Executive coaching traject

Stuurkracht op hakkenpakket

Besturen en leidinggeven is topsport

Steeds meer werkgevers zijn zich bewust van het feit dat de doorstroming van vrouwen niet vanzelf gaat, vooral omdat vrouwen toch nog steeds tegen meer en andere belemmeringen aanlopen dan mannen. De praktijk laat zien dat gericht beleid en ondersteuning van vrouwen in hun loopbaan ertoe bijdraagt dat vrouwen eerder “de top” bereiken. Door gerichte ondersteuning kunnen vrouwen in topfuncties zich beter handhaven en blijken ze in staat om zich sneller door te ontwikkelen naar een hoger niveau.

"Het is veel meer dan reflectie. Ik heb inzicht en handvatten voor een volgende stap".- Medisch manager chirurgie.

Het programma “Stuurkracht op hakken” is juist gericht op dat laatste het ondersteunen van vrouwelijke bestuurders in hun topposities en hen stimuleren bij het creëren van perspectief, waardoor zij zich beter kunnen profileren en manifesteren. Het programma is gebaseerd op vier belangrijke pijlers:

  • Bewustwording van je bestuurlijke kwaliteiten en je leiderschapsstijl;
  • Bewustwording van je bijdrage aan het (bestuurlijke) team en je omgeving;
  • Bewustwording van de veranderingen die je bij jezelf kan aanbrengen om je beter te profileren en manifesteren als bestuurder;
  • Bewustwording van je potentieel en je loopbaanperspectief.

"Stuurkracht op hakken" is speciaal voor vrouwen in hoge functies die zich bewust zijn van hun topsport en het beste uit zichzelf willen halen. Dit executive programma bestaat onder andere uit individuele assessments, intervisie bijeenkomsten, persoonlijke coaching gesprekken, inspirerende verhalen van externen en er wordt er gebruikt gemaakt van on- en offline tools.

Stuurkracht op hakken is een coaching traject van Marjon Groeneveld en Danielle Schuur. Beide zijn professionele coaches die sinds jaar en dag bestuurders, managers en inhoudelijk zorgverleners begeleiden.

Kosten: 4500 euro exclusief btw