"Jongeren hebben er baat bij als iemand écht voor hen gaat!"

Gepubliceerd op: 23 november 2021

Binnen de afdeling Jeugd van GGz Breburg waait een frisse wind. We spreken met Roman Pechaznek, kinder- en jeugdpsychiater. Hij gaf samen met zijn team het behandelbeleid op deze afdeling in acht maanden tijd een flinke impuls. Het resultaat? Een verhoogd aantal opnames, maar tegelijkertijd reduceerde de gemiddelde doorlooptijd van patiënten. Ouders zijn meer betrokken en jeugdigen hebben een actievere rol in het proces. Een hoopgevend en succesvol resultaat dat een mooie en uitdagende startpositie biedt voor een nieuwe kinder- en jeugdpsychiater.

De ruggengraat van GGz Breburg

Roman startte begin dit jaar bij GGz Breburg met de missie om de afdeling Jeugd van GGz Breburg te hervormen. “Ik wist dat als deze afdeling goed op orde is dit ook een positief effect heeft op alle andere afdelingen. Ik zie deze kliniek echt als de ruggengraat van GGz Breburg en zette mij dan ook de afgelopen maanden honderd procent in om dit te laten slagen.”

De strategische koers die GGz Breburg inzette, draait om de kernvraag ‘Hoe voer je samen regie?’. De cliënt staat centraal en daarbij hebben het systeem en het behandelteam een belangrijke rol. Roman verdiepte zich in verschillende methoden om de doelgroep zo goed mogelijk te behandelen. Hij ontwikkelde een duidelijke en vooruitstrevende visie en ging hiermee aan de slag. “Mijn visie heeft drie uitgangspunten. Allereerst word je hier alleen opgenomen als je ergens aan wilt werken. Dit betekent dat we echt een actieve houding van de cliënt verwachten. Daarnaast spelen ouders een belangrijke rol bij de opname. Vaak zijn zij belangrijker dan ze zelf denken. Als laatste kan én moet ik als behandelaar nee durven zeggen.” Romans uitgangspunten klinken streng, maar zo werkt het wel. “Ik ben soms echt heel streng. Zowel naar de jongeren, ouders en verwijzers. Alleen zo zijn we samen succesvol.”

De belangrijke rol van de ouder

Dat de ouders heel belangrijk zijn tijdens de behandeling, stipt Roman nogmaals aan. Ouders zijn namelijk vaak uitgeput als ze eindelijk met hun kind bij GGz Breburg komen. Ze denken dat een periode uit elkaar zijn goed is om tot rust te komen. Maar zo werkt het niet. “Juist op het moment dat een specialist wordt ingeschakeld, is het essentieel dat de ouder nauw betrokken is. Op deze momenten in het leven van de jongere is het belangrijk dat ouder en kind bij elkaar blijven en de ouder leert om te gaan met de problematiek. Net als in een auto moet je met deze jeugdigen echt weten wanneer je moet op- of afschakelen. Als je constant in dezelfde versnelling rijdt, raak je oververhit. Als dat gebeurt, is het lastig om voor je kind te zorgen en is het hek van de dam.” Niet voor niks dat Romans uitgangspunt betreft de ouders zo belangrijk is. Om deze reden wordt een van de ouders dan ook mee opgenomen tijdens de crisisopname van de jongere. “Niemand geeft een kind zo’n sterk gevoel dat je van hem of haar houdt als een ouder. Ze doorlopen dit traject samen, niet alleen.”

Een belangrijke rol voor de psychiater

Dat Roman alles op alles zet voor de cliënten op de afdeling Jeugd is duidelijk. Maar waarom koos hij ervoor om met deze lastige doelgroep te werken? “Tijdens mijn opleiding dacht ik veel na over welke richting ik op wilde. Ik wilde ontzettend graag op een gesloten afdeling met jongeren werken. Omdat deze doelgroep vaak als lastig of risicovol wordt gezien en niet alle behandelaren binnen deze setting willen werken, wilde ik het extra graag. De jongeren hebben er baat bij als er iemand echt voor gaat, iets wat ik zeker doe.” En dat hoopt Roman ook terug te vinden in zijn vervanger. Roman zette het behandelbeleid op poten en start daarom binnenkort ergens anders met een nieuwe uitdaging. “Ik zie dat we met de ingezette koers op de goede weg zijn! Ik geef dan ook vol vertrouwen het stokje over.” Er ligt binnen GGz Breburg een prachtige uitdaging voor de nieuwe (kinder- en jeugd)psychiater. Het verder inkleuren van het behandelbeleid, dialoog voeren met het management, vormgeven van het behandelteam, afstemming met ambulante behandelaren, samenwerking met ketenpartners. Hoe mooi is het als jij hier een belangrijke rol in speelt?

Vervang jij kinder- en jeugdpsychiater Roman Pechaznek?

Ben jij (kinder- en jeugd)psychiater en ga jij honderd procent voor jouw cliënten? Sta je stevig in je schoenen en heb jij een sterke visie op crisiszorg? Neem dan contact op met Eveline van den Bos via + 31 6 – 34 55 47 52 of eveline@bkv.jobs. Zij vertelt je graag meer over de afdeling Jeugd van GGz Breburg en brengt je graag in contact met Anita Dielemans, Manager bedrijfsvoering Centrum Jeugd. Wil je liever rechtstreeks contact opnemen met Anita? Neem dan contact op met + 31 6 - 22 41 99 84