Zet je in als indicerend verpleegkundige!

Gepubliceerd op: 15 februari 2015

Nederland wil ook in de toekomst de zorg toegankelijk en betaalbaar houden voor diegenen die het echt nodig hebben. Daarom voert het kabinet vanaf 1 januari 2015 wijzigingen door in de organisatie en de financiering van de zorg.

Nieuwe regelingen

Door de nieuwe regelingen wordt vanaf 1 januari 2015 onder andere de thuiszorg op een andere manier betaald. Voor de thuiszorg geldt dat gemeenten lichtere vormen van ondersteuning zoals begeleiding (zoals Thuisbegeleiding en Psychiatrisch Intensieve Thuiszorg), dagverzorging en dagbehandeling gaan betalen uit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). Voor medische zorg thuis, zoals persoonlijke verzorging en verpleging, wordt uw zorgverzekeraar verantwoordelijk. De financiering hiervoor komt uit de Zvw (Zorgverzekeringswet).

Wanneer cliënten al verpleging en/of verzorging ontvangt van de thuiszorg, hebben zij vóór 1 mei 2015 een nieuwe indicatie nodig. Wijkverpleegkundigen stellen voor de verzekeraar een nieuwe indicatie vast in plaats van het CIZ (Centrum Indicatie Zorg). De wijkverpleegkundige gaat kijken wat de cliënt nodig heeft wat betreft verpleging en verzorging. Eventuele mantelzorgers kunnen ook bij dit gesprek aanwezig zijn.

Vacatures voor wijkverpleegkundigen

BKV is op zoek naar wijkverpleegkundigen die beschikbaar zijn om voor het stellen van herindicaties. Ben jij beschikbaar en wil je thuiszorgorganisaties ondersteunen, laat het ons weten via m.damen@bkvgroup.eu of + 31 06 – 229 741 88.