Bedrijfsarts VS verzekeringsarts. Welke keuze maak jij?

Gepubliceerd op: 13 december 2023
Je bent basisarts of zij-instromer en het spreekt je aan om in de sociale geneeskunde te werken. Functies met inhoudelijke aantrekkelijke voordelen, uitstekende toekomstmogelijkheden en goede secundaire arbeidsvoorwaarden. Maar wat past nou echt bij je en wat zijn de verschillen tussen bedrijfsarts en verzekeringsarts?

Verschil bedrijfsarts en verzekeringsarts

Het belangrijkste verschil zit 'm in wanneer je als arts in beeld komt.

Als je je ziek meldt heb je recht op een bedrijfsarts. Die bekijkt of en wanneer je weer aan het werk kunt. De bedrijfsarts speelt ook een rol bij de re-integratie inspanningen van werkgever en werknemer samen. Samengevat: je behandelt en begeleidt werknemers en werkgevers bij verzuim, preventie en duurzame inzetbaarheid.

De verzekeringsarts komt later in beeld, meestal pas na de 104 weken dat iemand ziek is. Als verzekeringsarts beoordeel je verzuim en arbeidsongeschiktheidsclaims van werknemers.

Wat doet een bedrijfsarts?

Als bedrijfsarts vervul je de rol van arts en adviseur vanuit een onafhankelijke, professionele visie. Samen met werkgevers en medewerkers bewaak en bevorder je de gezondheid en het welzijn van de medewerkers in relatie tot hun werk met als doel het terugdringen van het ziekteverzuim. Je draagt de verantwoordelijkheid voor de verzuimbegeleiding en de arbozorg bij kleine en grote organisaties.

Je adviseert over de aanpak van het ziekteverzuim en de verbetering van de arbeidsomstandigheden. Tevens begeleid je de re-integratie van zieke werknemers en houd je bedrijfsgeneeskundig spreekuur. De nadruk zal liggen op preventie van ziekteverzuim door middel van organisatieadvies op gebied van werken aan gezondheid.

Wat doet een verzekeringsarts?

Als verzekeringsarts fungeer je als een spin in het web.

Je belangrijkste taken zijn:
  • medisch objectief vaststellen of een ziekte of gebrek iemand beperkt in het functioneren op zijn werk.
  • vaststellen wat de mogelijkheden voor participatie zijn.
Je stelt vast of de door jouw onderzochte cliënt beschikt over arbeidsvermogen in het kader van WAJONG of participatiewet. Of je beoordeelt of een verzekerde recht heeft op een publieke arbeidsongeschiktheidsregeling (ZW, WIA, WAO), of een particuliere arbeidsongeschiktheids- of letselschadeverzekering. Je beoordeelt samen met de arbeidsdeskundige of iemand met een beperking kan werken. En hoe groot het inkomensverlies is.

Als verzekeringsarts wil je de arbeidsmogelijkheden van mensen scherp en transparant beoordelen binnen de wettelijke kaders en polisvoorwaarden. Daarbij staat rechtmatige en rechtsgelijke behandeling hoog in het vaandel. Ben jij besluitvaardig, standvastig, tactvol en betrokken? Wil je je leren bewegen in het krachtenveld van verzekerden, opdrachtgevers en behandelaars? Dan past de opleiding tot verzekeringsarts bij jou.


De opleiding verzekeringsarts

Om in opleiding te zijn, moet je als 'arts in opleiding tot verzekeringsarts' werken bij een erkende opleidingsinstelling. Dit kan in loondienst bij particuliere verzekeraars, bij het UWV en bij defensie en ook als zelfstandige en/of binnen commerciële advies- en detacheringsbureaus.

Momenteel kun je de opleidingen in Utrecht (NSPOH) of Nijmegen (SGBO Radboudumc) volgen. Bij de opleiding als verzekeringsarts duurt vier jaar. De opleiding bestaat voor 80% uit werken in de praktijk en voor 20% uit cursorisch onderwijs bij de NSPOH. Je werkt 32 uur per week en in die 32 uur zitten de onderwijsuren. Wil je de opleiding liever in deeltijd volgen? Dan moet je voor minimaal 50% werkzaam zijn en wordt de opleiding evenredig verlengd.

Voordat je start is het belangrijk om eerst een opleidingsplek te hebben. Dit kan bijvoorbeeld UWV, arbodienst of een maatschap zijn. Het is gebruikelijk dat je werkgever zowel de opleidingskosten als je opleidingstijd betaalt. Je hebt ongeveer twee uur per week contact met je opleider.

Als zij instromer kun je vrijstelling krijgen op bepaalde onderdelen. De opleidingsduur is dan korter.

De opleiding bedrijfsarts

Ook de specialisatie tot bedrijfsarts duurt 4 jaar en is een combinatie van onderwijs en praktijkopleiding. Een arts in opleiding tot bedrijfsarts werkt bij of voor een als opleidingsinstelling erkende arbodienst, onder begeleiding van een ervaren collega.

Om bedrijfsarts te worden doorloop je de opleiding 'specialisme arbeid en gezondheid -bedrijfsgeneeskunde', wat valt onder de sociaal-geneeskundige opleidingen. De opleiding is een combinatie van theoretisch en praktijkonderwijs. Als AIOS wordt je betrokken bij het handelen in de praktijk. Het cursorisch onderwijs in de opleiding wordt verzorgd door het opleidingsinstituut. De opleiding is ingedeeld in 8 semesters met ieder een inhoudelijk thema, zoals professioneel werken, verzuim en re-integratie, verzuimbeleid en risico's in arbeid.

Specialiseren als bedrijfsarts of verzekeringsarts

Zowel een bedrijfsarts als verzekeringsarts kan zich op diverse vlakken specialiseren. Je kan in specifieke branches of sectoren werken (denk aan duikerarts) of expert worden in bepaalde ziektebeelden, zoals klinische arbeidsgeneeskunde. Ook promotieonderzoek behoort tot de mogelijkheden en kan plaatsvinden bij diverse universiteiten.

Ervaring van een bedrijfsarts

"Er zijn ontzettend veel vooroordelen over dit werk, die had ik zelf ook. Eigenlijk kan je je van dit specialisme helemaal geen voorstelling maken als je niet zelf in de praktijk een kijkje neemt. Er zijn zo veel verschillende klanten waar je voor kunt werken. Wil je werken in de bouw, of voor een groot tech-bedrijf? Specialiseer je je in burn-out, werkhervatting na kanker of het bewegingsapparaat? Ben je betrokken bij een re-organisatie of ga je je focussen op preventie. Het is ontzettend veelzijdig en je kunt het zo complex maken als je zelf wilt, of niet. Want, het biedt in vergelijking met het reguliere ziekenhuis, veel meer mogelijkheden om zelf de balans te bepalen tussen werk en privé."

Ervaring van een verzekeringsarts

“Als verzekeringsarts kijk ik naar het gehele plaatje waarbij het functioneren van de patiënt/cliënt centraal staat. Gezond en verantwoord kunnen (blijven) werken, dat is van belang voor zowel -de gezondheid van- de patiënt als onze gehele maatschappij.“

Twijfel je nog?

Heb je hulp nodig bij het maken van je keuze? Laat je door ons begeleiden. We regelen voor jou een passende meeloopdag met een verzekeringsarts of bedrijfsarts. Ook adviseren we je over de vacatures en mogelijkheden bij de verschillende zorgorganisaties. Neem voor meer informatie en voor het maken van een gratis loopbaangesprek contact op met Alicia van Langevelde-Koenen via WhatsApp of e-mail.