De grootste verschillen als je als specialist in België gaat werken

Gepubliceerd op: 18 maart 2021

De afgelopen jaren heeft BKV al met veel succes Nederlandse medisch specialisten kunnen helpen aan een nieuwe werkplek in België. Belgische ziekenhuizen staan zeer open voor Nederlandse artsen. Het gezondheidsstelsel in België is totaal anders ingericht dan het stelsel in Nederland. Hier moet je rekening mee houden als je besluit als arts in België te gaan werken. Maar wat zijn de grootste verschillen en waar dien je allemaal rekening mee te houden?

Geen ANIOS posities

Binnen de algemeen perifere ziekenhuizen werkt men bijna niet met arts-assistenten. Het ANIOS-systeem zoals men in Nederland hanteert kennen zij niet. Dit heeft natuurlijk consequenties voor je werkzaamheden. Je zult als specialist meer werkzaamheden zelf uitvoeren, wat natuurlijk invloed heeft op de werkdruk, maar wat ook inhoud dat je ook de eenvoudigere verrichtingen zelf dient te doen. De grotere regionale ziekenhuizen en de universitaire ziekenhuizen werken wel met artsen-specialisten in opleiding (ASO).

Tweedelijnszorg toegankelijker

Om toegang te krijgen tot de tweedelijns zorg in België heeft men geen verwijzing van de huisarts nodig. Men gaat in België over het algemeen dan ook sneller naar de specialist, ook voor preventieve zaken.


Werken als zelfstandige

Binnen de algemene ziekenhuizen werken specialisten altijd als zelfstandige. Je krijgt per verrichting en consultatie een bepaald bedrag vanuit de Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering en op die manier genereert je jouw inkomsten. Uiteraard ben je zelf verantwoordelijk voor de administratie maar ook voor jouw verzekeringen, pensioen en fiscale afdrachten. Binnen sommige ziekenhuizen kiest men ervoor om binnen een aantal vakgebieden de inkomsten evenredig te verdelen, men werkt dan in een associatieverband met andere specialisten. Dit geldt dan ook voor de wachtdiensten. Over het algemeen liggen de inkomsten van een specialist in België hoger dan in Nederland, maar de specialisten werken vaak ook meer uren per week en draaien meer wachtdiensten. Met het ziekenhuis gaat je een overeenkomst aan. In eerste instantie hanteren zij meestal een proefperiode van twee jaar. Na deze twee jaar zal deze voortgezet worden tot je de leeftijd van 65 jaar bereikt. Het ziekenhuis zal in uw startende periode patiënten doorverwijzen en daarmee mede zorg dragen dat uw consultaties vol zullen geraken. Sommige ziekenhuizen vragen een afdracht voor hun extra dienstverlening zoals gebruik apparatuur, verpleegkundige, secretariële ondersteuning en ruimte.

Het is in België niet ongebruikelijk dat een specialist, naast zijn verrichtingen binnen het ziekenhuis, ook nog een eigen praktijk heeft buiten het ziekenhuis.

Taal

In België spreekt men over het algemeen Nederlands. Voor sommige Vlaamse regio’s is het echter ook zeer wenselijk dat ook de Franse taal goed gesproken en begrepen wordt. Dit geldt vooral voor regio Brussel, Vlaams-Brabant, Oost- en West Vlaanderen.

Registratie als specialist

Om in België als specialist te mogen gaan werken is het van belang dat je een erkenning krijgt voor jouw specialisme. Deze wordt afgegeven door de commissie van Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid, Veiligheid van Voedselketen en Leefmilieu.

Belangrijk is dat je beschikt over een diploma van medisch specialisme behaald in een lidstaat van de Europese Unie of in ieder geval erkend is door een eerste Europese lidstaat.

Documenten die je verder dient in te dienen:

1. Een kopie van het ministerieel besluit van erkenning van het diploma van arts. 
2. Een eensluidend afschrift van het diploma van geneesheer-specialist of huisarts.
3. Een attest afgeleverd door de bevoegde instantie van het land van herkomst waarin bevestigd wordt dat de artsenopleiding van de aanvrager conform is Europese richtlijn 2005/36/EG;
4. Een bewijs van goed gedrag, dat niet ouder is dan drie maanden.
5. Een bewijs van goed gedrag uitgereikt door de Orde der Geneesheren van het land waar de arts zijn (BIG en KNMG) beroep uitoefent, dat niet ouder is dan drie maanden.

Indien deze documenten niet in één van de drie officiële Belgische landstalen zijn opgesteld, dient je ook over een beëdigde vertaling in het Nederlands, het Frans of het Duits te beschikken.

6. Je dient je aan te melden bij de orde van Geneesheren binnen de regio waarin je zult starten.

De erkenning kan in zijn geheel enkele maanden duren. Na het verkrijgen van jouw erkenning dien je jouw RIZIV nummer aan te vragen bij het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering om alles te kunnen declareren. Mocht dit alles rond zijn dan kun je starten met werken.

Meer informatie

Deze informatie is algemeen en afwijkingen kunnen voorkomen. We organiseren webinars over het werken in het buitenland. Kijk op onze evenementenpagina voor de geplande webinars.

Vacatures

Helaas zijn er geen actuele passende vacatures gevonden. Stuur ons een open sollicitatie.