Het STARR-interview als sollicitatietool

Gepubliceerd op: 26 februari 2023

De STARR-methode wordt steeds vaker gekozen als methodiek om sollicitanten te interviewen tijdens een sollicitatiegesprek. Tijdens de sollicitatieronde van de huisartsopleiding is het zelfs een vast onderdeel in de procedure.

Van Situatie tot Reflecteren: STARR-methode uitgelegd

S = Situatie: wat was de situatie waarin het voorbeeld zich afspeelde?
T = Taak: wat was jouw taak daarin?
A = Actie: welke acties zijn er ondernomen?
R = Resultaat: hoe werd er gereageerd en wat was het eindresultaat?
R = Reflectie: onderzoek je eigen gedrag. Waarom heb je zo gehandeld?

Het idee achter het STARR-interview

Gedrag uit het recente verleden is de beste voorspeller voor toekomstig gedrag. Dat is dan ook de gedachte achter de STARR-methode. Doordat je concrete situaties beschrijft en hierbij aangeeft wat jouw taak en rol was, kan je gesprekspartner een duidelijke profielschets maken. Dit bepaalt, samen met een cv, motivatie en eventuele aanvullende tests, in hoeverre je past binnen het functieprofiel van de organisatie.

Hulp nodig bij het STARR-interview?

Loopbaanadviseurs en sollicitatietrainers Monique Eland en Lizeke de Clerck helpen jou graag. Je kunt bijvoorbeeld Lizeke een WhatsApp sturen voor meer informatie. Bij de huisartsopleiding is een STARR-interview een vast onderdeel van de sollicitatieprocedure. Lees meer over de sollicitatietraining HAIO of de reguliere individuele sollicitatietraining.