Werken als AVG bij Advisium betekent samenwerken met een team van energieke collega's!

Gepubliceerd op: 03 juni 2016

Mensen met een verstandelijke beperking zijn een kwetsbare doelgroep, ze hebben recht op goede en passende medische zorg.

Het expertisecentrum Advisium, onderdeel van de ’s Heeren Loo Zorggroep, zet zich daar op veel manieren voor in. Advisium wil daarin een brede verantwoordelijkheid nemen door met hun medische diensten mensen met een verstandelijke beperking te behandelen, maar ook door structureel te investeren in ontwikkeling, scholing en onderzoek.

Samenwerken met collega's

Bij het expertisecentrum Advisium werken meer dan 700 specialisten, waaronder artsen voor mensen met een verstandelijke beperking (AVG), gedragswetenschappers, therapeuten, fysiotherapeuten, diëtisten, geestelijk verzorgers en maatschappelijk werkers.

De specialisten hebben een ding gemeen; ze zijn allen betrokken bij hun werk, de cliënten en hun sociale omgeving.

Consultant Annemarie Dijkman bezocht deze mooi gelegen locatie in Ermelo en fotografeerde, aan het einde van het gesprek, deze twee enthousiaste artsen. Op de foto: Links Aisha Bock-Sinot, AVG en rechts Sandra Goren AVG in opleiding.

Aisha Bock-Sinot , Arts voor Verstandelijk Gehandicapten (AVG): "In Ermelo werken we in een enthousiast team dat bestaat uit AVG's, AVG's in opleiding, huisartsen, een verpleegkundig specialist en professionele doktersassistentes. Daarnaast werken we nauw multidisciplinair samen met de gedragswetenschappers, paramedici en tandartsen. We streven gezamenlijk naar kwaliteitsverbetering en professionalisering. Als AVG kan je het vak hier uitoefenen in de volle breedte, maar er is zeker ook ruimte om je te specialiseren. Er is veel ruimte voor ieders eigen inbreng. We werken in Ermelo op een prachtige locatie maar vliegen ook uit naar buitenlocaties. Een leuke collegiale werksfeer vinden we belangrijk."

In een van de kernwaarden van 's Heeren Loo wordt het samenwerken als volgt omschreven: "We werken samen. We zijn open, geïnteresseerd en in verbinding met elkaar en de maatschappij. We gaan verder dan het hebben van alleen een functionele relatie met onze omgeving zonder dat het klef wordt. We doen het samen, omdat we erin geloven dat we samen betere resultaten bereiken".

Kom in contact

Heeft u interesse om een bijdrage te leveren aan de zorg en behandeling van mensen met een verstandelijke beperking? En daarnaast onderzoek van betekenis te doen naar de verbetering van deze zorg? Bij een organisatie met over het hele land verspreid een grote diversiteit aan medische, paramedische en gedragswetenschappelijke expertise? Dan is dit uw kans!

Het expertisecentrum Advisium, onderdeel ’s Heeren Loo Zorggroep, zoekt per direct in Ermelo een Arts voor Verstandelijk Gehandicapten (AVG). Op verschillende manieren kunt u zich laten informeren over deze functies.

  • De functieomschrijving van Ermelo geeft u een helder beeld van de vacature aldaar. 
  • Tevens kunt u een werkdag van een AVG meemaken. Dit behoort zeker tot de mogelijkheden.

  • BKV heeft een uitgebreid situatierapport beschikbaar met meer informatie over de organisatie en de vacature mogelijkheden.

  • Advisium gaat zelf ook graag met geïnteresseerde zorgprofessionals in gesprek over deze vacatures.

Neem voor meer informatie contact op met de volgende contactpersonen: Simone van Ham +31 6 - 104 087 07 (senior consultant BKV) of Annemarie Dijkman  +31 6 - 531 756 70 (consultant BKV). 

BKV neemt alle sollicitaties exclusief in behandeling.