Waar ben ik als AVG trots op in mijn werk?

Gepubliceerd op: 20 mei 2016

Wilt je als AVG zowel poliklinisch als intramuraal werken met een diversiteit aan cliënten waaraan je hoog complexe zorg biedt?

Mensen met een verstandelijke beperking zijn een kwetsbare doelgroep, ze hebben recht op goede en passende medische zorg. Het expertisecentrum Advisium, onderdeel van de ’s Heeren Loo Zorggroep, zet zich daar op veel manieren voor in. Advisium wil daarin een brede verantwoordelijkheid nemen door met hun medische diensten mensen met een verstandelijke beperking te behandelen, maar ook door structureel te investeren in ontwikkeling, scholing en onderzoek.

AVG aan het woord

Bij Advisium werken door heel Nederland Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten (AVG). Barber Tinselboer, AVG bij Advisium Apeldoorn, vertelt over het belang van samenwerking.

 

Samenwerken

"Het is belangrijk dat professionals rondom de cliënt goed met elkaar samenwerken. Omdat je juist door de bundeling van ieders specifieke expertise er sneller achter kunt komen wat er met de cliënt aan de hand is. Om vervolgens de beste behandeling te kunnen geven. Bij Advisium kunnen verschillende disciplines betrokken worden bij een behandeling. Zij hebben allemaal ervaring met mensen met een verstandelijke beperking.

Zoals begeleiders, gedragswetenschappers, paramedici, therapeuten en huisartsen. Daarbij werken we veel samen met externe specialisten zoals psychiaters, revalidatieartsen en artsen van academische ziekenhuizen.

Het verschil maken

Waar ben ik trots op in mijn werk als AVG? Dat ik samen met andere professionals het verschil kan maken voor cliënten. Dat zijn leven echt een stuk beter en mooier wordt."

Barber Tinselboer, AVG Advisium Apeldoorn

Kom in contact

Heb je interesse om een bijdrage te leveren aan de zorg en behandeling van mensen met een verstandelijke beperking? En daarnaast onderzoek van betekenis te doen naar de verbetering van deze zorg? Bij een organisatie met over het hele land verspreid een grote diversiteit aan medische, paramedische en gedragswetenschappelijke expertise? Dan is dit jouw kans!

Het expertisecentrum Advisium, onderdeel ’s Heeren Loo Zorggroep, zoekt per direct in Ermelo een Arts voor Verstandelijk Gehandicapten (AVG). Op verschillende manieren kun jij je laten informeren over deze functies.

  • De functieomschrijving van Ermelo geeft je een helder beeld van de vacature aldaar. 
  • Tevens kun je een werkdag van een AVG meemaken. Dit behoort zeker tot de mogelijkheden.

  • BKV heeft een uitgebreid situatierapport beschikbaar met meer informatie over de organisatie en de vacature mogelijkheden.

  • Advisium gaat zelf ook graag met geïnteresseerde zorgprofessionals in gesprek over deze vacatures.

Neem voor meer informatie contact op met de volgende contactpersonen: Simone van Ham +31 6 - 10 40 87 07 (senior consultant BKV) of Annemarie Dijkman  +31 6 - 53 17 56 70 (consultant BKV). 

BKV neemt alle sollicitaties exclusief in behandeling.