Veel interesse voor de vacatures bij Respaldo op Aruba!

Gepubliceerd op: 26 maart 2018

Enige weken geleden zijn wij vol enthousiasme samen met Respaldo gestart met het werven van personeel voor de vacatures bij Respaldo op Aruba. Hoe verloopt de werving?

Succesvolle eerste sollicitanten

Een behoorlijk aantal zorgprofessionals heeft al interesse getoond in de verschillende vacatures. Een aantal sollicitatiegesprekken via Skype hebben plaatsgevonden en we krijgen van beide kanten enthousiaste reacties!

Deze week hebben we een aantal gesprekken naar Respaldo kunnen bevestigen voor een SPV, psychiatrisch verpleegkundigen, casemanager en kinder- en jeugdpsychiater. Spannend hoe dit verder zal verlopen.

Belangrijk is dat mensen goed nadenken over hun motivatie om op Aruba te gaan werken. Het leren van de taal en het eigen maken van de Arubaanse cultuur is essentieel om op termijn goed uit de voeten te kunnen als hulpverlener binnen de psychiatrie.

Er liggen een aantal contract voorstellen bij kandidaten. Zodra er iemand officieel is aangenomen, laten we dit zeker weten.

Respaldo

Op onze website en op social media zijn een aantal berichten te lezen over Respaldo en over Aruba in het algemeen. 

De huidige realiteit van de ggz in Aruba

Je carrière voortzetten in de geestelijke gezondheidszorg op Aruba?

Respaldo: samen werken aan een gezondere samenleving op Aruba

Ervaringsverhalen van zorgprofessionals die al eerder deze stap hebben gemaakt, geven een goed beeld wat je kan verwachten. Een kinderarts, twee SEH-artsen, een IC/CCU-verpleegkundige zijn verhalen die recent op onze website gepubliceerd zijn. Te lezen is dat alle zorgsprofessionals het als een unieke ervaring zien en het land een warm hart toedragen. 

Hoe verloopt de sollicitatieprocedure 

Het eerste contact is in eerste instantie informerend: telefonisch of per e-mail. Daarna volgt er een persoonlijk gesprek op het kantoor van BKV of via Skype.

Als vervolg hierop is het mogelijk een uitnodiging te krijgen voor een sollicitatiegesprek via Skype met Respaldo op Aruba.

Afhankelijk van de functie worden sollicitanten uitgenodigd voor meerdere gesprekken. De medisch specialisten krijgen veelal een uitnodiging om naar Aruba te komen voor een officiële sollicitatie of een waarneming.

Ervaren consultants

Consultant Marjolein Schoffelen biedt je alle mogelijke hulp gedurende het gehele sollicitatieprocedure. Komt het tot een aanstelling dan bieden de consultants begeleiding bij de formaliteiten rondom de vergunningen en andere zaken. Neem contact op via +31 888 - 22 55 88 / +31 6 20 03 68 95