Opleiding tot huisarts in Zweden

Gepubliceerd op: 09 februari 2015

In Nederland wordt de huisartsopleiding verzorgd aan de prekliniek van universitaire opleidingsziekenhuizen. In Zweden is dit iets anders georganiseerd. Hoewel de theoretische basis tot het co-assistentschap onderwezen wordt aan de universitaire ziekenhuizen wordt de vervolgopleiding tot specialist of huisarts genoten in perifere ziekenhuizen.

Mijn naam is Jochem, 36 jaar, Nederlands van nationaliteit en sinds meer dan twee jaar huisarts in opleiding in Zweden. Mij is gevraagd je, collega artsen en verpleegkundigen aan de hand van mijn persoonlijke ervaring en vanuit subjectief perspectief iets vertellen over algemene en vakinhoudelijke informatie over het werken als arts in de eerstelijnsgezondheidszorg in Zweden.

Behalve het voorbereiden voor de huisartsopleiding had ik daarbuiten ook mijn handen vol aan het regelen van formele documenten. Ik zal hieronder verwoorden hoe ik mijn emigratie checklist heb afgewerkt.

In het nieuwsitem “de stap om in Zweden te gaan werken als huisarts” geef ik een beschrijving over de verkenning en voorbereiding van mijn emigratie.

De opleiding tot huisarts (Specialiseringstjänstgöring i allmänmedicin)

In Zweden is het zo dat je als basisarts altijd eerst een vikarie (proefaanstelling als anios huisartsgeneeskunde) op een opleidingszorgcentrale doet van ten minste een half jaar. Hierna mag je solliciteren bij de studierector en de aanstellingscommissie op de huisartscentrale. Deze commissie bestaat uit tenminste twee artsen, een verpleegkundige en de leidinggevende van de instelling.


In Zweden zijn de terugkomdagen na de prekliniek één keer in de maand en worden zowel plenair gehouden als in contactonderwijs. Er wordt elke terugkomdag door een HAIO een patiëntcasus gebracht en besproken. Bovendien wordt er meestal een specialist uitgenodigd om iets te vertellen over een ziektebeeld. Ruim van te voren krijgen we als HAIOS een mail in de mailbox op ons forum website.

Hier staat aangegeven waaruit de opdracht voor de volgende ontmoeting met de collega’s (möte) bestaat. Ik bereid mij dan goed voor en maak gebruik van een patiëntencasus om een voordracht over een medische aandoening/kleine of grote kwaal in te leiden. Vorige week werd er een reumatoloog uitgenodigd om een voorlezing te houden over seropositieve reuma verwante aandoening zoals vasculitiden, auto-immune extra articulaire manifestaties in de longen, hart, bloedvaten etc..

Buitenlandse basisarts

Als je als buitenlandse basisarts met of zonder klinische ervaring in Zweden solliciteert, duurt de opleiding gemiddeld, afhankelijk van de Landstingkommun vijf volle jaren. Heb je bijvoorbeeld als specialist of als huisarts een paar jaar gewerkt dan krijg je wel in zekere zin dispensatie voor de opleiding van Socialstyrelsen. Hoe veel dit bedraagt wordt bepaald door de studierector in overleg met Socialstyrelsen.

Tijdens de opleiding is het verplicht om tenminste twee jaar op de zorgcentrale te blijven en spreekuur te doen. Dit behoeft zeker niet twee jaar achter elkaar te zijn maar kan worden worden opgedeeld. Tijdens de opleiding loop je voor de diverse deelspecialismen je assistentschappen als anios mee op de afdeling. Je bent afdelingsarts, heb je eigen programma op de polikliniek en doet de consulten voor het betreffende discipline in het hele ziekenhuis. Zo’n extramurale assistentschap heet randning.

Het prettige is dat als je een randning of auskultation (korte meekijkstage) doet, je in de praktijk tijd hebt om de patiënten die je hebt gezien op de zorgcentrale kan volgen en overzicht hebt over de onderzoeksresultaten (lab, röntgen, specialistebrieven, antwoorden op verwijsbrieven) omdat het zorgcentrale IT system dezelfde is dan in het ziekenhuis. Ik heb dat zeer prettig en efficiënt gevonden tijdens mijn assistentschappen op de pediatrie en infektiologie. Ik belde mijn eigen patiënten van de zorgcentrale op als het even rustig was op de polikliniek van een betreffend discipline.

BKV heeft geen vacatures voor opleidingsplaatsen in Zweden maar kan je wel helpen met:

  1. verkenning en voorbereiding van de emigratie naar Zweden;
  2. informatie over vakinhoudelijke werkzaamheden en verantwoordelijkheden in Zweden;
  3. informatie over wonen als huisarts in Zweden.

Voor vacatures of nadere informatie kun je contact opnemen met consultant Lizeke de Clerck in Zweden via l.declerck@bkvgroup.eu of telefonisch via +31 888 - 22 55 88 of +31 6 - 20 31 17 23.

Vacatures