Starten als buitenlandse arts in Nederland

Gepubliceerd op: 24 januari 2023

Verhuizen naar een onbekend land is spannend. Helemaal als het vakgebied waarin je werkzaam bent, verschilt van wat je gewend bent. Toch hield het Nargiz niet tegen om vanuit Azerbeidzjan te emigreren naar Nederland.

Toen Nargiz naar Nederland kwam in 2020, dacht zij dat de erkenning van haar medische buitenlandse diploma lastig was. Een ingewikkeld proces met veel papierwerk. Het idee om als arts in Nederland te werken gaf ze op. Ze zocht contact met andere buitenlandse artsen via een vereniging van buitenlandse artsen. Via hun website, Facebook pagina en Whatsapp groep hoorde ze de verhalen van andere artsen. Hierdoor raakte Nargiz geïnspireerd om toch de uitdaging aan te gaan.

Niet alle organisaties staan open voor artsen die extra begeleiding nodig hebben. Dit komt omdat zij net als de artsen zelf, het idee hebben dat het een ingewikkeld proces is. Buitenlandse artsen hebben vaak meer begeleiding nodig vanwege de taal maar ook door medische aspecten. Zoals bij de situatie van Nargiz. De zorgaanpak in Azerbeidzjan verschilt met de zorgaanpak in Nederland. Zo is bijvoorbeeld euthanasie in Azerbeidzjan verboden. Hierdoor komt ze nieuwe medische aspecten tegen. Het leren over euthanasie is voor Nargiz spannend. Maar tegelijkertijd vindt ze de Nederlandse kijk erop ook prachtig.

BIG-registratie

Juist doordat het artsen uit het buitenland niet komt aanwaaien, zijn ze erg gemotiveerd. Zo ook Nargiz. Het erkenningstraject bestaat uit intensieve Nederlandse taalcursussen, AKV-toetsen (Nederlandse taal- en communicatievaardigheden) en de BI-toets (beroepsinhoudelijke toets).

Na het afronden van deze toets, ontving Nargiz een positieve uitslag. Het advies: CBGV (Commissie Buitenslands Gediplomeerden Volksgezondheid Ministerie van Volksgezondheid,Welzijn en Sport). Drie maanden onder supervisie werken. Wanneer ze die periode succesvol afrond, wordt haar geclausuleerde BIG-nummer omgezet.

Aan de slag

Nargiz heeft er voor gekozen om ervaring op te doen in het Nederlandse zorgstelstel door middel van ouderenzorg. Ze kwam hiervoor in contact met BKV. Ze had opgemerkt dat de autonomie van oudere mensen belangrijk is in Nederland. Door passende zorg te bieden, wilt ze de gezondheid en het welzijn bewaken van mensen die in de laatste fase van hun leven zitten. Daarnaast is ze geïnteresseerd in ketenzorg. Ergotherapie, fysiotherapie en logopedie zijn onderdelen van multidisciplinaire zorg. Deze zorg is belangrijk in de ouderengeneeskunde.

Gedurende drie maanden heeft BKV Nargiz begeleid met het vinden van een passende baan. En met succes. Na een reeks sollicitatiegesprekken is Nargiz gestart als basisarts ouderengeneeskunde bij een verpleeghuis in Amsterdam. De eerste maand was voor haar een ‘’periode van wennen’’. Maar dankzij goede begeleiding van haar collega’s zit ze nu helemaal op haar plek.