Twijfels over de keuze voor het juiste specialisme?

Gepubliceerd op: 15 april 2019

Alicia van Langevelde-Koenen werkt als Consultant Healthcare bij BKV. haar doel? Basisartsen helpen in hun zoektocht naar een nieuwe baan. "Ik spreek dagelijks artsen die twijfels hebben over of ze voor de juiste specialisatie hebben gekozen. Heb ik de juiste keuze gemaakt? Wil ik hiermee verder gaan? Als ik stop, wat dan? Welk specialisme past het beste bij mij? En wie kan mij helpen met mijn keuze en oriëntatie?" Recent sprak zij drie artsen over deze vraagstukken.

Aansluiten op privéleven

"Één van de artsen komt uit Noord-Brabant, ze heeft geneeskunde gestudeerd in Maastricht. Na haar studie is ze gelijk in een aiostraject interne geneeskunde terecht gekomen en heeft daarna de overstap gemaakt naar de functie aios reumatologie. Tijdens haar opleiding ontstonden en er steeds meer twijfels over haar keuze, de weerstand om te gaan werken werd steeds groter. Uiteindelijk kostte het haar zelfs zoveel energie dat zij zich er niet meer prettig voelde."

"De tweede arts komt uit Limburg en studeerde ook geneeskunde in Maastricht. Zij is na haar studie in opleiding gegaan tot gespecialiseerd haarstamceltransplantatie arts. Na haar opleiding vond ze zelfs een baan binnen dit specialisme, maar nu vraagt ze zich af hoe ze op een andere manier als arts iets bij kan dragen."

"Tenslotte arts nummer drie. Zij komt uit Groningen en heeft haar geneeskundeopeiding in Utrecht afgerond. Na haar opleiding werkte ze eerst een paar jaar als anios urologie gewerkt, later als aios. Na haar opleiding heeft ze ook een paar jaar als uroloog gewerkt, maar het ritme van medisch specialist zijn in het ziekenhuis sloot steeds minder goed aan op haar privéleven. Dus wilde ze weten welke mogelijkheden er nog meer zijn!"

Twijfels, en dan?

"Met alle artsen ben ik in gesprek gegaan over 'wat als de twijfel toeslaat'. Zo heb ik ze vragen gesteld als welke stappen heb je ondernomen toen je twijfelde? Welke werkwijze is het prettigst om in gang te zetten bij de twijfel? Wat is voor jou de overweging geweest om te zoeken? Waar lag bij jou de grootste hulpvraag? Waarom heb je BKV ingeschakeld?"

Wat doe je met de twijfel die ontstaan?

"Hoe verschillend het verhaal van de drie artsen ook was, ze hebben dezelfde soort stappen ondernomen tijdens het proces. Een gevoel van falen is iets wat bij allen meespeelt. Iets wat ik kan begrijpen, want je wilt niet zomaar iets opgeven waar je hard voor hebt gewerkt en veel tijd in hebt geïnvesteerd. Iedereen doorloopt dit proces op zijn / haar eigen tempo. Zo vertelt één van de artsen dat het voor haar achteraf een proces van járen is geweest."

Zo vertelde één van de artsen: "Ik heb meerdere jaren getwijfeld. In het begin negeerde ik het gevoel en ben ik gewoon door gegaan. De twijfel werd echter steeds groter. De periode dat ik echt grote twijfel had, is een periode van ongeveer een jaar geweest. Dat was het moment dat ik concreet ging nadenken of ik misschien moest stoppen. Ik had tijd nodig om het voor mijzelf een plek te geven. Ik had toen het idee dat ik er echt alles aan gedaan had om tot de juiste keuze te komen. Het is geen falen als ik stop als dit voor mij de beste keuze is."

Welke werkwijze is het prettigst bij twijfel?

"Wat ik vaak terughoor is dat erover praten met bekenden helpt, maar juist ook met een onafhankelijk persoon die objectief advies kan geven", vervolgt Bas haar verhaal. "Een opleider is vaak een goede persoon voor zo'n gesprek, maar ook collega’s of vrienden kunnen je feedback geven op wat ze zien en welke indruk ze van je krijgen. Maar een objectieve mening is het niet."

