Monique Lachniet

Coach bij BKV

Monique Lachniet is specialist ouderengeneeskunde en kaderarts geriatrische revalidatie. Zij werkt als zzp'er in de verpleeghuissector. Daarnaast is zij stafdocent geriatrische revalidatie bij de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde in het LUMC. Monique heeft een passie voor persoonlijke ontwikkeling. Vanuit deze speciale belangstelling heeft zij zich jarenlang verdiept in hoe succesvolle mensen hun resultaten behalen. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in het volgen van de opleiding tot professional organizer.

Het kunnen organiseren van je taken en je tijd is in het verpleeghuis geen overbodige luxe. Er zijn vaak weinig vaste structuren, geen planningssystemen of spreekuren. Er wordt van je verwacht dat je laagdrempelig bereikbaar bent voor vragen van de verzorging, de andere medewerkers en de familie. Het gevaar dat je het overzicht kwijt raakt en alleen maar bezig bent met het beantwoorden van vragen ligt op de loer. Voorbereiding van werkoverleg, het opschrijven van een werkproces of het verdiepen in een onderwerp wordt het sluitstuk. Hierdoor kun je niet groeien en dat frustreert. Monique traint medische behandelaren en multidisciplinaire teams in het organiseren van hun taken en hun tijd. Dat doet zij door een combinatie van meewerken, coaching on the job en trainingen. Monique gebruikt graag online toepassingen die je kunt volgen op een moment dat je zelf kiest.

In 1995 is Monique gestart op een revalidatieafdeling in het verpleeghuis en ze is er nooit meer weggegaan. Ze heeft het vak in de loop der tijd zien veranderen. Het is veel complexer geworden en met de komst van de DBC-financiering is ook de rol van de arts behoorlijk veranderd. Er wordt van je verwacht dat je leiderschap toont in het multidisciplinaire team en daarbij ook op de financiën let. Tegelijkertijd wordt er vaker gewerkt met basisartsen, verpleegkundig specialisten en Physician Assistants. Deze behandelaren hebben geen specifieke opleiding in de geriatrische revalidatie en er is weinig onderwijs beschikbaar waarmee zij zichzelf kunnen bijscholen. Daar wilde Monique iets aan doen. Zo is de GRZ academie geboren. Een online leeromgeving speciaal voor medische behandelaren in de ouderenrevalidatie.

Alles vanuit de drijfveer dat onze ouderen recht hebben op de beste medische zorg, ongeacht de omstandigheden van de instelling waar ze verblijven. De kracht van Monique is dat ze verandert van binnenuit. Ze weet waar je tegenaan loopt omdat ze zelf met haar voeten in de klei staat. Ze leert je te denken in oplossingen.

Waarvoor kun je bij Monique terecht?

  • Individuele coaching organiseren van je werk
  • Geaccrediteerde online nascholing over geriatrische revalidatie