eerst aan de verzekeringsartsen en sociaal medisch verpleegkundigen gevraagd welke belemmeringen zij hierbij ervaren en welke behoeften zij hebben. Een van de belangrijkste belemmeringen die genoemd werd, was dat verzekeringsartsen het proces te ingewikkeld en te tijdrovend vinden. Verder kwam naar voren dat ze behoefte hebben aan een netwerk van providers met wie ze korte lijntjes kunnen onderhouden en naar wie ze laagdrempelig kunnen verwijzen voor een medische interventie. Wij hebben geprobeerd aan hun behoeften te voldoen door een netwerk van bekende providers te organiseren en het proces heel simpel te maken: met een e-mail kun je nu als verzekeringsarts bij deze providers een medische interventie inzetten.”

Mijn toekomst

“Ik vind de combinatie van mijn promotieonderzoek en mijn rol als AVA ontzettend leuk. Als ik klaar ben met mijn onderzoek, ga ik weer op zoek naar een nieuwe uitdaging binnen UWV. Wat ik ook erg leuk vind, is dat ik regelmatig andere artsen weet te inspireren en stimuleren om kennis te maken met de verzekeringsgeneeskunde, met name door mijn ervaringen met ze te delen en te vertellen wat ik leuk vind aan mijn werk. De prettige werk / privé balans en de ruimte die ik krijg om mezelf verder te ontwikkelen spelen voor mij ook een belangrijke rol.”

Tips voor artsen die zich oriënteren

“Ga vooral in gesprek met artsen die werk doen wat jij leuk vindt of maak contact met artsen die gekozen hebben voor werk wat je juist nog helemaal niet kent. Probeer mee te lopen als dat gaat. Je krijgt dan een goed beeld wat het werk inhoudt en je proeft de sfeer!”

Meer weten over werken bij UWV?

Neem voor meer informatie contact op met Alicia: bel, WhatsApp of e-mail haar. Neem ook een kijkje bij ons actuele aanbod van webinars.