GGz Breburg koploper op gebied van High & Intensive Care

Gepubliceerd op: 16 oktober 2017
Dit artikel is geschreven in samenwerking met GGz Breburg. Samen succes behalen, daar gaan we voor bij een Executive Search. Hoe we dat doen? Door op een exclusieve manier de juiste zorgprofessional te benaderen. Samen met onze marketingafdeling zetten we een doelgroepgerichte arbeidsmarktcampagne neer. Daarbij gebruiken we niet alleen het netwerk van BKV, maar ook dat van jouw collega’s. We zorgen ervoor dat je als werkgever beter zichtbaar wordt in de markt. We laten je doelgroep ontdekken waarom je zo’n goede werkgever voor ze bent én we zorgen ervoor dat ze ook daadwerkelijk reageren. Inmiddels is de vacature verlopen, wil je meer informatie neem dan contact met ons op via het contactformulier.

Zorggroep Impact is de grootste zorgketen binnen GGz Breburg. Met 12 locaties en 405 zorgprofessionals drukt deze zorggroep een belangrijke stempel op de vaak langer durende zorg voor mensen die kampen met psychosen of ernstige complexe psychiatrische problemen in de regio Noord-Brabant.

Trots op mijn collega's!

Bram Berkvens – manager inhoud centrum ART (actief herstellen in de triade) geeft aan dat het werken binnen zorggroep Impact voor een professional echt een teamaangelegenheid is. Je moet het leuk vinden om in co-creatie tot resultaten te komen. Je neemt als team de beslissingen en dit betekent dat je echt dialoog hebt met elkaar en elkaar scherp houdt. “Ik ben trots dat mijn collega’s mij aanspreken en aan het denken zetten, de scherpte zoek je samen op! Ik zie dat dit leidt tot kwalitatief hoogwaardige patiëntenzorg met ruimte voor persoonlijke initiatieven”

De professionals die bij zorggroep Impact werken, zijn bij uitstek mensen die de waarde zien van een stevig netwerk. Er gebeurt veel binnen de ggz wereld waarbij we onze ogen niet kunnen sluiten voor de omgeving om ons heen. Bram benadrukt dan ook dat aansluiting zoeken bij het sociaal domein en de ketenpartners essentieel is, waarbij ook de interne schakel binnen GGz Breburg (cliënten bewegen zich tussen de diverse afdelingen) op orde moet zijn.

Toekomst visie

De komende tijd zal zorggroep Impact de ingezette koers verder vormgeven. Dit betekent onder meer voor de ambulante zorg dat modellen op het gebied van vroeg interventie teams psychose en de FACT (Flexibele Assertive Community Treatment) teams worden doorontwikkeld. Net als de HIC en ART vanuit de klinische setting. Deze diversiteit in ontwikkelingen maakt dat er voldoende ruimte is voor professionals die hieraan mee willen bouwen binnen hun eigen interessegebied. 

Maak kennis met zorggroep Impact en drink vrijblijvend een kop koffie met Bram Berkvens op een van de locaties.

De bakermat van de HIC

Omdat men ervan overtuigd is dat thuis herstellen het beste werkt, is de ambulante zorg dan ook flink vertegenwoordigd binnen zorggroep Impact. Door de inzet van FACT teams en VIP (Vroege Interventie Psychose) teams voor mensen met een eerste psychose wordt geprobeerd om de cliënt zoveel mogelijk in zijn of haar eigen omgeving te ondersteunen. Deze teams zijn multidisciplinair, werken samen met ketenpartners in de wijk en hebben de mogelijkheid de zorg tijdelijk op te schalen indien nodig. Een triadische samenwerking tussen cliënt, familie en zorgprofessional is hierbij de basis.

Samen wordt gekeken hoe een groot probleem behapbaar gemaakt kan worden door kleine stapjes te nemen. “Van té groot naar klein genoeg!” In de enkele gevallen waarbij dit binnen de thuissituatie echt niet lukt of door een plotselinge crisissituatie, wordt de HIC (High & Intensive Care) ingezet.

Een HIC biedt de mogelijkheid tot een korte crisisopname en behandeling. De HIC’s van GGz Breburg zijn koploper in de (door)ontwikkeling en uitvoering van de HIC methodiek. De begeleiding van cliënten is intensief, waardoor crisissen snel afnemen. Hierdoor is de opnameduur kort. Daarnaast is het gebruik van dwang en drang minimaal. Separatie wordt niet of zelden toegepast. Herstel ondersteunende Zorg is leidend. Het contact met de cliënt staat voorop en de serviceverlening staat op een hoog peil. Komende periode zal gericht zijn op verdere doorontwikkeling, kwaliteitsborging en verbetering.

Deze manier van kortdurende opname is een antwoord op de behoefte in de samenleving om mensen die in ernstige psychiatrische nood verkeren, goed en menswaardig op te vangen en te behandelen. In een omgeving waar veiligheid en bescherming gecombineerd wordt met respectvolle zorg en behandeling. Elke HIC wordt volgens de daarvoor geldende normen gebouwd, voldoet aan de eisen van 'healing environment' en biedt daarmee een gezonde omgeving.

ART sluit de zorgketen

Wanneer er sprake is van gestagneerd herstel en 24-uurs zorg nodig is, bieden we intensieve behandeling en begeleiding vanuit ART teams. Indien nodig beschikt de zorggroep over woonvoorzieningen in de regio en klinische behandelafdelingen.

ART is in navolging van FACT en HIC ontwikkeld voor mensen die zich vastgelopen voelen in hun problematiek en het geloof op verbetering van hun situatie verloren zijn geraakt.
Door middel van ART wordt in nauwe samenwerking met cliënten en hun naasten gekeken hoe deze stagnatie van herstel doorbroken kan worden en werken we aan een meer zelfstandig bestaan en verbetering van kwaliteit van leven. Heb je vragen? Neem vrijblijvend contact op met  Mike Dekkers via +31 6 - 13 48 91 08.