Wat betekent de Wet toetreding zorgaanbieders voor mij?

Gepubliceerd op: 20 december 2021

Vanaf 1 januari 2022 treedt de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) in werking. Deze wet vervangt de Wet toelating zorginstellingen (Wtzi) en heeft nieuwe toetredingsregels voor zorg- en jeugdhulpaanbieders.

Wat regelt de Wtza?

Met de Wtza wordt een grotere groep zorgaanbieders onder het toezicht van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) geplaatst. De nieuwe wet zorgt voor transparantie en verantwoording in de sector, en vergroot het bewustzijn over kwaliteit. Hierdoor kan ook fraude beter worden opgespoord.

Door het bereik van het inspectietoezicht te vergroten is de verwachting dat ook zorgaanbieders die voorheen niet onder inspectietoezicht vielen, meer gaan doen om de kwaliteit van hun zorg te verbeteren. Daarnaast bevat de Wtza regels om de zorg financieel transparanter te maken en wanbestuur bij instellingen en organisaties te voorkomen.

De meldplicht

De Wtza bevat een nieuwe meldplicht. Alle startende solistisch werkende zorgverleners (lees: zzp’ers in de zorg) die nieuwe jeugdhulpaanbieders zijn en alle zorgaanbieders die onder de Wet kwaliteit, klachten geschillen zorg (Wkkgz) vallen, moeten zich melden bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Deze meldplicht geldt voor startende zorg-zzp’ers voordat ze beginnen met zorg verlenen. Melden nadat is gestart kan een boete opleveren.

Ingangsdatum

Voor bestaande zorgverleners gelden de verplichtingen per 1 juli 2022. Bestaande zorgaanbieders die al bekend zijn bij het CIBG zijn al opgenomen in het register en hoeven zich niet te melden. Wel is het verstandig om in het register te controleren (na 1 januari 2022) of je daadwerkelijk al bent opgenomen.

Voor starters gelden de regels per 1 januari 2022. Als zzp’er heb je maar één echte verplichting, je moet je gemeld hebben bij het CIBG en zijn opgenomen in het Landelijk Register van Zorgaanbieders (LRZa).

Een inschrijving in het handelsregister KVK leidt automatisch tot inschrijving in Wtza-portaal. Door de invoering van de meldingsplicht voor zowel nieuwe als bestaande zorgaanbieders ontstaat een register met daarin alle zorgaanbieders in Nederland. De inspectie zal naar verwachting dit register gaan gebruiken als basis voor het toezicht. Zowel nieuwe als bestaande zorgaanbieders worden gestimuleerd om een kwaliteitscheck te doen. Middels de check kun je snel controleren of de kwaliteit van je zorg op orde is en wat je eventueel nog moet doen om daar te komen.

Heb je vragen over dit onderwerp, neem dan contact op met je contactpersoon bij BKV via + 31 888 - 22 55 88.