Ze zijn van harte welkom in Nederland!

Gepubliceerd op: 27 februari 2020

"Tijdens mijn werkbezoek in Spanje heb ik uitvoerig gesproken met de groep verpleegkundigen die ervoor gekozen hebben om hun carrière in Nederland voort te zetten. Samen met hen heb ik Nederlandse lessen gevolgd. Ik ben onder de indruk van de interactieve manier van lesgeven aan de Academia Neerlandesa in Javea en daarmee hun Nederlandse uitdrukkingsvaardigheid na drie maanden. Met name hun intrinsieke motivatie en durf om zich op redelijk jonge leeftijd te vestigen in een ander land, bevestigde mijn overtuiging dat iedere dag dat je geen gebruik maakt van deze zorgprofessionals een dag te laat is.

Je zou denken dat zij in hun eigen land toch ook genoeg werk en uitdaging hebben. Het toekomstperspectief en persoonlijke ontwikkeling in hun eigen land laat te wensen over, in hun ogen althans. Deze ambitieuze en bevlogen groep verpleegkundigen is er helemaal klaar voor. Ook voor onze Nederlandse zorgprofessionals is het een aangename werkdrukverlichting. Het mes snijdt dus ook nog eens aan twee kanten.

Het zoeken naar een oplossing voor het tekort aan zorgpersoneel is dagelijkse kost. De blik verruimen over de grenzen van ons land heen gebeurt al mondjesmaat. Het verbaast mij oprecht waarom het merendeel van de zorginstellingen in ons land nog steeds de stap naar het buitenland niet heeft gezet. Bij een juiste benadering van een internationale kandidaat is dit juist een cruciale en duurzame oplossing voor het personeelstekort in de zorg. Het kan dus niet anders zijn dat het onduidelijk is voor zorginstellingen hoe je dit traject aanpakt en welke investering en opbrengst hiermee gepaard gaan.

Uit arbeidsmarktonderzoeken en gesprekken die wij voeren met zorginstellingen, blijkt dat de tekorten aan zorgprofessionals alleen nog maar zullen toenemen. Het lijkt dan ook niet meer dan logisch dat gekwalificeerde zorgverleners uit Europa van harte welkom zijn. Europa is groot en tegelijkertijd ook weer niet. Het zit hem voornamelijk in het belang van het managen van de wederzijdse verwachtingen om een carrière in Nederland te starten. Dat betreft zowel persoonlijke behoeften als professionele ontwikkelperspectieven.

Wat kun je verwachten?

Een intensieve taalopleiding voordat de zorgprofessional naar Nederland komt en aandacht voor de sociale omgeving en integratie binnen de zorginstelling zijn onlosmakelijk verbonden met het succesresultaat voor zowel de verpleegkundige als de zorginstelling. Wij werken samen met onze partner EMTG, die hier al jarenlang zeer succesvol in is en ruim driehonderd verpleegkundigen heeft geworven voor de Nederlandse Arbeidsmarkt.

Zij stemmen de taalopleiding van drie maanden af op het niet alleen leren van dagelijks taalgebruik, maar ook de terminologie van de zorginstelling. En dat over zes dagen per week. Zo wordt er direct vakjargon geleerd, wat de integratie in de nieuwe organisatie versnelt.

Blijven ontwikkelen in het écht eigen maken van de taal is essentieel. Ook hier is aandacht voor. Uiteraard wordt de taal het snelst eigen gemaakt wanneer de kandidaat actief mee kan draaien in de dagelijkse praktijk. Het is dus heel prettig voor de individuele ontwikkeltrajecten van de verpleegkundigen dat zij de taal al beheersen. Het geeft hen al vanaf het begin meer vertrouwen. Dit vertrouwen, goede begeleiding en extra taalcursussen bespoedigen dit traject. Naast het feit dat huisvesting is geregeld, komen zij als een “vertrouwde” groep naar Nederland. Een veilig en prettige woonsituatie is essentieel voor het warme welkom. Mijn persoonlijke ervaring is dat dit op creatieve wijze altijd geregeld wordt. EMTG kan daar ook in ondersteunen.

Werk – privé in balans

Zowel de zorgprofessional als de instelling krijgen een coach die zorgt voor een prettige integratie op de werkvloer. Dit zorgt voor een prettige integratie op de werkvloer. Het betrekken van de collega’s zorgt voor verbondenheid vanaf het eerste uur. Niet alleen de eerste maanden, maar juist het gehele traject. Op het moment dat de zorgprofessionals onderling goed voor elkaar zorgen, is succes een logisch gevolg. Dat kost extra uren die je binnen je eigen organisatie goed moet inregelen. Dat klinkt logisch, maar vraagt om de aandacht van het management. Dat kan alleen wanneer dergelijke trajecten worden gezien als investering, niet alleen op de korte, maar zeker ook op de langere termijn.

Niet alleen op inhoud

De intrinsieke motivatie van de Europese zorgprofessionals is hoog. Hun grootste wens is om zichzelf te ontwikkelen en bij te dragen aan het zorgproces in Nederland. Naast hun (veelal) universitair geschoolde achtergrond zorgen zij voor andere inzichten, maar dragen zij ook zeker bij aan een ‘warme’ manier van zorg verlenen. Dit zorgt voor een fijne dynamiek op de werkvloer. Om over een frisse mindset nog maar niet te spreken. Omdat je eigen zorgprofessionals met een andere bril naar hun organisatie kijken, opent het ook de ogen voor goed geregelde zaken die zij niet (meer) zien.

Van tevoren zijn de individuele, wenselijke ontwikkeltrajecten met elkaar besproken. Het nodigt zorginstellingen ook uit om de werkzaamheden uitdagend te houden en verbinding te zoeken met andere zorginstellingen in de regio. Dit zorgt voor mooie, innovatieve samenwerkingsverbanden en gezamenlijke investeringen op de Nederlandse arbeidsmarkt. Namelijk duurzaam inzetbare, betrokken zorgprofessionals. Met of zonder accent."

Meer informatie?

Wil je meer weten? Neem dan vrijblijvend contact met Simone van Ham op via +31 6 - 10 40 87 07 of simone@bkv.jobs.