Verslaving is een ziekte die je kunt behandelen

Gepubliceerd op: 28 oktober 2020

Mary Janssen van Raay, hoofd van de opleiding tot verslavingsarts, geeft aan dat verslaving een steeds grotere rol speelt in onze samenleving. Gepensioneerden die veel alcohol drinken, festivalgangers die een pilletje nemen, mensen die zware pijnstillers krijgen voorgeschreven: verslaving ligt in veel gevallen op de loer. Steeds meer mensen melden zich met een verslaving, maar tegelijkertijd is er in Nederland een tekort aan verslavingsartsen.

Een ingewikkelde puzzel

Verslaving is hoog-complexe zorg, te vergelijken met een ingewikkelde puzzel. Wat gaat er in iemands hoofd om? Is er sprake van psychiatrische problematiek? En welke lichamelijke verschijnselen treden op? Welke werking heeft medicatie? Als verslavingsarts leer je al die puzzelstukjes op de juiste plek te leggen. Het is enorm waardevol en dankbaar werk om verslaafde mensen te helpen hun autonomie te herwinnen. Dat er de komende jaren meer verslavingsartsen nodig zijn, komt mede doordat verschillende instellingen het belang van dit specialisme tegenwoordig erkennen.

Je eigen toekomstige werkveld bepalen

Eén van die verslavingsartsen van de toekomst is Tim van Grinsven. Hij heeft recentelijk zijn opleiding tot verslavingsarts afgerond en deelt zijn ervaringen. “Je hebt te maken met nieuwe behandelingen, medicatie en opvang van patiënten onder invloed van nieuwe drugs. Het is een intensieve opleiding rondom gespecialiseerde en complexe zorg met verschillende invalshoeken in de verslavingszorg – lichamelijk en psychiatrisch. Er is veel aandacht voor gespreksvaardigheden, wetenschap, co-morbiditeit en leiderschap. Je wordt opgeleid voor een baan waarin je zelf een groot deel van je eigen toekomstige werkveld kan bepalen.”

“Binnen de verslavingsgeneeskunde is elke dag anders.” – Tim van Grinsven, verslavingsarts KNMG

Verslavingsgeneeskunde is een vrij jong vakgebied

Audrey Beckers, AIOS verslavingsgeneeskunde, vertelt waarom zij heeft gekozen zich te specialiseren tot verslavingsarts. “Het puur procesmatig werken als anesthesioloog ging me steeds meer tegenstaan. Ik miste de echte aandacht en tijd voor de patiënt. Ik hoop dat ik door goed te luisteren naar patiënten hen kan helpen hun leven weer op de rails te krijgen. Dat de verslavingsgeneeskunde daarnaast een vrij jong vakgebied is, waarin veel te pionieren valt, zie ik als een extra uitdaging.”

“Met wetenschappelijke kennis en een luisterend oor kun je mensen helpen.” – Audrey Beckers, anesthesioloog en AIOS verslavingsgeneeskunde

Nijmeegse opleiding tot verslavingsarts

De opleiding tot verslavingsarts (NOVA) is een postacademische tweejarige master die je in Nederland alleen bij de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het Radboudumc in Nijmegen kunt volgen. Als toekomstig verslavingsarts leer je de nieuwste wetenschappelijke inzichten en pas je jouw kennis en vaardigheden toe in kenmerkende beroepssituaties. Je volgt één dag per week onderwijs in Nijmegen, de andere drie of vier dagen werk je in de praktijk. Aanmelden voor de vervolgopleiding tot verslavingsarts kan tot medio april 2021. Niet alleen huisartsen, met hun goede gespreksvaardigheden en diagnostische kennis, beschikken over een goed profiel voor het vak van verslavingsarts, maar ook jonge basisartsen of artsen die toe zijn aan een carrière switch zijn van harte welkom. Kijk voor alle informatie en aanmelden op de website van Radboudumc.

Meer informatie

Wil je meer informatie? Neem dan contact op met Vanina van Lent via vanina@bkv.jobs of +31 6 - 81 08 80 62.