"Sommige artsen waren verbaasd toen ik vertelde over mijn twijfel. Ze hadden het niet verwacht. Bij sommige collega's kreeg ik het idee dat ze zich deels herkenden in mijn twijfel. Bij anderen had ik juist het idee dat zij wel goed in de opleiding stonden. Zij konden het minder goed voorstellen dat ik het op deze manier ervaarde. Daarentegen werd er ook gezegd dat ze het een dappere keuze van mij vonden

“Door met iemand te praten die er objectief in staat, ben ik aan het denken gezet. Je gaat op andere manieren naar de situatie kijken. Dat heeft mij zeker geholpen in mijn keuze. Maar ook zonder haar hulp had ik deze keuze gemaakt."

Waar lag bij jou de grootste hulpvraag?

Wat mij op valt is dat artsen voornamelijk hulp zoeken bij het inzichtelijk krijgen van de 'wat wil ik echt'. Maar juist ook de vertaalslag van de wensen naar de concrete vakgebieden en mogelijkheden.

“Het was moeilijk om uiteindelijk te kiezen. Je komt in een situatie terecht waarbij je niet weet hoe het zal gaan. Een stukje onzekerheid speelt dan mee. Ik heb nu meer bewust gekozen voor werk dat beter bij mij past. Ik wil graag voldoende tijd aan mijn patiënt/cliënt besteden. Niet het gevoel hebben gehaast te moeten zijn. Bovendien wil ik geen diensten meer. Ik ben op zoek naar een goede balans tussen werk en privé.”

"Stoppen met een medisch specialistische opleiding doe je niet zomaar. Als je eenmaal bent begonnen, dan kun je voor je gevoel niet meer terug. Bij twijfel of als je het idee hebt niet op de juiste plek te zitten, is het nuttig om met een loopbaancoach te praten. Iemand die objectief kijkt en je aan het denken zet: ‘Wat is goed voor mij?’

Waarom heb je BKV ingeschakeld?

Het is erg leuk om terug te horen, dat ze ons echt hebben opgezocht voor de loopbaanbegeleiding. In eerste instantie om te helpen bij het in kaart brengen van de wensen. En daarna ook om ons netwerk in te zetten om de verschillende mogelijkheden verder te onderzoeken. Denk aan meeloopdagen, oriënterende gesprekken et cetera.

“Ik ben bij veel verschillende zorginstellingen gaan meelopen en ben gesprekken gaan voeren. Het op verschillende plekken meekijken was leuk en vooral leerzaam. Ik zat in de luxe positie dat ik die tijd kon pakken om mij te heroriënteren. De mensen vonden het leuk dat ik mee kwam lopen, waren enthousiast en stonden er voor open. Ze namen de tijd voor mij. Dit kan ik iedereen echt aanraden!

Graag wilde ik ook weten of de verzekeringsgeneeskunde bij mij zou passen. Ik vond het oriënterende gesprek verhelderend. Ik kon vragen stellen over hoe het er aan toe ging en wat zij van mij verwachten. Het was een serieus gesprek en ik kreeg gelijk antwoord op de vraag of ik bij deze organisatie zou passen. Ik heb hier ook meegelopen met een arts die in een vergelijkbare situatie had gezeten. En toen ik met haar ging praten, was er sprake van herkenning. Dat schept een band. Heel fijn dat BKV dit zo heeft kunnen regelen.” 

Hoe bevalt je keuze?

Als ik de vraag stel of ze gevonden hebben wat ze zocht in hun huidige baan, dan zeggen ze alle drie volmondig ja!

“Absoluut! Ik heb nu meer tijd per cliënt, geen diensten meer en een uitstekende werk/privé balans.

Er hangt hier een leuke sfeer, iedereen staat open voor nieuwe collega’s. Er wordt veel uitleg gegeven en je wordt meegenomen in de organisatie. Ik kreeg een duidelijk inwerkprogramma waarbij ik ben gaan meelopen met verschillende medewerkers. Niet alleen met verzekeringsartsen, maar ook met arbeidsdeskundigen. Daarnaast heb ik kennisgemaakt met de verschillende wetten."

Loopbaankeuze

Zoals je leest zijn er echt meer artsen dan je denkt die met twijfels rondlopen. Ik wil je hier graag mee helpen en mijn ervaringen delen. Samen kijken we naar je wensen en waar je werkgeluk uit haalt. Ik kan je daarna helpen met wat volgende stappen kunnen zijn en hoe je dit pad kunt belopen. Samen kijken we of er buiten je huidige vakgebied mogelijkheden zijn die overeenkomen met je wensen. En zet ik mijn netwerk voor je in om bijvoorbeeld een dag mee te lopen of met een arts uit een ander vakgebied te spreken.

Neem gerust eens contact met Alicia van Langevelde-Koenen op als je hier meer over wilt weten via e-mail of WhatsApp.