Waarom kiezen voor het vak van verpleegkundig specialist?

Gepubliceerd op: 24 september 2015

Ben je je aan het oriënteren op een nieuwe uitdaging als verpleegkundig specialist? Wil je meer weten over de positie van de verpleegkundig specialist? Weet je al welke kant je op wil gaan?

Verpleegkundig specialisten vertellen over hun werk en persoonlijke ervaringen. Dit geeft een goed beeld over het dagelijks werk en de positieve en negatieve kanten die een functie met zich mee kan brengen. Ervaringsverhalen zijn waardevol! Verpleegkundig specialist Constance Stuffken hebben wij bereid gevonden om een aantal vragen te beantwoorden over haar vakgebied.

Waarom heb je gekozen voor het vak van verpleegkundig specialist?

"Het beroep verpleegkundig specialist verbindt zo mooi het medische vak met verpleegkunde. Binnen een specifiek vakgebied volgt een verpleegkundig specialist het hele traject vanaf klacht via diagnose naar behandeling, en door de opgedane verpleegkundige kennis is het mogelijk om de daarbij optredende zelfzorgproblemen op te sporen en de nodige adviezen te geven. Zo kunnen we de cliënten optimaal van dienst zijn.

Welke rol heb je binnen de ouderenzorg?

Mijn werk omvat de zorg voor de oudere cliënt vanaf opname in het verpleeghuis tot ontslag of overlijden. Gedurende de tijd dat de cliënt op mijn afdeling verblijft ben eerste aanspreekpunt en behandelaar bij klachten op medisch gebied. Hiervoor neem ik anamneses af, onderzoek ik de cliënt, stel diagnoses en maak behandelplannen – waarbij mijn supervisor op de achtergrond aanwezig is om te adviseren en ondersteuning te bieden. Ook is het een van mijn taken om de zorg in ons huis op een hoger plan te brengen door mee te denken over innovaties, protocolontwikkeling en deskundigheidsbevordering en hierin actief te participeren.

Wat is jouw positie ten opzichte van de specialist ouderengeneeskunde?

In ons huis hebben de specialist ouderengeneeskunde en ik een gelijke verdeling van cliënten voor wie eerste behandelaar zijn. Wij communiceren veel met elkaar en zijn goed op de hoogte van elkaars cliënten. We bespreken met elkaar waar we tegenaan lopen en waar nodig kan de specialist ouderengeneeskunde mij met raad en daad ondersteunen en eventueel de behandeling overnemen. Hierdoor is ze naast een fijne collega ook een goede leermeester voor me.

Wat is jouw rol ten opzichte van het verpleegkundig team?

Het werk in het verpleeghuis kan alleen goed verlopen als de verschillende disciplines goed samenwerken en op elkaar kunnen vertrouwen. Dat geldt zeker voor de relatie tussen verpleging en verpleegkundig specialist. Het team moet natuurlijk kunnen vertrouwen op mijn vakinhoudelijke deskundigheid, maar daarnaast moet ik hen ook kunnen motiveren en coachen bij hun werk. Daarbij is het belangrijk om een luisterend oor te bieden en mee te denken over het reilen en zeilen op de afdeling. Een andere belangrijke taak is deskundigheidsbevordering. Dat kan dagelijks op de werkvloer plaatsvinden aan de hand van actuele casuïstiek, maar ook via het geven van klinische lessen. Dit laatste pakken we organisatiebreed aan, zodat alle professionals hun specialiteit naar voren kunnen brengen.

Hoe ziet jouw werkdag als verpleegkundig specialist er uit?

Mijn werkdag begint meestal met het doorlezen van rapportages en langs de afdelingen lopen, zodat ik weet wat er bij mijn cliënten speelt. Als er acute problemen zijn ga ik daar meteen mee aan de slag, anders plan ik graag een moment in waarop de verpleging tijd heeft om samen cliënten te bespreken en te bezoeken. Medicatielijsten bekijken en bijwerken, informatie vragen en geven bij medebehandelaars zoals fysiotherapeut en psycholoog, eventuele verwijzingen naar specialisten in het ziekenhuis regelen, rapportages en zorgplan bijwerken, het multidisciplinair overleg voorbereiden en bijwonen, familiegesprekken houden: al die zaken nemen een groot deel van mijn dag in. Daarnaast ben ik betrokken bij diverse commissies en overlegvormen, waar altijd wel werk voor te doen is. En de tijd die er over is gebruik ik graag om extra gesprekjes te houden met onze bewoners, zodat ik ze ook leer kennen in goede tijden!

Wat is het grootste voordeel van de inzet van een verpleegkundig specialist?

De Erasmus Universiteit heeft recent een rapport uitbracht waarin de inzet en verpleegkundig specialist en physician assistant geëvalueerd werden. Hierbij werden onder meer een grote patiënttevredenheid, een doelmatige inzet en kostenbesparing in de zorg gevonden. Er is dan ook een positief advies uitgegaan naar de Tweede Kamer om beide beroepen een definitieve plek in de gezondheidszorg te geven.

Waarom zou een verpleeghuis moeten kiezen voor een verpleegkundig specialist?

In het verpleeghuis zijn zorg en behandeling nauw met elkaar verbonden. De verpleegkundig specialist kan als geen ander de vertaalslag maken van medisch probleem naar de juiste verpleegkundige benadering en dit overbrengen aan de verpleging. De verpleegkundig specialist is een prima intermediair tussen arts en verpleging!

Waar haal je voldoening uit?

Het geeft me veel voldoening als ik een medisch probleem tot tevredenheid van de cliënt en diens familie heb kunnen oplossen; maar ook als ik de laatste levensfase van een van onze cliënten goed heb kunnen begeleiden. Ik kan ook genieten van een goede sfeer op de afdeling en een fijne samenwerking met mijn collega’s."

Constance Stuffken, verpleegkundig specialist.

Benieuwd naar de mogelijkheden als verpleegkundig specialist?

Bekijk de vacatures of neem contact op met Annemarie Dijkman via annemarie@bkv.jobs of + 31 6 - 53 17 56 70. Regelmatig organiseren wij bij BKV verschillende webinars. Kijk op onze webinarpagina of er een webinar voor jou tussen staat en meld je aan!