Structurele begeleiding en onderwijs voor ANIOS cardiologie

Gepubliceerd op: 08 mei 2023
Persoonlijke aandacht voor jou, goede supervisie en een prima balans met niet teveel diensten. Als basisarts op de afdeling Cardiologie ben jij verzekerd van een leerzame werkplek met uitstekende medische begeleiding. Daarnaast is het ook prettig om met een coach of consultant Healthcare van BKV regelmatig stil te staan bij je persoonlijke ontwikkeling. Via Medic Academy volg je ook nog eens een uniek sectoroverstijgend scholingsprogramma. Dat is de toegevoegde waarde van het Medical Traineeship!

Lennaert Kleijn, cardioloog en plaatsvervangend opleider, neemt je mee naar zijn afdeling om alvast kennis te maken.

De afdeling

Lennaert werkt inmiddels 5 jaar bij Treant. “Ik heb bewust de keuze gemaakt voor Treant. Het sprak mij aan dat ik in dit ziekenhuis nog veel werk kan verzetten. Ik vind het namelijk leuk om te helpen ‘bouwen’. Ik zie veel mogelijkheden en kansen. Zo zijn we sinds drie jaar geaccrediteerd om te mogen opleiden. Voor mij persoonlijk betekent dit een andere rol en brengt het een nieuwe dynamiek met zich mee. Ik ben hier vakinhoudelijk bij betrokken en ook met betrekking tot de organisatie mag ik meedenken. Hoe gaan we bijvoorbeeld de ochtendrapporten en supervisiemomenten organiseren?”

Leerziekenhuis

Lennaert: “ANIOS worden vanaf hun eerste werkdag meegenomen in onze opleidingsstructuur. Als ANIOS krijg je onderwijs en ook ontvang je beoordelingen en voortgangsgesprekken die je normaal in de opleiding tot cardioloog krijgt.” Als ANIOS krijg je bij Treant de kans om bepaalde onderwerpen binnen de cardiologie te leren en jezelf ontwikkelen. Dit wordt gefaciliteerd door het ziekenhuis. Lennaert: “Samen complexe beslissingen maken. Samen met mijn patiënt beslissingen nemen of samen met de assistenten om de tafel zitten om iets te leren. We hebben een goede structuur voor multidisciplinaire overleggen. Dit spreekt mij aan in mijn werk!”


Diensten goed in balans

Hoe wordt het dienstenrooster verdeeld? “Als ANIOS wordt je toegevoegd in het schema van de diensten van de afdeling. Het is bij ons echter niet zo dat jij als ANIOS meer diensten moet draaien dan je AIOS collega’s. Je krijgt de ruimte om in je eigen tempo te groeien en je persoonlijke leerdoelen (via Vrest / Iprove) waar te maken. De dienstbelasting is 15-25%. We willen absoluut niet dat ANIOS téveel diensten draaien en vinden het belangrijk dat je eerst vlieguren maakt onder supervisie om op deze manier wat meer vertrouwd te zijn in de diensten. Dit komt er in de praktijk op neer dat je na ongeveer drie maanden in de diensten wordt ingepland.”

“Je persoonlijke doelen en competenties leggen we vast. Jouw voortgang wordt goed bewaakt. We gebruiken bij Treant het portfolio van Vrest. Ook voor ANIOS.” Vanuit BKV krijg daarbij het aanvullende portfolio dat Vrest en BKV speciaal voor basisartsen ontwikkelden; Iprove. Hierin kun je ook de ontwikkeling van je softe competenties bijhouden en valideren.

Keuze voor cardiologie

Vanuit persoonlijke ervaringen in zijn familie heeft Lennaert gekozen voor cardiologie. “In de cardiologie wordt heel structureel gewerkt en problemen worden benaderd met een bepaalde wetenschappelijke bewijsvoering. Veel is terug te leiden naar wetenschappelijke studies. Dit geeft houvast. Dat is fijn om mee te werken. Veel problemen bij patiënten zijn snel en in relatief korte termijn op te lossen. Soms zijn problemen natuurlijk chronisch maar vaak kun je snel een besluit vormen. Dit is prettig voor de patiënt en voor jezelf. Dit geeft mij veel voldoening in mijn werk.”

