De perfecte voorbereiding op de huisartsenopleiding

Gepubliceerd op: 08 februari 2021

Jouw ambitie: huisarts worden. Met relevante werkervaring op je cv, heb je al een stapje voor bij de start van de huisartsenopleiding. Die relevante werkervaring doe je op als ANIOS verzekeringsgeneeskunde bij UWV. Om jou te hiervan te overtuigen, vergelijken we de competenties van de huisartsenopleiding met jouw takenpakket als ANIOS.

Vakinhoudelijk handelen

Competentie: interpreteert de klacht binnen de context.
Binnen het spreekuur, waar je als ANIOS verzekeringsgeneeskunde ook letterlijk een uur de tijd krijgt, vraag je de totale mens uit. Het doel van dit gesprek is een objectief medisch oordeel te vormen van iemands belastbaarheid. Je stelt vragen over het persoonlijk functioneren (vragen over concentreren, verdelen van aandacht, flexibiliteit en geheugen), de werkplek, bewegen, statische houdingen en werktijden.

Competentie: herkent alarmsymptomen en -signalen en handelt acuut, is bekend met evidence-based richtlijnen en onderschrijft het belang.
Als ANIOS verzekeringsgeneeskunde kom je niet in situaties terecht die van je verlangen dat je acuut handelt. Wel heb je als verzekeringsarts te maken met een grote variëteit aan ziektebeelden én wordt er een beroep gedaan op je kennis van de symptomen en signalen die bij deze ziektebeelden behoren. Daarnaast werk je met evidence based richtlijnen en protocollen.

Arts-patiënt communicatie

Competentie: bouwt effectieve behandelrelaties met patiënten op
Een behandelrelatie zoals een huisarts die heeft, bouw je als ANIOS verzekeringsgeneeskunde niet op. Wel is het van belang dat je in het, in principe eenmalige, gesprek dat je hebt met een cliënt een sfeer van vertrouwen weet te creëren zodat hij zich vrij voelt om zijn verhaal te doen en jij als arts alle relevante informatie te horen krijgt.

Competentie: past communicatietechnieken en -middelen doelgericht toe
Communicatie is één van de belangrijkste componenten in je functie als ANIOS verzekeringsgeneeskunde. Je gebruikt diverse gesprekstechnieken en je licht duidelijk toe wat het doel van het gesprek is. Je hebt, net als iedere andere arts, soms te maken met agressie waarbij met uitstek een beroep wordt gedaan op je communicatieve vaardigheden. Daarnaast is het belangrijk dat je je zinsbouw en woordkeuze kan aanpassen aan de leeftijd, het opleidingsniveau, de etnische en culturele achtergrond, en emotie van de cliënt. Tot slot is ook schriftelijke communicatie erg belangrijk. De rapportage die je maakt naar aanleiding van het spreekuur moet helder, eenduidig en toetsbaar zijn.

Samenwerken

Competentie: past samenwerkingsvaardigheden doelgericht toe 
Je werkt in een multidisciplinair team met arbeidsdeskundigen, procesbegeleiders, administratief-juridisch ondersteuners, teamondersteuners en re-integratiebegeleiders / casemanagers. Samen met sit team ben je verantwoordelijk voor het resultaat. Daarnaast neem je deel aan diverse overlegvormen zoals het wekelijks teamoverleg, casuïstiekbesprekingen en mediprudentie-besprekingen.

Organiseren

Competentie: kan omgaan met druk
Als ANIOS verzekeringsgeneeskunde is het van belang dat je je werk goed plant en organiseert. Je dient je dossiers tijdig voor te bereiden en ook de rapportages die je maakt naar aanleiding van het spreekuur dienen binnen een bepaalde doorlooptijd gereed te zijn.

Professionaliteit

Competentie: houdt persoonlijke en professionele rollen in evenwicht
Het is als ANIOS verzekeringsgeneeskunde van belang dat je in het gesprek met je cliënt een goede balans kunt vinden tussen aan de ene kant empathie en aan de andere kant distantie. Je praktijkbegeleider toetst dit door de rapportages met je door te spreken en in het begin je spreekuren bij te wonen.

Competentie: werkt systematisch en doelbewust aan verbetering van zijn beroepsmatig functioneren
Uiteraard wordt er als ANIOS verzekeringsgeneeskunde van je verwacht dat je openstaat voor feedback op je persoonlijk en professioneel handelen en dat je werkt aan je eventuele verbeterpunten. Je wordt gekoppeld aan een ervaren verzekeringsarts die je hierin begeleidt.

Competentie: gaat binnen het kader van de beroepsethiek bewust om met voorkomende verschillen in normen en waarden
Je cliëntengroep als ANIOS verzekeringsgeneeskunde is breed qua cultuur, nationaliteit, opleidingsniveau en je hebt daarom te maken met diverse coping stijlen. Het is belangrijk dat je in je functie respectvol omgaat en rekening houdt met deze verschillen.

Kortom: alle competentie die er bij de huisartsenopleiding toe doen, heb jij als ANIOS verzekeringsgeneeskunde in de praktijk al kunnen toepassen. Wil je meer weten over een baan bij UWV? Neem contact op met Alicia van Langevelde-Koenen via e-mail of WhatsApp.