Wanneer zware en complexe zorgvragen niet binnen de reguliere methodiek passen

Gepubliceerd op: 24 december 2018

“Dan ontwikkel je inhouse een methodiek-zorgprogramma waar wetenschappelijke publicaties worden vertaald naar het vormgeven van zorg, begeleiding en behandeling”, vertelt Peter Vriesema, bestuurder Zozijn. Peter is van origine (gepromoveerd) orthopedagoog. In 2012 is hij, samen met een team van orthopedagogen, gestart met het ontwikkelen van deze methodiek-zorgprogramma’s Terts (bij intensieve ondersteuningsvragen) en Kwint (bij intensieve zorgvragen). Zozijn behoort, onder andere door deze onderbouwde methodieken, tot één van de besten van Nederland als het gaat om de zorg, begeleiding en behandeling van cliënten met een zeer zware en complexe zorgvraag.

Schakel in het waarmaken van ambities

Binnen Zozijn is een vacature ontstaan voor manager gedragswetenschappelijke vakgroep. In deze functie geef je leiding aan gedragswetenschappers, videointeractiebegeleiders en vaktherapeuten, dit betreft ongeveer 40 medewerkers. De gehele dienst Zorgadvies en behandeling, waar de gedragswetenschappers deel van uit maken, bestaat uit zo'n tachtig medewerkers. Naast de gedragswetenschappers zijn dit artsen, therapeuten en (para)medici die ondersteuning bieden aan cliënten met een verstandelijk en lichamelijke beperking en niet-aangeboren hersenletsel. De dienst ZAB is bijzonder waardevol voor de organisatie. Zij is de schakel in het waarmaken van de ambitie van Zozijn.

“Één van de uitdagingen voor de nieuwe manager gedragswetenschappen, is om op hoog academisch niveau de verdiepingsslag te maken en dit vanuit Metis praktisch te vertalen naar de vakgroep.” aldus Peter. Metis is binnen Zozijn de academische groep waar wetenschappelijke ontwikkelingen op de voet worden gevolgd. Je kunt, als manager van de vakgroep, een belangrijke bijdrage leveren aan het voortzetten van deze ontwikkeling. Peter Vriesema omschrijft Zozijn als een bedrijfsmatige stabiele organisatie zonder ‘gedoe’.

Ben jij een doortastende manager met ruime gedragswetenschappelijke bagage?

Zie jij een uitdaging in het verder ontwikkelen van de gedragswetenschappelijke expertise, in een veelzijdige functie bij een warme zorginstelling? Neem contact op met BKV via +31 6 – 34 55 47 72 voor een persoonlijke toelichting en achtergrond informatie.  

Vacatures