Wederom stijging waarneemtarieven huisartsen

Gepubliceerd op: 17 juni 2021

Het tarief dat huisartsen onderling voor dagwaarnemingen afspreken, is ook in 2021 weer toegenomen. Dat is één van de conclusies uit de Tarievenmonitor 2021. Ook de tarieven voor avond-, nacht- en weekenddiensten (ANW-diensten) laten over de hele linie een stijging zien, met navenante verschillen per regio.

BKV doet jaarlijks onderzoek onder de duizenden huisartsen die op hun online platform Waarneembemiddeling.nl zijn aangesloten. Huisartsen geven aan wat de gemiddelde uurtarieven zijn, die zij als waarnemer in rekening brengen of als opdrachtgever betalen. De uitkomst levert een transparante weergave van de marktwerking in de waarneemmarkt op.

Download hier de uitslagen van de Tarievenmonitor 2021

Stijging tarief over de jaren heen

In 2010 bepaalde de Nederlandse Mededingsautoriteit (Nma) dat de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) geen referentie-waarneemtarief meer af mocht geven. Dit zou de marktwerking verstoren. Sindsdien zet BKV de Tarievenmonitor in om zo in beeld te brengen wat de afschaffing van het referentietarief met de ontwikkeling van de tarieven zou doen. “In het laatste advies dat de LHV in 2010 uitgaf, was het basistarief voor een dagwaarneming 53,20 euro”, geeft Titjana Brillenburg Wurth – Ruygt aan. Zij volgt de ontwikkelingen in de gezondheidszorg in Nederland en daarbuiten op de voet. “Anno 2021 is dat tarief gemiddeld 63,21 euro. Een tientje meer. De verschillen tussen de regio’s zijn groot: soms wel tien tot twintig euro per uur. Daar zie je vooral het effect van de marktwerking. Dat is al zo sinds we de Tarievenmonitor zijn gestart en blijft al die jaren al een redelijk constant verschil”, aldus Brillenburg Wurth – Ruygt.

Tarief van 120 euro per uur geen uitzondering

Aan de Tarievenmonitor namen dit jaar ruim 1.400 huisartsen deel. De uitslag laat zien, dat de tarieven in de Noordoostelijke provincies over de hele linie hoger liggen dan in de rest van Nederland. “Je ziet aan de verschillen in tarieven per regio precies waar vraag en aanbod uit de pas lopen of dreigen te lopen. Tarieven van 120 euro per uur voor een nachtdienst zijn geen uitzondering in gebieden waar waarnemend huisartsen dun gezaaid zijn, zoals Friesland, Groningen en Drenthe.” Titjana Brillenburg Wurth – Ruygt benadrukt: “Huisartsen bepalen natuurlijk nog altijd zelf wat zij redelijk vinden en het tarief blijft een resultaat van de situatie en de onderhandeling tussen huisartsen onderling.”

Stijging gemiddelde tarieven

Ook in 2021 zijn alle gemiddelde tarieven in Nederland weer toegenomen. Voor de nachtdiensten ligt het gemiddelde tarief in Nederland nu op 99,48 euro en was dit vorig jaar mei nog 96,19 euro.

Het tarief dat huisartsen onderling voor dagwaarnemingen afspreken, ligt in Nederland voor ruim de helft van de waarnemers (56 procent) tussen de 61 en 65 euro. In vergelijking met de Tarievenmonitor van 2020 zie je hier een stijgende trendlijn. In mei en oktober 2020 was dit percentage respectievelijk 47 procent en 55 procent.