Werken als AVG bij Advisium betekent samenwerken met een team van energieke collega's!

Gepubliceerd op: 03 juni 2016

Dit artikel is geschreven in samenwerking InteraktContour. Inmiddels is de vacature verlopen, wil je meer informatie neem dan contact met ons op.

Mensen met een verstandelijke beperking zijn een kwetsbare doelgroep, ze hebben recht op goede en passende medische zorg. Het expertisecentrum Advisium, onderdeel van de ’s Heeren Loo Zorggroep, zet zich daar op veel manieren voor in. Advisium wil daarin een brede verantwoordelijkheid nemen door met hun medische diensten mensen met een verstandelijke beperking te behandelen, maar ook door structureel te investeren in ontwikkeling, scholing en onderzoek.

Samenwerken met collega's

Bij het expertisecentrum Advisium werken meer dan 700 specialisten, waaronder artsen voor mensen met een verstandelijke beperking (AVG), gedragswetenschappers, therapeuten, fysiotherapeuten, diëtisten, geestelijk verzorgers en maatschappelijk werkers.

De specialisten hebben één ding gemeen; ze zijn allen betrokken bij hun werk, de cliënten en hun sociale omgeving.

Consultant Annemarie Dijkman bezocht deze mooi gelegen locatie in Ermelo.

Aisha Bock-Sinot , Arts voor Verstandelijk Gehandicapten (AVG): "In Ermelo werken we in een enthousiast team dat bestaat uit AVG's, AVG's in opleiding, huisartsen, een verpleegkundig specialist en professionele doktersassistentes. Daarnaast werken we nauw multidisciplinair samen met de gedragswetenschappers, paramedici en tandartsen. We streven gezamenlijk naar kwaliteitsverbetering en professionalisering. Als AVG kan je het vak hier uitoefenen in de volle breedte, maar er is zeker ook ruimte om je te specialiseren. Er is veel ruimte voor ieders eigen inbreng. We werken in Ermelo op een prachtige locatie maar vliegen ook uit naar buitenlocaties. Een leuke collegiale werksfeer vinden we belangrijk."

In een van de kernwaarden van 's Heeren Loo wordt het samenwerken als volgt omschreven: "We werken samen. We zijn open, geïnteresseerd en in verbinding met elkaar en de maatschappij. We gaan verder dan het hebben van alleen een functionele relatie met onze omgeving zonder dat het klef wordt. We doen het samen, omdat we erin geloven dat we samen betere resultaten bereiken".

Kom in contact

Inmiddels is de vacature vervuld. Maar heb je interesse om een bijdrage te leveren aan de zorg en behandeling van mensen met een verstandelijke beperking? Neem dan contact op met Annemarie Dijkman via annemarie@bkv.jobs of + 31 6 - 53 17 56 70.