Ellie van Beek

Coaches bij BKV

Trainer Ellie van Beek heeft duizenden professionals getraind in het verbeteren van hun communicatie. Ze runt haar bureau sinds 1992.

Vakinhoudelijk goed zijn opgeleid wil niet zeggen dat je ook de juiste communicatie hanteert. In een wereld waarin de arts steeds vaker een spin is in een web met andere professionals is het van enorm belang dat zij ook hierin goed voor zichzelf zorgen.

Jaarrond klaar staan voor anderen met een zorgvraag vraagt enorm veel van je energie en uithoudingsvermogen. Het is dan prettig als je ook beschikt over de juiste skills op het terrein van communicatie.

  • Hoe zorg ik ervoor dat ik gezien en gehoord wordt?
  • Hoe blijf ik optimaal participeren in dit team?
  • Hoe zorg ik ervoor dat ik gemotiveerd blijf?

"Samen met de deelnemers ga ik op zoek naar hun aanwezige kwaliteiten en valkuilen in relatie tot henzelf alsook in relatie tot die ander. Op zeer pragmatische- en luchtige wijze werken we aan een persoonlijk actieplan dat wérkt in eenieders praktijk van alledag.

Aandachtsvelden zijn Professioneel Pitchen, Teamontwikkeling en Persoonlijk- en Professioneel Leiderschap.