Populatie

“We werken met een mengeling van oudere en jongere patiënten dus er is voldoende variatie. Als cardiologen behandelen we niet alleen volwassen patiënten met verworven hartziekten, maar ook steeds vaker adolescenten en volwassenen met aangeboren hartgebreken. In het ziekenhuis merk je dat de bevolking in Drenthe te maken heeft met een lagere sociaal economische status. Het is anders werken dan bijvoorbeeld in een ziekenhuis in de Randstad.” Ben je een ANIOS die graag in opleiding tot cardioloog wil en ben je gemotiveerd? Dan is de kans aanzienlijk dat je vanuit Treant kan doorstromen naar een AIOS plaats. Treant is opleidingsbevoegd, heeft met drie verschillende A opleidingen contact en ze hebben de beschikking over een groot netwerk. Wil je niet in opleiding tot cardioloog maar wil je graag relevante ervaring opdoen, voor SEH of als huisarts? Deze afdeling is een waardevolle stap in je loopbaan.

Ontwikkelingen op het vakgebied cardiologie

Treant is een fusieziekenhuis. Lennaert licht toe: “We bundelen onze krachten. Voorheen deden we op drie locatie alle behandelingen. Nu maken we keuzes en doen we bepaalde behandelingen op 1 locatie. Diagnostisch hartkatheterisatie wordt nu alleen door onze meest ervaren mensen gedaan.”
Een andere ontwikkeling die Lennaert aanstipt is de mogelijkheid om laagcomplexe cardiale zorg op basis spoedposten uit te voeren. Ook wordt er gekeken waar de scheiding gemaakt kan worden wie er in de tweedelijns zorg terecht moet komen en wie niet. Wat kunnen huisartsen doen en wat kunnen ziekenhuizen betekenen?

Als laatste punt noemt hij de verschuiving van behandelingen om bijvoorbeeld minder te dotteren bij stabiele problemen en het alleen te gebruiken bij acute problemen. Of het minder snel voorschrijven van bepaalde medicijnen. Genoeg ontwikkelingen die jij als ANIOS samen met Lennaert kan volgen op de afdeling Cardiologie.

Team

“We hebben een groot team van 20 cardiologen. Een harmonieus, dynamisch team om mee te werken en mee om te gaan. Veel onder de leeftijd van 50 jaar. De cardiologie afdeling is qua volume vergelijkbaar met ziekenhuizen als Leeuwarden en Alkmaar met het verschil dat Emmen een groter verzorgingsgebied heeft. Het is een dunbevolkte provincie en reisafstanden zijn hier in Drenthe dan ook anders dan in de Randstad.“

“Als afdeling doen we veel aan onderzoek en dit heeft een positieve invloed. Dit is ook goed voor de sfeer. Daarnaast werken we met gemeenschappelijk overdrachten en zijn er meerdere overlegstructuren. Zo is het altijd makkelijk om iets te kunnen bespreken.”

Onderwijs

Lennaert geeft een toelichting op het onderwijs op de afdeling: “In ons cursorisch onderwijs worden verschillende thema’s vanuit de cardiologie belicht. Ook is er ECG onderwijs, zijn er complicatie besprekingen en necrologie besprekingen. De AIOS verzorgen primair het onderwijs. ANIOS nemen we ook hierin mee.”

Kritische blik ontwikkelen

Dit leerziekenhuis biedt jou ook de mogelijkheid om te leren hoe je kritisch naar een probleem moet kijken of hoe je het vraagstuk verder uit kan diepen. Dit zijn basistools om mee aan de slag te gaan zowel voor AIOS als ook voor ANIOS. Ook wordt er ruimte gemaakt voor intervisie. Zoals je merkt volgt dit ziekenhuis continu alle nieuwe ontwikkelingen op de voet.


Volwaardig onderdeel van het team

We sluiten het rondje op de afdeling Cardiologie met Lennaert af. Nog even zijn laatste opmerking over het team: “Er is geen sprake van een academische hiërarchie op onze afdeling. Dit komt zowel de groep als het proces ten goede. De visitatiecommissie geeft aan dat de afdeling Cardiologie van Treant van de arts-assistenten een mooi cijfer 9 krijgen!”

Spreekt het jou aan om te werken in dit team? Consultant Healthcare Petra Witteveen kan jou informeren over de Medical Traineeship vacature op deze afdeling. Je kunt haar bereiken op telefoonnummer + 31 6 - 41 03 53 31.
Vacatures

Helaas zijn er geen actuele passende vacatures gevonden. Stuur ons een open sollicitatie.